Lista gatunków roślin objętych ścisłą ochroną w Polsce (2012–2014)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lista gatunków roślin rosnących dziko objętych ścisłą ochroną gatunkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2012-2014.

W okresie tym obowiązywało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. z 2012 r. poz. 81). Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985). Zastąpione zostało Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. nr 0, poz. 1409), które weszło w życie 17 października 2014 roku[1].

Brunatnice Phaeophyceae[edytuj | edytuj kod]

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[2]
morszczynowate Fucaceae
morszczyn pęcherzykowaty Fucus vesiculosus

Krasnorosty Rhodophyta[edytuj | edytuj kod]

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[2]
hildenbrandiowate Hildenbrandtiaceae
hildenbrandia rzeczna Hildenbrandtia rivularis
widlikowate Furcellariaceae
* (widlik zaostrzony) Furcellaria fastigiata

Ramienice Charophyta[edytuj | edytuj kod]

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[2]
ramienicowate Characeae
ramienica bałtycka Chara baltica
ramienica grzywiasta Chara filiformis
ramienica szczeciniasta Chara strigosa
ramienica wielokolczasta Chara polyacantha
* Chara braunii
* Chara canescens
* (ramienica zagięta) Chara connivens
* Chara crassicaulis
* (ramienica cienko kolczasta) Chara tenuispina
* Lychnothamnus barbatus
krynicznik obskubany Nitella syncarpa
krynicznik smukły Nitella gracilis
* Nitella batrachosperma
* Nitella capillaris
* Nitella opaca
* Nitella tenuissima
rozsocha morska Tolypella nidifica
* Tolypella glomerata
* Tolypella intricata
* Tolypella prolifera

Wątrobowce Marchantiophyta[edytuj | edytuj kod]

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[2]
beznerwowate Aneuraceae
lśniątka zakrzywiona Riccardia incurvata
lśniątka zatokowa Riccardia chamedryfolia
czubkowate Lophoziaceae
czubek delikatny Lophozia laxa
czubek główkowaty Lophozia capitata
czubek Ruthego Lophozia rutheana
sznurnik falistolistny Jamesoniella undulifolia
wieloklap Kunzego Barbilophozia kunzeana
zgiętolist nadrzewny Anastrophyllum hellerianum
głowiakowate Cephaloziaceae
bagniczka drobna Cladopodiella francisci
bagniczka pływająca Cladopodiella fluitans
głowiak łańcuszkowaty Cephalozia catenulata
natorfek nagi Odontoschisma denudatum
natorfek torfowcowy Odontoschisma sphagni
nowellia krzywolistna Nowellia curvifolia
jednoczepkowate Haplomitriaceae
jednoczepek Hookera Haplomitrium hookeri

manniowate Aytoniaceae (w rozporządzeniu grimaldiowate Aytoniaceae)

gwiaździanka workowata Asterella saccata Wymaga ochrony czynnej.
mannia pachnąca Mannia fragrans Wymaga ochrony czynnej.
ostroczepkowate Oxymitraceae
ostroczepek łuskowaty Oxymitra incrassata
pallawiciniowate Pallaviciniaceae
merkia irlandzka Moerckia hibernica
pallawicinia Lyella Pallavicinia lyellii
płożykowate Geocalycaceae
płożyk wonny Geocalyx graveolens
skapankowate Scapaniaceae
skapanka błotna Scapania paludicola
wgłębkowate Ricciaceae
wgłębka Hübenera Riccia huebeneriana
wgłębka rzęsista Riccia ciliifera Wymaga ochrony czynnej.
wgłębka szara Riccia trichocarpa

Mchy Bryophyta[edytuj | edytuj kod]

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[2]

