Kształcenie na odległość

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kształcenie na odległośćkształcenie, w którym nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym, a często też czasowym od kształcącego się. Proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans. Kształcenie zdalne ma na celu przede wszystkim przełamanie barier edukacyjnych takich jak:

 • miejsce zamieszkania
 • sztywne pory zajęć, jakie są wyznaczane przez uczelnie stacjonarne.


Mediami nauczania mogą być wszystkie środki pośredniczące w procesie komunikowania prezentujące treści nauczania. Media mogą być techniczne i nietechniczne, personalne i niepersonalne. Należą do nich drukowane materiały nauczania jak i media techniki elektronicznej, zarówno masowe i niemasowe. Wobec szerokiego znaczenia terminu „medium nauczania” może nie tylko chodzić o nośniki informacji, lecz także inne bodźce kształcenia się jak:

 • zachęta,
 • pobudzanie,
 • ocenianie,
 • kontrolowanie.


Role pełnione przez elektroniczne środki masowego przekazu w procesie kształcenia na odległość:

 • rola składnika środowiska oddziałującego wychowawczo - odbiorca często nie zdaje sobie sprawy z oddziaływania wychowawczego środków masowego przekazu,
 • rola środka nauczania i pomocy w uczeniu się, stosowanej w procesie kształcenia się w szkołach i placówkach kulturalno - oświatowych, bądź w samokształceniu,
 • rola odrębnej formy organizacyjnej kształcenia - niektórzy traktują tę rolę, jako metodę nauczania.


Główne zasady dydaktyczne kształcenia zdalnego:

 • zasada obiektywizacji nauczania - opracowane i utrwalone treści programowe, porady i wskazania odtwarza i przekazuje nieosobowe medium, przechowujące te treści. Powoduje to specyficzne odłączenie procesu nauczania od osoby nauczającej. Poza tym taki materiał nauczania jest dobrze zaplanowany pod względem metodycznym i merytorycznym, odznacza się większą przejrzystością i może być stale kontrolowany z punktu widzenia efektywności.
 • zasada różnicowania mediów - należy pamiętać, że nie każde medium nadaje się w jednakowy sposób do pełnienia określonej funkcji kształceniowej w danym procesie nauczania, należy więc dokonać wyboru odpowiedniego do danej sytuacji edukacyjnej środka przekazu.

Linki zewnętrzne[edytuj]