Lista dzieł Ellen G. White

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ellen G. White (1827–1915), współzałożycielka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest autorką ponad 40 książek oraz około 5000 artykułów. Oficjalna lista dzieł Ellen G. White znajduje się na stronie Ellen G. White Estate[1].

Poniższa lista dzieł uporządkowana została zgodnie z chronologią pierwszych wydań angielskich.

Dzieła[edytuj | edytuj kod]

Lp. Tytuł oryginału Pierwsze wydanie Polski tytuł Wydawcy w języku polskim
1. A Word to the Little Flock 1847 Słowo do Małej Trzody / Słowo do Małego Stadka Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”; Wydawnictwo „Prawda na Czas Obecny”
2. Testimonies for the Church, tom 1-9 1855-1909 Świadectwa dla Zboru, tom 1-9 Wydawnictwo „Testimonex”
3. Spiritual Gifts, tom 1-4 1858-1864
4. Spirit of Prophecy, tom 1-4 1870-1884 Duch Proroczy, tom 4 Wydawnictwo „Testimonex” (jedynie tom czwarty)
5. Early Writings 1882 Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha / Wczesne Pisma Polski Dom Nakładowy; Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”; Wydawnictwo „Testimonex”; Hope International
6. Sketches from the Life of Paul 1883
7. Historical Sketches 1886
8. The Great Controversy Between Christ and Satan (1888 edition) 1888
9. Patriarchs and Prophets 1890 Patriarchowie i Prorocy / Wybrańcy Boga Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
10. The Story of Prophets and Kings 1890
11. Steps to Christ 1892 Droga do Chrystusa / Kroki do Chrystusa / Pokój o jakim marzysz Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”; Fundacja „Źródła Życia”; Hope International; Wydawnictwo „Prawda na Czas Obecny”
12. Gospel Workers (1892 edition) 1892
13. Thoughts from the Mount of Blessing 1896 Nauki z Góry Błogosławienia / Najpiękniejsze Nauki Jezusa Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”; Fundacja „Źródła Życia”
14. The Desire of Ages 1898 Życie Jezusa / Pragnienie Wieków Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”; Wydawnictwo „Christ Media”
15. Christ Our Saviour 1898 Chrystus nasz Zbawiciel Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
16. The Southern Work 1898
17. Christ’s Object Lessons 1900 Przypowieści Chrystusa Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
18. Education 1903 Wychowanie Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
19. The Ministry of Healing 1905 Śladami Wielkiego Lekarza Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
20. The Acts of the Apostles 1911 Działalność Apostołów / Krzyż i Miecz Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
21. The Great Controversy 1911 Wielki bój Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
22. Counsels to Parents, Teachers, and Students 1913
23. Gospel Workers 1915 Słudzy Ewangelii Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
24. Life Sketches of Ellen G. White 1915 Życie i działanie Ellen G. White / Moje życie Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
25. Prophets and Kings 1917 Prorocy i Królowie Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”

Oficjalne kompilacje[edytuj | edytuj kod]

