Liniał sinusowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
1. Liniał sinusowy 100x25 mm
2. Pomiar kąta klina za pomocą liniału sinusowego

Liniał sinusowy, sinuśnica[1] – przyrząd pomiarowy do dokładnego pomiaru kątów lub odwzorowania kątów. Wykonany jest z utwardzonej stali. Składa się z liniału i dwóch jednakowej średnicy walców, które są do liniału przymocowane na stałe na obu jego końcach. Osie walców są względem siebie równoległe i leżą w płaszczyźnie równoległej do górnej powierzchni liniału. Odległość osi walców jest dokładnie określona, jest liczbą całkowitą i najczęściej wynosi 100 mm lub 10 cali co ułatwia obliczanie kątów.

Przebieg pomiaru[edytuj | edytuj kod]

3. Schemat pomiaru

Do pomiaru liniałem sinusowym niezbędna jest płaska płyta pomiarowa, płytki wzorcowe oraz czujnik w podstawie. Pomiar kąta polega na dobraniu takiego stosu płytek wzorcowych H umieszczanych pod jednym z walców (rys. 2), aby górna powierzchnia mierzonego przedmiotu umieszczonego na liniale byłą równoległa do płyty pomiarowej. Równoległość kontroluje się za pomocą czujnika umieszczonego w statywie. Jeżeli nie uda się doprowadzić do równoległości to należy zanotować wskazania czujnika i na obu końcach powierzchni przedmiotu oraz odległość pomiędzy punktami pomiarowymi. Wynik pomiaru jest sumą kąta pochylenia liniału oraz poprawki wynikającej z nierównoległości:

Poprawka jest wyrażona w radianach i ma prawidłowy znak jeżeli odczyt O1 został wykonany od strony płytek wzorcowych.

Źródłami niepewności pomiaru kąta są:

  • błąd stosu płytek wzorcowych
  • błąd długości liniału sinusowego
  • błędy pomiaru różnicy wskazań czujnika
  • błąd pomiaru odległości pomiędzy punktami pomiaru czujnikiem
  • błąd płaskości płyty pomiarowej.

Dla małych kątów osiągana jest niepewność pomiaru rzędu kilku minut kątowych, ale dla kątów powyżej 45° rośnie ona bardzo szybko.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

  • PN-M-53354:1979 Narzędzia pomiarowe – Liniały sinusowe

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. sinuśnica, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-16].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Praca zbiorowa: Mała encyklopedia metrologii. WNT, 1989, s. 166.
  • Jakubiec. W, Malinowski. J: Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, 1989, s. 231–233.