bezlistowate Buxbaumiaceae

bezlist okrywowy Buxbaumia viridis
białozębowate Leucodontaceae
jeżolist zwyczajny Antitrichia curtipendula
błotniszkowate Helodiaceae
błotniszek wełnisty Helodium blandowii
merzykowate Mniaceae (w rozporządzeniu: drabinowcowate Cinclidiaceae)
drabinowiec mroczny Cinclidium stygium
drobniaczkowate Seligeriaceae
drobniaczek łukowaty Seligeria campylopoda
drobniaczek rozłożysty Seligeria patula
drobniaczek wapienny Seligeria calcarea
krótkoząb skalny Brachydontium trichodes
gajnikowate Hylocomiaceae
gajniczek krótkodzióbkowy Loeskeobryum brevirostre
krótkoszowate Brachytheciaceae
krótkosz namurnikowy Brachythecium geheebii
szydłosz cienki Cirriphyllum tenuicaule
krzywoszyjowate Amblystegiaceae
bagiennik widłakowaty Pseudocalliergon lycopodioides
bagiennik żmijowaty Pseudocalliergon trifarium
błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens
krzywoszyj korzeniowy Amblystegium radicale
krzywoząb podsadnikowy Anacamptodon splachnoides
mokradłosz wielkolistny Calliergon megalophyllum
mokradłosz Richardsona Calliergon richardsonii
sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus
sierpowiec brudny Drepanocladus sordidus
sierpowiec jeziorny Drepanocladus stagnatus
sierpowiec moczarowy Drepanocladus sendtneri
sierpowiec włosolistny Drepanocladus capillifolius
skorpionowiec brunatny Scorpidium scorpioides
tęposz niski Leptodictyum humile
warnstorfia włoskolistna Warnstorfia trichophylla
wodnokrzywoszyj rzeczny Hygroamblystegium fluviatile
wodnokrzywoszyj zanurzony Hygroamblystegium tenax
miecherowate Neckeraceae
gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides
krzewik źródliskowy Thamnobryum alopecurum W rozporządzeniu krzewik źródliskowy Thamnobryum alopecurum umieszczony został w rodzinie krzewikowate Thamnobraceae.
miechera Neckera Wszystkie gatunki.
naleźlinowate Andreaceae
naleźlina Andreaea Wszystkie gatunki.
nurzypląsowate Cinclidotaceae
nurzypląs czarniawy Cinclidotus riparius
nurzypląs lancetowaty Cinclidotus fontinaloides
osadniczkowate Disceliaceae
osadniczek goły Discelium nudum
parzęchlinowate Meesiaceae
mszar krokiewkowaty Paludella squarrosa
parzęchlin Meesia Wszystkie gatunki.
tępoząb białawy Amblyodon dealbatus
płaskolistowate Hookeriaceae
płaskolist lśniący Hookeria lucens
płaskomerzykowate Plagiomniaceae
nibyprątnik torfowy Pseudobryum cinclidioides
płaskomerzyk orzęsiony Plagiomnium drummondii
płoniwowate Pottiaceae
boczeń nastroszony Pleurochaete squarrosa
brodek Randa Tortula randii
brodek zwisły Tortula cernua
kędzierzawka krucha Tortella fragilis
kędzierzawka żółtozielona Tortella flavovirens
pędzliczek brodawkowaty Syntrichia papillosa
pędzliczek chiński Syntrichia sinensis
pędzliczek gładkowłoskowy Syntrichia laevipila
pędzliczek szerokolistny Syntrichia latifolia
pędzliczek zielonawy Syntrichia virescens
ślimakobrzeżek lessowy Hilpertia velenovskyi
podsadnikowate Splachnaceae
długoszyj piłkowany Tayloria serrata
podsadnik kulisty Splachnum sphaericum
podsadnik pęcherzykowaty Splachnum ampullaceum
prątnikowate Bryaceae
prątnik brandenburski Bryum neodamense
prątnik jajowaty Bryum subneodamense
prątnik meklemburski Bryum warneum
prątnik nadobny Bryum calophyllum
prątnik okrągłolistny Bryum cyclophyllum
prątnik solniskowy Bryum salinum
prątnik zbiegający Bryum weigelii
rokietowate Hypnaceae
rokiet łąkowy Hypnum pratense
rokiet Sautera Hypnum sauteri
skrętkowate Funariaceae
bezrąbek czterokanciasty Pyramidula tetragona
skrzydlikowate Fissidentaceae
skrzydlik długoszowaty Fissidens osmundoides
skrzydlik studziennik Fissidens fontanus)
skrzydlik tęgoszczecinowy Fissidens crassipes
strzechwowate Grimmiaceae
rozłupek brunatny Schistidium brunnescens
rozłupek czarniawy Schistidium atrofuscum
rozłupek wiotki Schistidium flaccidum
rozłupek włoskoząb Schistidium trichodon
siatkoząb darniowy Coscinodon cribrosus
strzechewka bruzdowana Orthogrimmia sessitana
strzechewka darniowa Orthogrimmia caespiticia
strzechwa bezząb Grimmia anodon
strzechwa włosista Grimmia crinita
strzechwowiec okrągły Dryptodon orbicularis
strzechwowiec zwodniczy Dryptodon decipiens
szmotłochowate Bartramiaceae
bagnik Philonotis Wszystkie gatunki z wyjątkiem: bagnik zdrojowy (Philonotis fontana).
szurpkowate Orthotrichaceae
nastroszek Ulota Wszystkie gatunki.
szurpek bezzębny Orthotrichum gymnostomum
szurpek delikatny Orthotrichum tenellum
szurpek drobny Orthotrichum microcarpum
szurpek porosły Orthotrichum lyellii
szurpek Rogera Orthotrichum rogeri
szurpek słoikowaty Orthotrichum urnigerum
szurpek skalny Orthotrichum rupestre
szurpek szwedzki Orthotrichum scanicum
zrostniczek zielony Zygodon viridissimus
zrostniczek wysmukły Zygodon gracilis
torfowcowate Sphagnaceae
torfowiec Sphagnum Wszystkie gatunki z wyjątkiem: torfowca kończystego (Sphagnum fallax), torfowca nastroszonego (Sphagnum squarrosum).
tujowcowate Thuidiaceae
tujnik maleńki Cyrto-hypnum minutulum
trzęślikowate Timmiaceae
trzęsiec meklemburski Timmia megapolitana
widłozębowate Dicranaceae
krzywoszczeć pogięta Campylopus flexuosus
krzywoszczeć Schimpera Campylopus schimperi
krzywoszczeć torfowa Campylopus pyriformis
różnoząb delikatny Cynodontium tenellum
różnoząb smukły Cynodontium gracilescens
różnoząb zwodniczy Cynodontium fallax
skrobak rozłupany Cnestrum schistii
widłoząb Bergera Dicranum undulatum
widłoząb błotny Dicranum bonjeanii
widłoząb płowy Dicranum fulvum
widłoząb sudecki Dicranum sendtneri
widłoząb zielony Dicranum viride
zwiesiniec szorstki Dicranodontium asperulum
zdrojkowate Fontinalaceae
moczara (żaglik) sierpowata Dichelyma falcatum
moczara (żaglik) włoskowata Dichelyma capillaceum
zdrojek łuseczkowaty Fontinalis squamosa
zdrojek rokietowaty Fontinalis hypnoides
zdrojek szwedzki Fontinalis dalecarlica
zwiślikowate Anomodontaceae
zwiślik Anomodon Wszystkie gatunki.

