Kultura iberomauruzyjska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Zasięg kultury iberomauruzyjskiej i kultury kapskiej

Kultura iberomauruzyjska – zespół zjawisk kulturowych utożsamianych z omawianą kulturą obejmował swym zasięgiem obszary Maghrebu. Rozwój owej jednostki kulturowej wyznaczają daty od ok. 20 tys. lat temu do końca plejstocenu. Inwentarz kamienny w owej kulturze reprezentowany jest przez różnego rodzaju zbrojniki. Gospodarka kultury iberomauruzyjskiej miała charakter mieszany, gdyż poświadczone jest stosowanie przez ludność tej kultury polowań na antylopy oraz owce berberyjskie i zbieractwa roślinnego, na co wskazują znaleziska kamieni żarnowych. Z wypalonej gliny wykonywano figurki zoomorficzne, co poświadczone jest na stanowisku Afalou Bou Rhumel znajdującym się we wschodniej części Algierii oraz bransolety, co poświadczone jest na stanowisku jaskiniowym Tamar Hat.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Janusz K. Kozłowski, Wielka Historia Świata, t. I Świat przed „rewolucją” neolityczną, Fogra, Kraków 2004.
  • Janusz K. Kozłowski, Archeologia Prahistoryczna, t. I Starsza Epoka Kamienia, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1972.
  • Piotr Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t.1 Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Fogra, Kraków 1998.
  • Janusz K. Kozłowski (opracowanie naukowe), Encyklopedia historyczna świata, t. I Prehistoria, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 1999.
  • Bolesław Ginter, Janusz K. Kozłowski, Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu (wyd. III), PWN, Warszawa 1990.
  • J.Desmond Clark, Prahistoria Afryki, PWN, Warszawa 1978.