Leniwe inicjowanie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Leniwe inicjowaniewzorzec projektowy polegający na opóźnianiu tworzenia obiektu, obliczania wartości lub przeprowadzania innych kosztownych operacji, aż do momentu pierwszego zapotrzebowania na nie.

Jest to zwykle dokonywane przez utrzymywanie flagi wskazującej, czy operacja (np. tworzenie obiektu) miała miejsce. Za każdym razem, gdy potrzebny jest wynik operacji, flaga jest testowana. Jeśli flaga wskazuje, że dana operacja miała już miejsce, to jest zwracany wynik operacji. Jeśli jeszcze nie, to wtedy dokonuje się tej operacji i zachowuje wynik.

"Leniwa fabryka"[edytuj | edytuj kod]

Często we wzorcach projektowych leniwe inicjowanie jest stosowane razem ze wzorcem metody fabrykującej. Taka kombinacja zespala ze sobą trzy idee:

 • Użycie metody fabrykującej do otrzymywania instancji klasy (metoda fabrykująca),
 • Przechowywanie instancji w mapie tak, że dostaje się za każdym razem tę samą instancję dla tych samych parametrów. Różni się od wzorca singletonu mnogością różnych instancji i uzależnieniem zwracanej instancji od parametrów - w singletonie jest jedna instancja i brak parametrów,
 • Używanie leniwego inicjowania do tworzenia instancji obiektu za pierwszym razem, gdy jest potrzebny (wzorzec leniwego inicjowania)(porównaj z wzorcem singletonu).

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Java[edytuj | edytuj kod]

Tu jest bardzo prosty przykład napisany w Javie. Klasa Fruit nic nie robi, po prostu stanowi przykład implementacji wzorca. Zmienna klasowa types jest mapą używaną do przechowywania instancji Fruit według typów.

import java.util.*;
 
public class Fruit
{
  private static final Map<String,Fruit>types = new HashMap<String,Fruit>();
  private final String type;
 
  // using a private constructor to force use of the factory method.
  private Fruit(String type) {
   this.type = type;
  }
  
  /**
   * Lazy Factory method, gets the Fruit instance associated with a
   * certain type. Instantiates new ones as needed.
   * @param type Any string that describes a fruit type, e.g. "apple"
   * @return The Fruit instance associated with that type.
   */
  public static synchronized Fruit getFruit(String type) {
   Fruit f = types.get(type); // get the instance for that type
 
   if (f == null) {
    f = new Fruit(type); // lazy initialization
    types.put(type,f);
   }
 
   return f;
  }
}

C++[edytuj | edytuj kod]

Przykład klasy Fruit napisanej w C++

#include <iostream>
#include <string>
#include <map>
 
using namespace std;
 
class Fruit {
  private:
    static map<string,Fruit*> types;
    string type;

    // note: constructor private forcing one to use static getFruit()
    Fruit(const string& t) : type( t ) {}

  public:
    static Fruit* getFruit(const string& type);
    static void printCurrentTypes();
};

//declaration needed for using any static member variable
map<string,Fruit*> Fruit::types; 
 
/*
 * Lazy Factory method, gets the Fruit instance associated with a
 * certain type. Instantiates new ones as needed.
 * precondition: type. Any string that describes a fruit type, e.g. "apple"
 * postcondition: The Fruit instance associated with that type.
 */
Fruit* Fruit::getFruit(const string& type) {
  map<string,Fruit*>::iterator iter = types.find(type);  //try to find a pre-existing instance
 
  if (iter == types.end()) {
    // couldn't find one, so make a new instance
    Fruit* f = new Fruit(type); // lazy initialization part
    types[type] = f;
    return f;
  }
  else { 
    return iter->second;
  } 
}
 
/*
 * For example purposes to see pattern in action
 */
void Fruit::printCurrentTypes() {
  if (types.size() > 0) {
    cout << "Number of instances made = " << types.size() << endl;
    for (map<string,Fruit*>::iterator iter = types.begin(); iter != types.end(); ++iter) {
      cout << (*iter).first << endl;
    }
    cout << endl;
  }
}
 
int main(void) {
  Fruit::getFruit("Banana");
  Fruit::printCurrentTypes();
 
  Fruit::getFruit("Apple");
  Fruit::printCurrentTypes();
 
  // returns pre-existing instance from first 
  // time Fruit with "Banana" was created
  Fruit::getFruit("Banana");
  Fruit::printCurrentTypes();
 
  return 0;
}
/*
OUTPUT:
Number of instances made = 1
Banana
 
Number of instances made = 2
Apple
Banana
 
Number of instances made = 2
Apple
Banana
*/

SmallTalk[edytuj | edytuj kod]

Poniżej jest przykład napisany w języku Smalltalk, używający metody dostępowej do zwracania wartości zmiennej przy pomocy leniwego inicjowania.

  height
    height ifNil: [height := 2.0].
    ^height

Alternatywą jest "nieleniwe" inicjowanie, które polega na użyciu inicjującej metody przy tworzeniu obiektu i wykorzystaniu metody dostępowej do pobierania wartości.

  initialize
    height := 2.0

  height
    ^height

Warto zauważyć, że leniwe inicjowanie może być też używane w nieobiektowych językach programowania.

Ruby[edytuj | edytuj kod]

Poniżej jest przykład napisany w języku Ruby:

require 'net/http'
class Blogger
 def auth_token
  @auth_token ||= get_token_from_http_response(Net::HTTP.post_form(uri, params))
 end

 # get_token_from_http_response, uri and params are defined later in the class
end

b = Blogger.new
b.instance_variable_get(:@auth_token) # returns nil
b.auth_token # returns token
b.instance_variable_get(:@auth_token) # returns token

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]