Paprotniki Polypodiophyta[edytuj | edytuj kod]

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[2]
długoszowate Osmundaceae
długosz królewski Osmunda regalis
języcznikowate Blechnaceae
podrzeń żebrowiec Blechnum spicant
marsyliowate Marsileaceae
gałuszka kulecznica Pilularia globulifera Wymaga ochrony czynnej. Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia Wymaga ochrony czynnej. Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
nasięźrzałowate Ophioglossaceae
podejźrzon Botrychium Wszystkie gatunki wymagają ochrony czynnej. Wobec gatunku podejźrzon pojedynczy Botrychium simplex nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum Wymaga ochrony czynnej.
paprotkowate Polypodiaceae
paprotka zwyczajna Polypodium vulgare
paprotnikowate Aspidiaceae
paprotnik Polystichum Wszystkie gatunki.
poryblinowate Isoetaceae
poryblin kolczasty Isoëtes echinospora Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
poryblin jeziorny Isoëtes lacustris Wymaga ustalenia strefy ochrony stanowiska obejmującej cały zbiornik wodny, w którym występuje.
salwiniowate Salviniaceae
salwinia pływająca Salvinia natans
skrzypowate Equisetaceae
skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia
skrzyp pstry Equisetum variegatum
widliczkowate Selaginellaceae
widliczka Selaginella Wszystkie gatunki.
widłakowate Lycopodiaceae
Wszystkie gatunki.
wietlicowate Athyriaceae
pióropusznik strusi Matteuccia struthiopteris, Matteucia struthiopteris
rozrzutka brunatna Woodsia ilvensis Wymaga ochrony czynnej.
zanokcicowate Aspleniaceae
języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium
zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum Wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 30 m od granic stanowiska.
zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum Wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 30 m od granic stanowiska.
zanokcica klinowata Asplenium cuneifolium Wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 30 m od granic stanowiska.
zmienkowate Cryptogrammaceae
zmienka górska Cryptogramma crispa
rozpłochowate Hymenophyllaceae
włosocień cienisty Trichomanes speciosum Wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 100 m od granic stanowiska.

