List 34

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

List 34 – dwuzdaniowy list protestacyjny polskich intelektualistów przeciw cenzurze w PRL, skierowany do premiera Józefa Cyrankiewicza, złożony 14 marca 1964 w Urzędzie Rady Ministrów przez Antoniego Słonimskiego. Nazwa listu odwołuje się do liczby osób, które go podpisały.

Treść[edytuj | edytuj kod]

Do Prezesa Rady Ministrów
Józefa Cyrankiewicza

Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu.

List podpisali:

 1. Jerzy Andrzejewski
 2. Maria Dąbrowska
 3. Stanisław Dygat
 4. Karol Estreicher
 5. Marian Falski
 6. Aleksander Gieysztor
 7. Konrad Górski
 8. Paweł Hertz
 9. Leopold Infeld
 10. Paweł Jasienica
 11. Mieczysław Jastrun
 12. Stefan Kisielewski
 13. Zofia Kossak-Szczucka
 14. Tadeusz Kotarbiński
 15. Jan Kott
 16. Anna Kowalska
 17. Julian Krzyżanowski
 18. Kazimierz Kumaniecki
 19. Edward Lipiński
 20. Maria Ossowska
 21. Stanisław Cat Mackiewicz
 22. Jan Parandowski
 23. Stanisław Pigoń
 24. Adolf Rudnicki
 25. Artur Sandauer
 26. Wacław Sierpiński
 27. Antoni Słonimski
 28. Jan Szczepański
 29. Władysław Tatarkiewicz
 30. Jerzy Turowicz
 31. Melchior Wańkowicz
 32. Adam Ważyk
 33. Kazimierz Wyka
 34. Jerzy Zagórski.

Autorem tekstu był Antoni Słonimski, współorganizatorem zbierania podpisów zaś Jan Józef Lipski.

List wywołał reakcję na Zachodzie. W dzienniku „The Times” ukazał się list krytykujący władze PRL, podpisany przez 21 brytyjskich pisarzy i artystów, m.in. przez Arthura Koestlera i Allana Bullocka. Ponadto w obronie sygnatariuszy wystąpiło 15 intelektualistów włoskich z Alberto Moravią i 13 profesorów Harvardu.

List wywołał nagonkę i represje władz PRL wobec jego sygnatariuszy oraz „Tygodnika Powszechnego”. Najsurowsze represje spotkały Melchiora Wańkowicza, który został aresztowany i którego próbowano oskarżyć o to, że sporządził i przekazał tekst zawierający „fałszywe informacje oczerniające Polskę Ludową”. Pisarz został prawomocnie skazany i zgłosił się na odbywanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Władze komunistyczne chcąc uniknąć kompromitacji nie dopuściły do wykonania wyroku (najpierw faktycznie, później formalnie zawieszono wykonywanie orzeczonego wyroku).

Z 34 sygnatariuszy Listu prof. Konrad Górski wycofał swój podpis, po czym napisał list do premiera Cyrankiewicza, w którym za wciągnięcie go do tej sprawy obciążył Jerzego Turowicza. List ten został odczytany przez Zenona Kliszkę na zebraniu Związku Literatów.

Dziesięciu z sygnatariuszy Listu 34 podpisało następnie inny list do „The Times”, zawierający stwierdzenie, że List 34 miał mieć charakter wewnętrzny, i dyskredytujący Radio Wolna Europa. List podpisali: Aleksander Gieysztor, Konrad Górski, Leopold Infeld, Julian Krzyżanowski, Kazimierz Kumaniecki, Edward Lipiński, Wacław Sierpiński, Jan Szczepański, Władysław Tatarkiewicz i Kazimierz Wyka. Konrad Górski dodatkowo wycofał swój podpis z Listu 34.

Pomimo tego, polskich intelektualistów poparli intelektualiści z innych krajów i listy poparcia opublikowano we włoskim „Il Mondo”, francuskim „Le Figaro Littéraire”, 13 profesorów Harvardu podpisało list do ambasadora PRL, podobnie postąpili profesorowie Berkeley.

Kontrlist 600[edytuj | edytuj kod]

W odpowiedzi na List 34 z inicjatywy egzekutywy POP Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich powstał w kwietniu 1964 roku Kontrlist polskich literatów przeciw „uprawianej na łamach prasy zachodniej oraz na falach dywersyjnej rozgłośni radiowej Wolna Europa zorganizowanej kampanii oczerniającej Polskę Ludową”[1]. Podpisało go łącznie około 600 literatów, jednak część później protestowała, że podpisywała list o innej treści niż ostateczna.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]