Krzywa Lorenza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy krzywej zależnej od rozkładu. Zobacz też: rozkład Lorentza.
Krzywa Lorenza światowego i europejskiego PKB (2013)

Krzywa Lorenzakrzywa opisująca stopień koncentracji (nierównomierności podziału globalnego zasobu cechy) jednowymiarowego rozkładu zmiennej losowej o wartościach nieujemnych.

Jest ona często wykorzystywana w ekonometrii do liczbowego wyrażania koncentracji kapitału i nierównomierności zarobków. Ma również zastosowania w ekologii.

Definicja[edytuj]

Jeśli obserwacje statystyczne w próbie o liczności N są posortowane ze względu na wartości cechy Z, która przyjmuje wartości nieujemne i choć dla jednej obserwacji jest dodatnia, czyli:

0\leqslant z_1\leqslant z_2\leqslant\dots\leqslant z_N
\sum_{i=1}^N z_i>0

wówczas krzywa Lorenza jest łamaną, której wierzchołki (x_h, y_h)\;, dla h=0,1,\dots,N, mają współrzędne:

x_0=y_0=0\;
x_h=\frac{h}{N}
y_h=\frac{\sum_{i=1}^h z_i}{\sum_{i=1}^N z_i}
gdzie h=1,2,\dots,N

Krzywa Lorenza zawiera się w kwadracie jednostkowym, przy czym jej końce to dolny lewy i górny prawy wierzchołek kwadratu (oczywiście x_N=y_N=1\;). Pole pomiędzy nią a przekątną kwadratu nazywane jest wskaźnikiem Giniego.

Czasem też rysuje się nieznormalizowaną krzywą Lorenza, dla której:

x_h=h\;
y_h=\sum_{i=1}^h z_i\;

Wówczas nieco utrudnione jest obliczanie wskaźnika Giniego, ale oś OY można opisać w jednostkach danego dobra (np. w PLN).

Przykład interpretacji[edytuj]

Jeśli jakiś punkt krzywej Lorenza ma współrzędne (0,6;0,3), to oznacza, że suma 60% obserwacji o najmniejszych wartościach stanowi 30% całej sumy, np. 60% najbiedniejszych ludzi posiada 30% całego majątku społeczeństwa.

Im bliżej przekątnej jest krzywa Lorenza, tym rozkład jest bardziej równomierny.

Zastosowanie w ekonometrii[edytuj]

Krzywa Lorenza jest często wykorzystywana w ekonometrii do opisywania stopnia nierówności dystrybucji dochodów w społeczeństwie.

Lorenz.gif

Krzywa nachylona pod kątem 45 stopni przedstawia równomierny rozkład dochodów w społeczeństwie. Równomierny rozkład dochodów oznacza np., że 80% dochodów otrzymuje 80% społeczeństwa (punkt E). Przykładem nierówności może być fakt, że 80% ludności dysponuje zaledwie 50% dochodów (Punkt E').

Zastosowanie w geografii ludności[edytuj]

Krzywa Lorenza jest stosowana w geografii ludności do obrazowania nierównomierności gęstości zaludnienia w podjednostkach terenowych.

Zobacz też[edytuj]