Rośliny nasienne Spermatophyta[edytuj | edytuj kod]

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[2]
amarylkowate Amaryllidaceae
śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis
śnieżyca wiosenna Leucoium vernum
babkowate Plantaginaceae
babka nadmorska Plantago maritima Wymaga ochrony czynnej.
babka pierzasta Plantago coronopus Wymaga ochrony czynnej.
brzeżyca jednokwiatowa Littorella uniflora
bagnicowate Scheuchzeriaceae
bagnica torfowa Scheuchzeria palustris
selerowate Apiaceae (w rozporządzeniu baldaszkowate Apiaceae)
cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis
dzięgiel litwor Archangelica officinalis
mikołajek nadmorski Eryngium maritimum
selery (pęczyna) błotne Apium repens Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
selery węzłobaldachowe Apium nodiflorum Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
starodub łąkowy Ostericum palustre, Angelica palustris Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
bobrkowate Menyanthaceae
grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata
brzozowate Betulaceae
brzoza karłowata Betula nana
brzoza niska Betula humilis Wymaga ochrony czynnej.
brzoza ojcowska Betula oycoviensis (Betula x oycoviensis) Wymaga ochrony czynnej.
cisowate Taxaceae
cis pospolity Taxus baccata
dymnicowate Fumariaceae
kokorycz drobna Corydalis pumila
dziurawcowate Hypericaceae
dziurawiec nadobny Hypericum pulchrum
dziurawiec wytworny Hypericum elegans Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
dzwonkowate Campanulaceae
dzwonecznik wonny Adenophora lilifolia Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
dzwonek boloński Campanula bononiensis Wymaga ochrony czynnej.
dzwonek brodaty Campanula barbata
dzwonek karkonoski Campanula bohemica Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
dzwonek piłkowany (dzwonek lancetowaty) Campanula serrata Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
dzwonek szerokolistny Campanula latifolia
dzwonek syberyjski Campanula sibirica Wymaga ochrony czynnej.
zerwa kulista (zerwa główkowata) Phyteuma orbiculare
fiołkowate Violaceae
fiołek bagienny Viola uliginosa
fiołek mokradłowy Viola stagnina Wymaga ochrony czynnej.
fiołek torfowy Viola epipsila
goryczkowate Gentianaceae
centuria Centaurium Wszystkie gatunki.
goryczka Gentiana Wszystkie gatunki. Czynnej ochrony wymagają: goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe.
goryczuszka Gentianella Wszystkie gatunki. Czynnej ochrony wymagają: goryczuszka bałtycka Gentianella baltica, goryczuszka błotna Gentianella uliginosa, goryczuszka czeska Gentianella bohemica, goryczuszka polna Gentianella campestris, goryczuszka Wettsteina Gentianella germanica. Wobec goryczuszki czeskiej Gentianella bohemica nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
niebielistka trwała (swercja trwała) Swertia perennis Wymaga ochrony czynnej.
goździkowate Caryophyllaceae
goździk kosmaty Dianthus armeria Wymaga ochrony czynnej.
goździk lodowcowy Dianthus glacialis
goździk lśniący Dianthus nitidus Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
goździk okazały Dianthus speciosus
goździk piaskowy Dianthus arenarius
goździk postrzępiony Dianthus plumarius
goździk pyszny Dianthus superbus Wymaga ochrony czynnej.
goździk siny Dianthus gratianopolitanus Wymaga ochrony czynnej.
goździk skupiony Dianthus compactus
lepnica litewska Silene lithuanica
łyszczec wiechowaty (gipsówka wiechowata) Gypsophila paniculata
nadbrzeżyca nadrzeczna Corrigiola litoralis Wymaga ochrony czynnej.
gruboszowate Crassulaceae
rojnik górski Sempervivum montanum
rojownik pospolity (rojnik pospolity) Jovibarba sobolifera
rojownik włochaty (rojnik włochaty) Jovibarba hirta
grzybieniowate Nymphaeaceae
grążel drobny Nuphar pumila
grzybienie północne Nymphaea candida
jaskrowate Ranunculaceae
ciemiernik czerwonawy Helleborus purpurascens
jaskier iliryjski (jaskier illiryjski) Ranunculus illyricus Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
miłek wiosenny Adonis vernalis Wymaga ochrony czynnej.
orlik pospolity Aquilegia vulgaris
pełnik Trollius Wszystkie gatunki. Wymagają ochrony czynnej.
pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca) Cimicifuga europaea
powojnik prosty Clematis recta
