Liczby naturalne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Półprosta przedstawiająca liczby naturalne z zerem (0) – wariant osi liczbowej
Pogrubiona, duża litera N – standardowy symbol zbioru liczb naturalnych.

Liczby naturalne – podstawowy typ liczb, rozumiany dwojako[1][2]:

Liczby te opisują liczności i kolejności, przez co odpowiadają liczebnikom głównym i porządkowym. Dodatnie liczby naturalne są używane przez ludzi od prehistorii i częściowo też przez inne gatunki zwierząt[3], a do ich zapisu wprowadzono cyfry. Czasy historyczne przyniosły dalszy rozwój matematyki, w tym rozumienia liczb naturalnych:

Zbiór wszystkich liczb naturalnych oznacza się symbolem [1]. Jest przedmiotem badań różnych działów matematyki jak arytmetykaelementarna, wyższa i modularna – oraz kombinatoryka, inne obszary matematyki dyskretnej, algebra i metamatematyka. Za pomocą liczb naturalnych definiuje się inne struktury jak:

Nazewnictwo i oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Termin liczby naturalne pojawił się w pewnej postaci w XV wieku, a w XVIII wieku stał się powszechny, występując m.in. w Encyklopedii Britannica[7]. Najpóźniej w XIX wieku pojawiło się włączanie zera do tego zbioru[7]. Odtąd wśród matematyków występują różne konwencje[8]:

Oprócz symbolu stosuje się też inne, bardziej jednoznaczne[14]:

 • bez zera:
 • z zerem:

Definicje[edytuj | edytuj kod]

Postulaty Peana[edytuj | edytuj kod]

Giuseppe Peano (1858–1932)

Podanie ścisłej definicji zbioru liczb naturalnych, choć proste, zajęło matematykom wiele czasu. Giuseppe Peano zaproponował następujące warunki (tzw. postulaty lub aksjomaty Peana), które musi spełniać dowolna konstrukcja zbioru liczb naturalnych:

 • 0 jest liczbą naturalną,
 • Każda liczba naturalna ma swój następnik, oznaczany
 • 0 nie jest następnikiem żadnej liczby naturalnej,
 • Różne liczby naturalne mają różne następniki:
 • Jeśli 0 ma daną własność i następnik dowolnej liczby naturalnej o tej własności również ma tę własność, to każda liczba naturalna ma tę własność (zasada indukcji matematycznej).

Z ostatniej własności wynika, że każda liczba naturalna jest albo zerem, albo następnikiem pewnej liczby naturalnej.

Gdyby w powyższej wersji aksjomatyki Peana zamienić 0 przez dowolny inny symbol (różny od S), to zmiana byłaby czysto formalna, nic istotnie nie zmieniłoby się. W szczególności można zamiast 0 napisać 1. Zauważmy, że aksjomaty Peana nic nie mówią o operacjach arytmetycznych takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie itd., ani też nie wspominają uporządkowania (relacji ). Definiują tylko operację następnika, S. Pozostałe pojęcia trzeba dopiero zdefiniować w terminach S. Okazuje się to możliwe. Poniżej, dwa warunki definiują dodawanie, dla którego 0 gra rolę elementu neutralnego (pierwszy warunek w definicji: ).

Dodawanie definiujemy jako operację spełniającą następujące warunki:

To wystarczy do wyliczenia sumy liczb, np. obliczając (dwa oznacza skrótowy zapis liczby S(S(0))), kolejno otrzymujemy:

 • bo 2 jest następnikiem 1,
 • z definicji,
 • następnik 2 oznaczamy symbolem 3,
 • 1 jest następnikiem 0,
 • z definicji,
 • następnik 3 oznaczamy symbolem 4.

Podobnie definiujemy mnożenie jako operację spełniającą warunki:

W wersji liczb naturalnych wykluczającej 0, pierwszy aksjomat mnożenia byłby zastąpiony przez warunek:

Powyższe postulaty mówią, jakie własności mają liczby naturalne, z definicji. W ramach teorii mnogości zbiór liczb naturalnych, spełniający aksjomaty Peana, można skonstruować na wiele sposobów. Szczególnie popularna jest konstrukcja von Neumanna (patrz niżej).

Konstrukcja Fregego-Russella[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza konstrukcja liczb naturalnych, autorstwa Gottloba Fregego i niezależnie Bertranda Russella[15], definiuje je po prostu jako liczności (ściślej: moce) zbiorów skończonych.

