List do Galatów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

List do Galatów [Ga], List do Galacjan [Gal] – jeden z listów apostoła Pawła, znajdujący się w Nowym Testamencie.

Galacja w Azji Mniejszej była rzymską prowincją, w której Paweł osobiście prowadził ewangelizację i założył lokalny kościół. Jednak po jego wyjeździe rozpowszechnił się w tym kościele ruch głoszący konieczność przyjęcia prawa żydowskiego, a zwłaszcza obrzezania przez nawracanych na chrześcijaństwo pogan. Paweł zwraca uwagę na fakt, że wiara i łaska, a nie wypełnianie przepisów prawa żydowskiego jest warunkiem zbawienia.

Treść listu[edytuj | edytuj kod]

 • 1,1-5 — prolog
 • 1,6 – 2,21 — Paweł broni swojej ewangelii
 • 3,1-24 — zbawia wiara a nie prawo
 • 3,25 – 4,31 synostwo Boże
 • 5,1-15 — wolność chrześcijańska
 • 5,16-26 — przeciwieństwo ciało-duch
 • 6,1-10 — napomnienia
 • 6,11-18 — epilog.

Data powstania[edytuj | edytuj kod]

Większość biblistów datuje powstanie Listu na rok 53, a więc po soborze jerozolimskim. Niektórzy datują na rok 57 ze względu na podobieństwo do 2 Koryntian[1].

 • W Ga 4, 13 Paweł nadmienia: „gdy za pierwszym razem zwiastowałem wam Ewangelię”, może to oznaczać, że był tam więcej niż jeden raz;
 • Przybycie Pawła do Jerozolimy wspomniane w Ga 2, 1 nn utożsamia się z soborem apostolskim opisanym w Dz 15, 6-21.

Istnieją też argumenty na rzecz powstania tego Listu jeszcze przed Soborem Apostolskim, a więc na rok 48:

 • List do Galatów mówi tylko o dwóch wizytach Pawła w Jerozolimie po jego nawróceniu (Ga 2, 1), natomiast według Dziejów Apostolskich Sobór Apostolski winien być trzecią jego wizytą;
 • drugie przybycie Pawła do Jerozolimy, nastąpiło „po czternastu latach” (Ga 2, 1 nn), a więc ok. 44 roku – rok śmierci Heroda Agryppy I, śmierć ta opisana jest w Dz 12, 23 i miała miejsce podczas pobytu Pawła w Jerozolimie – Dz 12, 25 (por. Dz 11, 29-30);
 • druga wizyta w Jerozolimie nastąpiła na skutek objawienia (Ga 2, 2), a to można zharmonizować z proroctwem Agabosa (Dz 11, 28);
 • Ga 2, 9 wspomina Jakuba, który został ścięty w Dz 12, 2;
 • Dz 15, 1. 24 nadmienia o judaistach z Jerozolimy, dobrze odpowiada „fałszywym braciom” z Ga 2, 4, List więc powstał na krótko przed soborem;
 • w Liście do Galatów nie ma żadnych odniesień do ustaleń soboru, gdyby Paweł pisał po soborze prawdopodobnie powołałby się na te ustalenia, bo umocniłoby to jego argumentację.

Adresaci Listu[edytuj | edytuj kod]

List jest pisany do kościołów w Galacji założonych przez apostoła Pawła podczas jego pierwszej podróży misyjnej. Są to: Antiochia Pizydyjska, Ikonium, Listra i Derbe.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. E. Szymanek: List do Galatów. 1978, s. 29.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Kempiak R. SDB: Wiara w Jezusa Chrystusa na podstawie Listu św. Pawła do Galatów (rozpr. dokt.). Kraków: 1993, s. 241.
 • Edward Szymanek: List do Galatów. Poznań – Warszawa: Pallottinum, 1978, seria: WPK.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]