przylaszczka pospolita Hepatica nobilis
sasanka alpejska Pulsatilla alba
sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis Wymaga ochrony czynnej.
sasanka otwarta Pulsatilla patens Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
sasanka słowacka Pulsatilla slavica Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis Wymaga ochrony czynnej.
sasanka zwyczajna Pulsatilla vulgaris Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
tojad Aconitum Wszystkie gatunki. Wobec tojadu morawskiego Aconitum firmum ssp. moravicum nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
włosienicznik (jaskier) Batrachium Wszystkie gatunki z wyjątkiem: włosienicznik krążkolistny Batrachium circinatum.
zawilec narcyzowaty (zawilec narcyzowy) Anemone narcissifolia
zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny) Anemone sylvestris Wymaga ochrony czynnej.
jezierzowate Najadaceae
jezierza giętka Najas flexilis Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
jezierza mniejsza Najas minor
kłokoczkowate Staphyleaceae
kłokoczka południowa Staphylea pinnata
komosowate Chenopodiaceae
soliród (solirodek) zielny Salicornia europaea Wymaga ochrony czynnej.
kosaćcowate Iridaceae
kosaciec bezlistny Iris aphylla Wymaga ochrony czynnej.
kosaciec syberyjski Iris sibirica Wymaga ochrony czynnej.
mieczyk błotny Gladiolus paluster Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus Wymaga ochrony czynnej.
szafran spiski Crocus scepusiensis Wymaga ochrony czynnej.
kotewkowate Trapaceae
kotewka orzech wodny Trapa natans Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
kapustowate Brassicaceae (w rozporządzeniu krzyżowe Cruciferae)
pszonak pieniński Erysimum pieninicum Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
rukiew Nasturtium Wszystkie gatunki.
warzucha polska Cochlearia polonica Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
liliowate Liliaceae
cebulica (oszloch) dwulistna Scilla bifolia
ciemiężyca biała Veratrum album Wymaga ochrony czynnej.
ciemiężyca czarna Veratrum nigrum Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum
czosnek syberyjski Allium sibiricum
kosatka kielichowa Tofieldia calyculata Wymaga ochrony czynnej.
liczydło górskie Streptopus amplexifolius
lilia bulwkowata Lilium bulbiferum Wymaga ochrony czynnej.
lilia złotogłów Lilium martagon
pajęcznica liliowata Anthericum liliago Wymaga ochrony czynnej.
szachownica kostkowata Fritillaria meleagris Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
szafirek miękkolistny Muscari comosum Wymaga ochrony czynnej.
śniedek Ornithogalum Wszystkie gatunki, przy czym śniedek cienkolistny Ornithogalum collinum wymaga ochrony czynnej.
zimowit jesienny Colchicum autumnale Wymaga ochrony czynnej.
lnowate Linaceae
len austriacki Linum austriacum
len włochaty Linum hirsutum Wymaga ochrony czynnej.
len złocisty Linum flavum Wymaga ochrony czynnej.
lobeliowate Lobeliaceae
lobelia jeziorna Lobelia dortmanna
marzanowate Rubiaceae
przytulia krakowska Galium cracoviense Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
przytulia stepowa Galium valdepilosum Wymaga ochrony czynnej.
przytulia sudecka Galium sudeticum Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
bobowate Fabaceae (w rozporządzeniu motylkowate Papillionaceae)
groszek szerokolistny Lathyrus latifolius Wymaga ochrony czynnej.
groszek wielkoprzylistkowy Lathyrus pisiformis Wymaga ochrony czynnej.
groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus
ostrołódka kosmata Oxytropis pilosa Wymaga ochrony czynnej.
szczodrzeniec zmienny Chamaecytisus albus Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
nadwodnikowate Elatinaceae
nadwodnik Elatine Wszystkie gatunki.
obrazkowate Araceae
obrazki alpejskie Arum alpinum
obrazki plamiste Arum maculatum
oliwnikowate Elaeagnaceae
rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides
pierwiosnkowate Primulaceae
cyklamen purpurowy Cyclamen purpurascens Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
mlecznik nadmorski Glaux maritima Wymaga ochrony czynnej.
pierwiosnek Primula Wszystkie gatunki, z wyjątkiem pierwiosnka wyniosłego Primula elatior i pierwiosnka lekarskiego Primula veris.
zarzyczka górska Cortusa matthioli
pływaczowate Lentibulariaceae
pływacz Utricularia Wszystkie gatunki.