Model von Neumanna[edytuj | edytuj kod]

John von Neumann (1903–1957)
Animacja konstrukcji von Neumanna liczb naturalnych ze zbioru pustego

Jest to przykład eleganckiej konstrukcji zbioru liczb naturalnych w ramach teorii mnogości, podanej przez węgierskiego matematyka Johna von Neumanna – nie jedynej, ale jednej z ważniejszych:

Niech X – zbiór induktywny.

Niech Przecięcie jest zbiorem induktywnym (dowód przy aksjomacie nieskończoności), zawartym w każdym innym induktywnym:

rzeczywiście, niech – zbiór induktywny. To też jest zbiorem induktywnym (jako przecięcie zbiorów induktywnych), zawartym w a więc zawierającym a więc równym – co kończy dowód.

Korzystając z induktywności

 • – oznaczamy jako 0,
 • – oznaczamy jako 1,
 • – oznaczamy jako 2

i tak dalej.

Tak skonstruowany zbiór liczb naturalnych spełnia aksjomaty Peana.

Tak więc w modelu von Neumanna (i na ogół w teorii mnogości) za każdą liczbę naturalną uważamy zbiór składający się ze wszystkich poprzednich liczb naturalnych, np. itd.

Podstawowe własności[edytuj | edytuj kod]

Moc[edytuj | edytuj kod]

Alef zero – pierwsza nieskończona liczba kardynalna, definiowana jako moc zbioru liczb naturalnych

Liczby naturalne to podstawowy przykład zbioru nieskończonego – jest on równoliczny z częścią swoich podzbiorów właściwych. Moc tego zbioru nazywa się alef zero i oznacza jest to najmniejsza nieskończona liczba kardynalna. Zbiory tej mocy nazywa się przeliczalnymi[5], przy czym czasem to pojęcie obejmuje też zbiory skończone[6].

Porządek[edytuj | edytuj kod]

Dla dowolnych liczb naturalnych

Działania[edytuj | edytuj kod]

Relacja podzielności wprowadza w zbiorze liczb naturalnych częściowy porządek; można go przedstawić przez diagram Hassego. Relacja ta definiuje dwa działania: największy wspólny dzielnik (NWD) i najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW). Zbiór liczb naturalnych z dwuargumentowymi wersjami tych działań tworzy kratę[16].

W zbiorze liczb naturalnych definiuje się szereg działań jak:

Przez to w algebrze abstrakcyjnej mówi się, że liczby naturalne tworzą struktury algebraiczne:

 • większość tych działań – oprócz potęgowania[17] – jest łączna, przez co liczby naturalne tworzą z nimi półgrupy[18];
 • dodawanie, mnożenie i NWW mają wśród liczb naturalnych elementy neutralne – odpowiednio 0, 1 i 1 – przez co półgrupy te są nazywane monoidami;
 • mnożenie jest też rozdzielne względem dodawania, przez co liczby naturalne z tymi dwoma działaniami (+,·) tworzą półpierścień[19];
 • półpierścieniami są też liczby naturalne z działaniami minimum i dodawania (min,+) oraz maksimum i dodawania (max,+)[19];
 • działania NWD i NWW są też przemienne, idempotentne i spełniają inne warunki kraty[16].

Niektóre pary liczb naturalnych można też odejmować i dzielić, jednak wynik może nie być liczbą naturalną. Przez to mówi się, że działania te nie są wewnętrzne w tym zbiorze lub że nie jest on na nie zamknięty – nie są to działania na liczbach naturalnych w sensie algebry abstrakcyjnej[20][21].

Każda liczba naturalna:

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze systematyczne, abstrakcyjne studia nad liczbami przypisuje się starożytnym Grekom: Pitagorasowi, Euklidesowi i Archimedesowi. Poza Grecją niezależne rozważania prowadzono w rejonie Indii, Chin i Ameryki Środkowej.

Pierwszym krokiem do wyabstrahowania liczb naturalnych było stworzenie sposobu ich zapisu. W Babilonii stosowano na przykład cyfry o wartościach od 1 do 10, gdzie o wartości liczby decydowała pozycja kolejnych cyfr w szeregu. W starożytnym Egipcie stosowano odpowiednie hieroglify o wartościach 1, 10 i kolejnych potęgach 10, aż do miliona.

Choć wydawałoby się, że liczby naturalne są podstawowym pojęciem matematycznym i ich definicja była jedną z wcześniejszych, to jednak jest inaczej. Przykładowo bardziej skomplikowane liczby rzeczywiste (używane już w starożytności przez Eudoksosa, ok. 408 – ok. 355 p.n.e.) zostały zdefiniowane formalnie przez Dedekinda w połowie XIX w, podczas gdy definicję liczb naturalnych podał Giuseppe Peano pod koniec XIX w.

