Przejdź do zawartości

Liczba Webera

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Liczba Webera (We) – jedna z liczb podobieństwa. Wyraża ona stosunek sił inercjalnych do sił napięcia powierzchniowego. Siła inercjalna może być wyrażona jako iloczyn masy i przyspieszenia:

gdzie:

– masa płynu,
– jego przyspieszenie,
– gęstość,
– wymiar charakterystyczny (np. średnica kropli),
– czas.

Siła napięcia powierzchniowego może być wyrażona jako iloczyn napięcia powierzchniowego i parametru długości:

gdzie:

– napięcie powierzchniowe.

Stosunek tych dwóch sił wyraża się następująco:

Ostateczna postać wzoru na liczbę Webera:

gdzie:

– prędkość.

Liczbę Webera wykorzystuje się przy obliczeniach związanych z przepływami wielofazowymi (co najmniej dwufazowymi, gdy jeden płyn graniczy z innym płynem), szczególnie gdy powierzchnia rozdziału faz jest silnie zakrzywiona (np. kropla płynu, poruszająca się w innym płynie).