tłustosz Pinguicula Wszystkie gatunki.
zdrojkowate Montiaceae (w rozporządzeniu portulakowate Portulacaceae)
zdrojek błyszczący Montia fontana
przewiertniowate Caprifoliaceae
wiciokrzew pomorski (suchokrzew pomorski) Lonicera periclymenum
zimoziół północny (linnea północna) Linnaea borealis
psiankowate Solanaceae
lulecznica kraińska Scopolia carniolica
pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna
rdestnicowate Potamogetonaceae
rdestniczka (rdestnica) gęsta Groenlandia densa Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
rosiczkowate Droseraceae
aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
rosiczka Drosera Wszystkie gatunki.
różowate Rosaceae
jarząb brekinia (brzęk) Sorbus torminalis
jarząb szwedzki Sorbus intermedia
malina moroszka Rubus chamaemorus
parzydło leśne Aruncus sylvestris
pięciornik śląski Potentilla silesiaca Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
róża francuska Rosa gallica Wymaga ochrony czynnej.
rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
tawuła średnia Spiraea media Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
wiśnia karłowata Prunus fruticosa (Cerasus fruticosa) Wymaga ochrony czynnej.
rutowate Rutaceae
dyptam jesionolistny Dictamnus albus Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
sandałowcowate Santalaceae
leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
skalnicowate Saxifragaceae
skalnica gronkowa Saxifraga paniculata
skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
sosnowate Pinaceae
sosna błotna Pinus x rhaetica
sosna górska (sosna kosa, kosodrzewina, kosodrzew) Pinus mugo
sosna limba (limba) Pinus cembra
storczykowate Orchidaceae
buławnik Cephalanthera Wszystkie gatunki
dwulistnik muszy Ophrys insectifera Wymaga ochrony czynnej.
gnieźnik leśny Neottia nidus-avis
gołek białawy Leucorchis albida
gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea Wymaga ochrony czynnej.
gółka wonna Gymnadenia odoratissima
koślaczek stożkowaty Anacamptis pyramidalis Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
kręczynka jesienna Spiranthes spiralis Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
kruszczyk Epipactis Wszystkie gatunki
kukuczka kapturkowata Neottianthe cucullata Wymaga ustalenia strefy ochrony w promieniu 100 m od granic stanowiska.
kukułka (stoplamek, storczyk) Dactylorhiza Wszystkie gatunki. Wymagają ochrony czynnej.
lipiennik Loesela Liparis loeselii Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
listera jajowata Listera ovata
listera sercowata Listera cordata
miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ustalenia strefy ochrony obejmującej całe torfowisko, na którym występuje.
obuwik pospolity Cypripedium calceolus Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
ozorka zielona Coeloglossum viride Wymaga ochrony czynnej.
podkolan biały Platanthera bifolia
podkolan zielonawy Platanthera chlorantha
potrostek alpejski Chamorchis alpina
storczyca kulista Traunsteinera globosa Wymaga ochrony czynnej.
storczyk Orchis Wszystkie gatunki. Wymagają ochrony czynnej.
storzan bezlistny Epipogium aphyllum
tajęża jednostronna Goodyera repens
wątlik błotny Hammarbya paludosa
wyblin jednolistny Malaxis monophyllos
żłobik koralowy Corallorhiza trifida
szczeciowate Dipsacaceae
czarcikęsik Kluka Succisella inflexa Wymaga ochrony czynnej.
ogórecznikowate Boraginaceae (w rozporządzeniu szorstkolistne Boraginaceae)
żmijowiec czerwony Pontechium maculatum (Echium russicum) Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
wiechlinowate Poaceae (w rozporządzeniu trawy Poaceae)
koleantus delikatny Coleanthus subtilis Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
kostrzewa ametystowa Festuca amethystina
ostnica Stipa Wszystkie gatunki. Wymagają ochrony czynnej.
perłówka siedmiogrodzka Melica transsylvanica
wiechlina (wyklina) granitowa Poa granitica
trędownikowate Scrophulariaceae
gnidosz Pedicularis Wszystkie gatunki. W nowszych systematykach rodzaj należy do rodziny zarazowatych Orobanchaceae. Wobec gatunku gnidosz sudecki Pedicularis sudetica nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
konitrut błotny Gratiola officinalis Wymaga ochrony czynnej. W nowszych systematykach należy do rodziny babkowatych Plantaginaceae.
