Krzysztof Tomasz Witczak

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Krzysztof Tomasz Witczak
Data i miejsce urodzenia

6 października 1960
Granica

profesor nauk filologicznych
Specjalność: filologia klasyczna, językoznawstwo klasyczne, językoznawstwo greckie i łacińskie, indoeuropeistyka, hellenistyka, mykenologia, dialektologia grecka
Alma Mater

Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki

Doktorat

29 marca 1996

Habilitacja

7 października 2005

Profesura

18 października 2012

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Łódzki

Krzysztof Tomasz Witczak (ur. 6 października 1960 w Granicy) – polski filolog klasyczny, językoznawca, z zamiłowania historyk-regionalista, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny, autor licznych publikacji naukowych.

Edukacja[edytuj | edytuj kod]

Kariera naukowa[edytuj | edytuj kod]

 • 1992 magister filologii klasycznej
 • 1996 doktor nauk humanistycznych
 • 2005 doktor habilitowany
 • 2008 profesor nadzwyczajny UŁ
 • 2012 profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe[edytuj | edytuj kod]

 • historia regionalna (Tomaszów Mazowiecki);
 • językoznawstwo indoeuropejskie;
 • literatura antyczna ze szczególnym uwzględnieniem rzymskiej elegii miłosnej;
 • mykenologia;
 • problematyka polsko-żydowska;
 • religioznawstwo porównawcze;
 • starożytności słowiańskie.

Publikacje naukowe[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia prac naukowych K. T. Witczaka przekracza 350 pozycji. Poniżej podaje się wybrane publikacje, przede wszystkim te, które są dostępne w internecie.

Publikacje książkowe[edytuj | edytuj kod]

 • Studia nad religią kreteńską w epoce mykeńskiej, Olsztyn 2000: Zakład Historii Starożytnej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (współautorka: E. Kaczyńska), ISBN 83-913072-0-4.
 • Indoeuropejskie nazwy zbóż, Łódź 2003: Wydawnictwo UŁ. ISBN 83-7171-712-1.
 • Język i religia Luzytanów. Studium historyczno-porównawcze, Łódź 2005: Wydawnictwo UŁ, ISBN 83-7171-837-3.
 • Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź – Tomaszów Mazowiecki 2010: Wydawnictwo UŁ.

Artykuły indoeuropeistyczne[edytuj | edytuj kod]

 • Zapożyczenia i przeniknięcia a zagadnienie substratu. Przyczynek do teorii kontaktów językowych (na przykładzie leksyki pragermańskiej), [w:] Język a Kultura, tom 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, pod red. Jolanty Maćkiewicz i Janusza Siatkowskiego, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992, s.79-85. (idź i pobierz)
 • Pozycja języka luzytańskiego w indoeuropejskiej rodzinie językowej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 58, 2002, s. 5-22 (pdf)
 • Dyferencjacja języków indoeuropejskich, [w:] Leszek Bednarczuk, W. Smoczyński, M. Wojtyła-Świerzowska (red.), Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego, Kraków 2008, s. 449-457.

Artykuły filologiczne[edytuj | edytuj kod]

 • List Owidiusza do Perilli (Tristia III 7), “Filomata” 1996, nr 435-436, s. 118-134.
 • Cypryjski epigram na wotywnym reliefie z Golgoj (ICS nr 264), [w:] K. Bartol, J. Danielewicz (red.), Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy. Konferencja ogólnopolska, Poznań, 11-12 grudnia 1995, Poznań 1997, s. 125-147 (współautor: Elwira Kaczyńska).
 • Lygdamus a Owidiusz. Przyczynek do chronologii Corpus Tibullianum i do datacji twórczości Lygdamusa, “Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 11, 1997, s. 75-85;
 • Poeta-neoteryk Ticidas i jego twórczość poetycka, “Meander” 1998, R. 53, nr 6, s. 591-601;
 • Autobiografia Publiusza Owidiusza Nazona, “Nowy Filomata” 1999, R. 2, nr 2, s. 101-116.
 • Autoepitafium antyczne jako gatunek literacki (zarys problematyki), [w:] I. Mikołajczyk (red.), Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi dr hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin, Toruń 2004, s. 325-337.(tekst)