Zero[edytuj | edytuj kod]

Pierwotnie zero było wykorzystywane jako pomoc w oznaczeniu „pustego miejsca”. Już w VII w. p.n.e. Babilończycy stosowali zero jako cyfrę w zapisie pozycyjnym, ale nigdy nie występowało ono samodzielnie jako liczba. W cywilizacji Majów zero było znane jako liczba już w I w. p.n.e. (być może znali je już w IV wieku p.n.e. wchłonięci przez Majów Olmekowie). W kulturze zachodniej zero, jako oddzielna, pełnoprawna wartość, pojawiło się znacznie później.

W roku 130 zera używał Klaudiusz Ptolemeusz. Współczesne pojęcie zera przypisuje się Hindusowi Brahmagupcie, pierwsze wzmianki pochodzą z roku 628. Zero stosowano niekonsekwentnie również w średniowieczu, nie miało ono jednak swojej reprezentacji w cyfrach rzymskich – stosowano łacińskie słowo nullae.

Rola filozoficzna[edytuj | edytuj kod]

W filozofii matematyki najpóźniej w XIX wieku powstała doktryna finityzmu, według której są to jedyne liczby, jakimi powinna zajmować się matematyka[potrzebny przypis]. Słynne jest stwierdzenie Leopolda Kroneckera, propagatora arytmetyzacji wszystkich dziedzin matematyki: Liczby naturalne stworzył dobry Bóg. Reszta jest dziełem człowieka[potrzebny przypis].

Uogólnienia[edytuj | edytuj kod]

Wśród liczb całkowitych można wyróżnić podzbiór izomorficzny ze zbiorem liczb naturalnych. Innymi słowy istnieje podzbiór – z odziedziczonymi działaniami dodawania i mnożenia – spełniający aksjomaty Peana. To samo dotyczy dalszych uogólnień liczb całkowitych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. zerowa potęga zera czasem jest definiowana jako 1, a czasem uznawana za symbol nieoznaczony; w tym drugim wypadku potęgowanie nie jest działaniem wewnętrznym w zbiorze liczb naturalnych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b liczby naturalne, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-08-07].
 2. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać liczba naturalna [w:] Słownik języka polskiego [online], PWN [dostęp 2024-03-25].
 3. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Karolina Głowacka i Mateusz Hohol, Umysł matematyczny: dlaczego ludzie potrafią całkować, a szympansy nie?, kanał „Radio Naukowe” na YouTube, 21 października 2021 [dostęp 2024-03-25].
 4. ciąg, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2024-03-25].
 5. a b równoliczność zbiorów, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2024-03-25].
 6. a b zbiór przeliczalny, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2024-03-25].
 7. a b c publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Jeff Miller, Natural number [w:] [ Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (N)] (ang.), MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews, mathshistory.st-andrews.ac.uk [dostęp 2024-03-25].
 8. Eric W. Weisstein, Natural Number, [w:] MathWorld, Wolfram Research (ang.). [dostęp 2024-03-25].
 9. O rozkładach liczb wymiernych na ułamki proste:
  ...o naturalnym (czyli całkowitym dodatnim) mianowniku, a więc liczby postaci 1/n, gdzie n = 1, 2, 3,...
 10. The Riemann Zeta-Function, Theory and Applications, 1985:
  NOTATION
  k,l,m,n           natural numbers (positive integers)
 11. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Liczby naturalne – wprowadzenie, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, zpe.gov.pl [dostęp 2024-03-25].
 12. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Liczby naturalne na osi liczbowej, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, zpe.gov.pl [dostęp 2024-03-25].
 13. Wojciech Babiański, Lech Chańko i Karolina Wej, Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2022, ISBN 978-83-267-3486-1, s. 10.
 14. Richard P. Stanley, Enumerative Combinatorics – autor oznacza tam zbiór dodatnich liczb całkowitych przez P, od angielskiego positive, a nieujemnych – przez N.
 15. Russell ogłosił ją w swojej Principia Mathematica.
 16. a b publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Lattice (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2024-03-25].
 17. łączność działania, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2024-03-25].
 18. półgrupa, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2024-03-25].
 19. a b publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Semi-ring (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2024-03-25].
 20. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Leszek Pieniążek, Algebra liniowa z geometrią 1. 2.3 Grupy i ciała, Uniwersytet Jagielloński, im.uj.edu.pl, 13 stycznia 2020 [dostęp 2024-03-25].
 21. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Paweł Lubowiecki, 16. Struktury algebraiczne cz. I Działanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz grupa, kanał Wojskowej Akademii Technicznej (UczelniaWAT) na YouTube, 30 stycznia 2024 [dostęp 2024-03-26].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]