lnica wonna Linaria odora (Linaria loeselii) Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. W nowszych systematykach należy do rodziny babkowatych Plantaginaceae.
lindernia mułowa Lindernia procumbens Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. W nowszych systematykach należy do rodziny linderniowatych Linderniaceae.
naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora W nowszych systematykach należy do rodziny babkowatych Plantaginaceae.
tocja alpejska (tocja karpacka) Tozzia alpina (Tozzia carpatica) Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. W nowszych systematykach należy do rodziny zarazowatych Orobanchaceae.
ciborowate Cyperaceae (w rozporządzeniu turzycowate Cyperaceae)
kłoć wiechowata Cladium mariscus
marzyca czarniawa Schoenus nigricans
marzyca ruda Schoenus ferrugineus
ponikło kraińskie Eleocharis carniolica Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis
przygiełka brunatna Rhynchospora fusca
turzyca bagienna Carex limosa
turzyca Davalla Carex davalliana Wymaga ochrony czynnej.
turzyca delikatna Carex supina
turzyca patagońska Carex magellanica
turzyca pchla Carex pulicaris Wymaga ochrony czynnej.
turzyca rozsunięta Carex divulsa
turzyca strunowa Carex chordorrhiza
turzyca życicowa Carex loliacea
turzyca żytowata Carex secalina Wymaga ochrony czynnej.
wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum
wełnianeczka darniowa Baeothryon caespitosum
wełnianka delikatna Eriophorum gracile Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.
jasnotowate Lamiaceae (w rozporządzeniu wargowe Labiatae)
miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy) Melittis melissophyllum
pszczelnik wąskolistny Dracocephalum ruyschiana
wawrzynkowate Thymelaeaceae
wawrzynek główkowy Daphne cneorum Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
wielosiłowate Polemoniaceae
wielosił błękitny Polemonium coeruleum Wymaga ochrony czynnej.
wierzbowate Salicaceae
wierzba borówkolistna Salix myrtilloides Wymaga ochrony czynnej.
wierzba lapońska Salix lapponum Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
wilczomleczowate Euphorbiaceae
wilczomlecz pstry (ostromlecz pstry) Euphorbia epithymoides Wymaga ochrony czynnej.
woskownicowate Myricaeae (w rozporządzeniu wrześniowate Myricaceae)
woskownica europejska Myrica gale Wymaga ochrony czynnej.
wrzosowate Ericaceae
bagno zwyczajne Ledum palustre
chamedafne północna Chamaedaphne calyculata
mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi
pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata W rozporządzeniu podany z rodziny gruszyczkowatych Pyrolaceae.
różanecznik żółty Rhododendron luteum Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
wrzosiec bagienny Erica tetralix
zarazowate Orobanchaceae
zaraza Orobanche Wszystkie gatunki.
zosterowate Zosteraceae
zostera morska Zostera marina
astrowate Asteraceae (w rozporządzeniu złożone Compositae)
arnika górska Arnica montana Wymaga ochrony czynnej.
aster gawędka Aster amellus
aster solny Aster tripolium Wymaga ochrony czynnej.
chryzantema Zawadzkiego (złocień Zawadzkiego) Dendranthema zawadzkii
dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
języczka syberyjska Ligularia sibirica Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
omieg górski Doronicum austriacum
ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum Wymaga ochrony czynnej.
ożota zwyczajna Galatella linosyris (Linosyris vulgaris) Wymaga ochrony czynnej.
sierpik różnolistny Serratula lycopifolia Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.
szarotka alpejska Leontopodium alpinum
wężymord stepowy Scorzonera purpurea Wymaga ochrony czynnej.
żabieńcowate Alismataceae
elisma wodna Luronium natans Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ustalenia strefy ochrony obejmującej cały zbiornik wodny, w którym występuje.
kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia Nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów. Wymaga ochrony czynnej.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2014 r. nr 0, poz. 1409 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
  2. a b c d e f g Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 81 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]