Artykuły bałtystyczne[edytuj | edytuj kod]

 • ‘Millet’ in Baltic and Indo-European, “Baltistica” 32(1), 1997, s. 25-39.
 • Lithuanian atúodogiai, atúoriečiai ‘summer rye’, atólas (m.) ‘aftermath, after-grass’ and the Indo-European name for ‘grass’, „Baltistica” 36(1), 2001, s. 43-47.
 • Old Prussian moazo ‘Mother’s Sister’, mosuco ‘Weasel’ and Related Words, „Baltistica” 39(1), 2004, s. 131-139.
 • Linguistic Calques in the Old Prussian and Yatvingian Toponymy, „Baltistica” 39(2), 2004, s. 309-313 (Linguistic calques).
 • The East Baltic Name for ‘Spider’, “Baltistica” 41(1), 2006, s. 101-102 (pdf).

Artykuły slawistyczne[edytuj | edytuj kod]

 • Polonia Antiqua. Głos w dyskusji nad imieniem chrzestnym Mieszka I, “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 51, 1995, s. 107-116.
 • Ze studiów nad religią Prasłowian, cz. 1: Nowogrodzki Regł a wedyjski Rudra, „Onomastica” 38, 1993, s. 95-105
 • Ze studiów nad religią Prasłowian, cz. 2: Prapolska Nija a grecka Enyo, „Slavia Occidentalis” 51, 1994
 • Książę stodorański Tęgomir – próba rehabilitacji, „Echa przeszłości"

Artykuły dotyczące historii Tomaszowa Mazowieckiego[edytuj | edytuj kod]

 • Śladami tomaszowskich filologów klasycznych: Fryderyk Chrystian Ludwik Tripplin (1774 –1840), „Meander” 62(3-4), 2007, s. 329–343.
 • Historia miasta Tomaszowa Mazowieckiego ukazana z rodzinnej perspektywy, [w:] W. Bogurat, A. Wróbel, A. Kędzierski (red.), „220 lat Tomaszowa Mazowieckiego”. Materiały z sesji naukowej 16 września 2008 r., Tomaszów Mazowiecki 2008, s. 61-79. (Dzieje tomaszowskiej rodziny Steinmanów)
 • Teodora Tripplina „Wycieczki w Rawskie do Tomaszowa Mazowieckiego”, „Rocznik Łódzki” 56, 2009, s. 51-70. (English summary)
 • Wojna polsko-sowiecka w utworach patriotycznych Henryka Steinmana-Kamińskiego, [w:] T. Matuszak (red.), W cieniu „czerwonej zarazy”. W 90-tą rocznicę Bitwy Warszawskiej, Piotrków Trybunalski – Opoczno 2010, s. 105–128.
 • Getto tomaszowskie i obóz pracy przymusowej we wspomnieniach Zenona Neumarka, „Rocznik Łódzki” 57, 2010, s. 223-237.

Prace odnoszące się do problematyki żydowskiej[edytuj | edytuj kod]

Tłumaczenia[edytuj | edytuj kod]

Inne rodzaje działalności[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Krzysztof Tomasz Witczak, [w:] Życiorysy członków ŁTN przyjętych w 2009 roku, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych” tom LXIII, 2009, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0206-628X, s. 120-122 (biogram).
 • Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, 11. wydanie, Zug 2012, ISBN 978-3-7290-0100-8, Hübners Who is Who, s. 2515 (fot., biogram).
 • Od Redakcji, [w:] Język i religia Luzytanów. Studium historyczno-porównawcze, Łódź 2005: Wydawnictwo UŁ, ISBN 83-7171-837-3, s. 471-472 (tekst zawiera biogram K. T. Witczaka, ukazuje jego zainteresowania i dokonania naukowe).
 • Ignacy Ryszard Danka, Tamara Roszak, Krzysztof Tomasz Witczak, Językoznawstwo indoeuropejskie w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 50, Łódź 2005, Łódzkie T-wo Naukowe, s. 185-194.
 • Ryszard Kulesza, Marek Stępień (red.), Historia starożytna w Polsce. Informator, Warszawa 2009, s. 245-251.1