Lp. Tytuł oryginału Pierwsze wydanie Polski tytuł Wydawcy w języku polskim
26. Christian Experience and Teaching of Ellen G. White 1922
27. Fundamentals of Christian Education 1923 Fundamenty Chrześcijańskiego Wychowania Wydawnictwo „Testimonex”
28. Testimonies to Ministers and Gospel Workers 1923 Świadectwa dla Kaznodziejów i Pracowników Ewangelii Wydawnictwo „Testimonex”
29. Christian Service 1925 Posłannictwo Chrześcijan Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
30. Messages to Young People 1930 Poselstwo do młodzieży Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
31. Medical Ministry 1932 Służba Medyczna Wydawnictwo „Testimonex”
32. The Sanctified Life 1937 Uświęcone Życie Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
33. Counsels on Diet and Foods 1938 Rady na temat Diety i Wyżywienia / Chrześcijanin a Dieta Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
34. Counsels on Sabbath School Work 1938 Rady dla właściwego działania Szkoły Sobotniej Wydawnictwo „Testimonex”
35. Counsels on Stewardship 1940 Rozsądne Szafarstwo Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
36. Counsels to Writers and Editors 1946 Rady dla Pisarzy i Wydawców Wydawnictwo „Testimonex”
37. Country Living 1946 Życie na wsi Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
38. Evangelism 1946 Ewangelizacja Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
39. Radiant Religion 1946
40. The Story of Redemption 1947 Historia Zbawienia Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
41. Temperance 1949 Wstrzemięźliwość Wydawnictwo „Testimonex”
42. Testimony Treasures, tom 1-3 1949 Ze Skarbnicy Świadectw Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
43. A Call to Medical Evangelism and Health Education 1950
44. My Life Today 1952 Moje Życie Dzisiaj Wydawnictwo „Testimonex”
45. Welfare Ministry 1952 Służba dobroczynna Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
46. The Adventist Home 1952 Chrześcijański Dom Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
47. Colporteur Ministry 1953 Służba Kolporterska Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
48. Child Guidance 1954 Wychowanie dzieci / Jak wychować dziecko Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
49. Sons and Daughters of God 1955 Synowie i Córki Boga Wydawnictwo „Testimonex”
50. The Faith I Live By 1958
51. Selected Messages, tom 1-3 1958-1980 Wybrane Poselstwa, tom 1-3 Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
52. Our High Calling 1961 Nasze Wzniosłe Powołanie Wydawnictwo „Testimonex”
53. Ellen G. White Review and Herald Articles, tom 1-6 1961
54. Life At Its Best 1964 Życie Mądre i Szczęśliwe Wydawnictwo „Testimonex”
55. That I May Know Him 1964
56. In Heavenly Places 1967 W Atmosferze Niebios Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
57. Counsels on Education 1968
58. Christ and His Sanctuary 1969
59. Conflict and Courage 1970 Walka i Odwaga Wydawnictwo „Testimonex”
60. Seventh-Day Adventist Bible Commentary, tom 7A 1970 Komentarz Biblijny Adwentystów Dnia Siódmego, tom 7A Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
61. Confrontation 1971
62. Counsels for the Church 1971
63. God’s Amazing Grace 1973 Zdumiewająca Łaska Boża / Cudowna Boża Łaska Wydawnictwo „Testimonex”; Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
64. Ellen G. White Signs of the Times Articles, tom 1-4 1974
65. Maranatha 1976 Maranatha, Pan Przychodzi! Wydawnictwo „Testimonex”
66. Mind, Character, and Personality, tom 1-2 1978 Umysł, Charakter, Osobowość, tom 1-2 Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
67. Faith and Works 1979 Wiara i Uczynki Fundacja „Źródła Życia”
68. This Day With God 1979
69. Peter’s Counsels to Parents 1981
70. God Has Promised 1982
71. The Upward Look 1982
72. Letters to Young Lovers 1983 Listy do Zakochanych Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
73. The Publishing Ministry 1983
74. Lessons Jesus Taught 1984
75. Reflecting Christ 1985
76. Ellen G. White Youth’s Instructor Articles 1986
77. Ellen G. White 1888 Materials, tom 1-4 1988
78. Lift Him Up 1988
79. The Voice in Speech and Song 1988
80. Lessons from the Life of Nehemiah 1989
81. Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce 1989 Seks, cudzołóstwo i rozwód Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
82. Ellen G. White Periodical Resource Collection, tom 1-3 1990
83. Sermons and Talks, tom 1-3 1990-1992
84. The Retirement Years 1990
85. Our Father Cares 1991
86. Last Day Events 1992 Wydarzenia Czasów Końca Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
87. Promises for the Last Days 1994 Obietnice na czasy końca Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
88. Ye Shall Receive Power 1995 Weźmiecie Moc Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
89. Angels 1995
90. Assurance 1995
91. Comfort 1996
92. Joy 1996
93. The Truth About Angels 1996 Prawda o aniołach Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
94. Here I Am Lord 1996
95. Darkness Before Dawn 1997
96. Peace 1997
97. Praying for Others 1997
98. Christ Triumphant 1999 Triumfujący Chrystus Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
99. Prayer 2002
100. Heaven 2003

Oficjalne wersje skrócone i misyjne[edytuj | edytuj kod]

Lp. Tytuł oryginału Pierwsze wydanie Wersja skrócona książki
101. The Impending Conflict 1944 The Great Controversy
102. The Story of Jesus 1949 The Desire of Ages
103. The Remnant Church 1950 Testimonies to Ministers and Gospel Workers
104. Day of Benediction 1955 Thoughts from the Mount of Blessing
105. The Triumph of God's Love 1957 The Great Controversy
106. Happiness Homemade 1971 The Adventist Home
107. Cosmic Conflict 1982 The Great Controversy
108. From Eternity Past 1983 Patriarchs and Prophets
109. From Here to Forever 1983 The Great Controversy
110. From Heaven with Love 1984 The Desire of Ages
111. From Splendor to Shadow 1984 Prophets and Kings
112. From Trials to Triumph 1984 The Acts of the Apostles
113. Happiness Digest 1985 Steps to Christ
114. He Taught Love 1987 Christ's Object Lessons
115. Lion on the Loose 1989 The Great Controversy

Nieoficjalne kompilacje i wydania[edytuj | edytuj kod]

 • Myśli, Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
 • Pochodzenie zła, Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
 • Myśli do Księgi Daniela, Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
 • Myśli do Księgi Objawienia, Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
 • Przygotuj się na spotkanie twojego Boga, Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia”
 • Dekalog – Zasady Wiary Międzynarodowego Stowarzyszenia Misyjnego Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część, Wydawnictwo „Testimonex”
 • Księga Złotych Myśli, Wydawnictwo „Testimonex”
 • „Boże! Tyś jest Bogiem moim, z poranku Ciebie szukam”, Wydawnictwo „Testimonex”
 • „Błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego”, Wydawnictwo „Testimonex”
 • „Dzieło Ducha Świętego”, Wydawnictwo „Testimonex”
 • Bądź kowalem swego losu, Wydawnictwo „Betezda”
 • Pokój z Bogiem, Wydawnictwo „Betezda”
 • Pragnienie Wieków, Wydawnictwo „Christ Media”

Wydawcy w języku polskim[edytuj | edytuj kod]

Lp. Wydawnictwo Kościół Siedziba
1. Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Warszawa
2. Wydawnictwo „Testimonex” Międzynarodowe Stowarzyszenie Misyjne Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część Zachariasza Kowale k. Skoczowa
3. Wydawnictwo „Poselstwo Wyzwolenia” niezależne Cieszyn
4. Wydawnictwo „Prawda na Czas Obecny” niezależne Tychy
5. Hope International niezależne Kolonia
6. Fundacja „Źródła Życia” Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Budy-Zasłona k. Mszczonowa
7. Wydawnictwo „Christ Media” niezależne Warszawa

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]