Kultura zachodniobałtyjska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Kultury archeologiczne późnej epoki żelaza (I w. n.e. - V/VI w. n.e.)

     kultura zachodniobałtyjska

     kultura wielbarska

     kultura przeworska

     kultura dębczyńska

     Cesarstwo Rzymskie

Kultury bałtyjskie epoki żelaza

     kultura Dollkeim-Kovrovo

     grupa olsztyńska

     kultura sudowska

     grupa niemeńska

     kultura ceramiki kreskowej

     kultura miłogradzka

     kultura dniepro-dwińska

     kultura pomorska

Zasięg stanowisk grupy olsztyńskiej (VI-VII w.) oraz kultury wcześniejsze: wielbarska i bogaczewska (do V w.).

Kultura zachodniobałtyjska – jest to dawna nazwa, obecnie określana jako krąg zachodniobałtyjski (inaczej krąg kultur zachodniobałtyjskich). Jest to strefa kilku niewielkich kultur archeologicznych, które łączy przynależność etniczna do zachodniego odłamu Bałtów oraz podobne cechy kulturowe (np. podobne zabytki lub niektóre cechy obrządku pogrzebowego).

Kultury wchodzące w skład kręgu zachodniobałtyjskiego położone są na północny wschód od kultury wielbarskiej i przeworskiej, między rzekami Pasłęką i Dźwiną. Występowały od przełomu er, aż do połowy VII wieku. Większość z nich powstała na podłożu kultury kurhanów zachodniobałtyjskich datowanej na wczesną epokę żelaza.

Według Tacyta tereny te były zasiedlone przez plemiona Estiów, Ptolemeusz natomiast mówi o Galindach oraz Sudinach.

W skład kręgu zachodniobałtyjskiego wchodzą:

  • kultura bogaczewska (od przełomu er do końca IV w. n.e., być może nawet końca V w.)
  • kultura sudowska (od połowy II w. n.e. do końca VI w.)
  • kultura Dollkeim-Kovrovo (od końca I w. n.e. do początku VI w.)
  • grupa olsztyńska (od końca V w. n.e. do połowy VII w. lub początku VIII w.)
  • grupa elbląska (od końca V w. n.e. do połowy VII w.)
  • grupa dolnoniemeńska
  • grupa zachodniolitewska
  • grupa środkowolitewska

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]