Lista skrótowców przed imionami statków

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Skrótowce przed imionami statków – przed imionami statków (cywilnych) podaje się niekiedy skrótowce charakteryzujące typ danej jednostki pływającej i pozwalające rozróżnić statki o identycznej nazwie (np. statek Bieszczady od jachtu Bieszczady). Dla okrętów wojennych stosuje się innego rodzaju oznaczenia.

Zapis samych skrótowców nie jest jednolity, na przykład statek motorowy (ang. motor ship) to zwykle MS, ale spotyka się także formy M/S, M.S., M/s i m/s.

Oznaczenia międzynarodowe statków cywilnych[edytuj | edytuj kod]

Skrót (formy) Znaczenie Polskie tłumaczenie
AHTS anchor handling tug supply [vessel] holownik do obsługi kotwic i zaopatrywania innych jednostek
COB container-oil-bulk [carrier] ropomasowiec-kontenerowiec
DS drillship statek wiertniczy
DSS deepwater semi-submersible platforma wiertnicza półzanurzalna
DSV diving support vessel (albo deep submergence vessel) statek baza nurków (albo statek głębinowy)
ERRV emergency response rescue vessel (stand-by vessel) statek ratowniczy szybkiego reagowania strzegący bezpieczeństwa platform morskich
HMHS her/his majesty hospital ship brytyjski statek szpitalny
HSC high-speed craft szybki statek pasażerski
LNGC liquefied natural gas carrier gazowiec LNG
LPGC liquefied petroleum gas carrier gazowiec LPG
MF, m/f motor ferry prom motorowy
MS, m/s motor ship statek motorowy
MSY motor sailing yacht jacht żaglowo-motorowy
MT motor tanker zbiornikowiec motorowy
MV, m/v motor vessel statek motorowy
MY, m/y motor yacht jacht motorowy
NS nuclear ship statek o napędzie atomowym
OBO oil-bulk-ore, ore-bulk-oil [carrier] roporudomasowiec (rudoropomasowiec)
OPGC open-hatch general cargo [carrier] drobnicowiec szerokolukowy (wielozadaniowy)
OO oil-ore, ore-oil [carrier] rudozbiornikowiec (rudotankowiec, roporudowiec, rudoropowiec)
PROBO product-oil-bulk-ore, product-ore-bulk-oil [carrier] produktowiec-roporudomasowiec (wielozadaniowiec)
PS paddle steamer parowiec kołowy (kołowiec parowy)
PSV platform supply vessel zaopatrzeniowiec górnictwa morskiego
RMS Royal Mail ship (albo Royal Mail steamer) statek poczty brytyjskiej (albo parowiec poczty brytyjskiej)
RRS royal research ship brytyjski statek badawczy
RV, r/v research vessel statek badawczy
SRV seismic research vessel statek do badań sejsmicznych
SS, s/s steam ship lub screw steamer parowiec lub parowy statek śrubowy
STS sail training ship żaglowiec szkolny
SV, s/v sailing vessel żaglowiec
s/y, s.y.[1], SY sailing yacht, steam yacht jacht żaglowy
TS turbine steamer lub training ship parowiec turbinowy (turbinowiec parowy) lub statek szkolny
TSS turbine steam ship lub twin-screw steamer turbinowy statek parowy lub statek parowy dwuśrubowy
TT turbine tanker zbiornikowiec turbinowy

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Jacek Czajewski, Encyklopedia żeglarstwa, wyd. 1, Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 1996, s. 364, ISBN 83-01-11914-4, OCLC 38145223 [dostęp 2021-02-05].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]