Lista technologii gospodarowania odpadami stałymi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biogazownia produkująca biogaz oraz nawóz z odpadów organicznych.

Odpady stałe mogą być zagospodarowane na wiele sposobów i przy wykorzystaniu różnych technologii. Metody te można podzielić na trzy rodzaje: opierające się na koncentracji i ograniczeniu szkodliwości odpadów do ograniczonego obszaru - składowanie (także w przypadku składowanych odpadów teoretycznie jest możliwa remediacja i rekultywacja terenu oraz odzyskanie surowców); unieszkodliwiane odpadów przy wykorzystaniu metod biologicznych, chemicznych oraz fizycznych oraz pozyskiwanie cennych produktów i surowców z odpadów (poprzez bezpośredni recykling lub przetworzenie). Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze metody gospodarowania odpadami są: rodzaj, ilość i szkodliwość odpadów, koszty, dostępność rozwiązań technologicznych oraz odpowiedniego terenu, a często także stosunek społeczności lokalnej.

Nazwa Opis
Składowisko odpadów Proces polegający na składowaniu odpadów bez ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możliwe jest pozyskanie gazu wysypiskowego ze składowiska.
Recykling Proces segregacji i przetwarzania odpadów w nadające się do ponownego wykorzystania materiały i produkty.
Ręczne sortowanie odpadów Proces, który pozwala na lepszą segregację odpadów, zmniejsza ilość zmieszanych odpadów i reklamacje zabrudzonych materiałów. [1]
Spalanie Termiczne przekształcanie (w procesie spalania) odpadów (komunalnych, przemysłowych lub niebezpiecznych, a także osadów ściekowych). Odpady często pełnią funkcję paliwa w elektrowniach lub elektrociepłowniach.
Kompostowanie Naturalna metoda przetwarzania odpadów organicznych na nawóz, polegająca na ich częściowym tlenowym rozkładzie przez mikroorganizmy.
Biosuszenie Proces suszenia odpadów z wykorzystaniem mikroorganizmów tlenowych mający na celu zmniejszenie ich wagi, ułatwienie sortowania oraz niszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych[2].
Biokonwersja biomasy do paliw alkoholowych Produkcja mieszaniny alkoholi (biopaliwo) z różnych odpadów organicznych przy wykorzystaniu biologiczno-chemicznego procesu MixAlco[3]. Proces jest bardziej wydajny niż fermentacja przy użyciu drożdży.
Zgazowanie Proces podobny do pirolizy, polegający na wysokotemperaturowej produkcji syngazu z odpadów[4][5].
Zgazowanie plazmowe Produkcja syngazu z odpadów z wykorzystaniem spalania plazmowego[5].
Piroliza Produkcja oleju popirolitycznego poprzez termiczny rozkład odpadów w warunkach beztlenowych.
Skraplanie hydrotermalne Produkcja oleju HTL (substancja ropo-podobna) poprzez termiczny rozkład mokrych odpadów. Możliwe wykorzystanie odpadów takich jak np. glony, odchody, odpady rolnicze, etc.
Fermentacja beztlenowa Produkcja biogazu i innych produktów z różnych (zwykle zmieszanych) odpadów organicznych w komorach fermentacyjnych (biogazownie).
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie Grupa procesów stabilizacji i zmniejszania objętości odpadów przy wykorzystaniu fermentacji beztlenowej lub tlenowej oraz obróbki mechanicznej[6].
Mechaniczno-cieplne przetwarzanie Grupa procesów przetwarzających odpady przy wykorzystaniu obróbki mechanicznej, sortowania i termicznej sterylizacji[7][8]. Proces pozwala na oddzielenie materiałów biodegradowalnych oraz nadających się do ponownego przetworzenia, redukując ostateczną ilość oraz objętość składowanych odpadów.
Sterylizacja odpadów Proces wykorzystujący ciepło, ciśnienie oraz parę autoklawu, mający na celu stabilizację odpadów[9]
Paliwo z odpadów Mechaniczne przetworzenie odpadów posiadających wartość opałową na paliwo[10].
Reaktor UASB z biomasą zawieszoną i wznoszącym przepływem Typ biogazowni wykorzystujący komorę fermentacyjną do której ścieki są wprowadzane od dołu, co wymusza zawieszenie substancji stałych w płynie fermentacyjnym i w efekcie podnosi wydajność produkcji biogazu[11].
Landfarming Bioremediacja zanieczyszczonej gleby, osadów ściekowych i innych poprzez wkopanie ich w glebę i pobudzanie rozwoju biodegradujących mikroorganizmów[12].
Kompostowanie zbiornikowe Grupa metod kompostowania wykorzystujących zbiorniki umożliwiające kontrolowanie temperatury i przepływu powietrza. Możliwe jest wykorzystanie zbiorników fermentacyjnych biogazowni[13].
Kompostowanie napowietrzonego statycznego stosu (ASP) Metoda kompostowania wykorzystująca system napowietrzania kompostowanej masy w celu przyspieszenia jej rozkładu. Ze względu na koszt jest zwykle wykorzystywana przez zakłady produkujące duże ilości kompostu[14].
Kompostowanie pryzm trapezowych Produkcja kompostu poprzez umieszczanie odpadów biodegradowalnych, takich jak obornik czy pozostałości roślinne, w podłużnych nasypach. Metoda zwykle jest stosowana w celu produkcji dużych ilości kompostu[15].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. MANUAL SORTING WASTE https://www.stenarecycling.pl/nasze-uslugi/zarzadzanie-odpadami/podrecznik-sortowania-odpadow/
 2. Biosuszenie, czyli natura przychodzi z pomocą odpadom - Życie Powiatu na Mazowszu, www.zyciepw.pl [dostęp 2016-12-07].
 3. Sebastian Taco Vasquez i inni, Biomass conversion to hydrocarbon fuels using the MixAlco™ process at a pilot-plant scale, „Biomass and Bioenergy”, 62, 2014, s. 138–148, DOI10.1016/j.biombioe.2014.01.005 [dostęp 2016-12-07].
 4. Energia z odpadów cz.4 – Piroliza i zgazowanie, odpadyblog.pl [dostęp 2016-12-07].
 5. a b Abrys, E-czytelnia, e-czytelnia.abrys.pl [dostęp 2016-12-07].
 6. Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi, ekotechnologie.org [dostęp 2016-12-07].
 7. Mechanical heat treatment of municipal solid waste - Publications - GOV.UK, www.gov.uk [dostęp 2016-12-07].
 8. Technologies Overview - Mechanical Heat Treatment, awtguide.environment.gov.za [dostęp 2016-12-07].
 9. Ali Ferdowsi, Masoud Ferdosi, Mohammd Mehrani, Incineration or Autoclave A Comparative Study in Isfahan Hospitals Waste Management System 2010, „Materia Socio Medica”, 1, 2013, DOI10.5455/msm.2013.25.48-51, PMID23678340, PMCIDPMC3633376 [dostęp 2016-12-07].1 stycznia
 10. Refuse Derived Fuel (RDF) – Process Plan Flow- Waste Busters, wastebusters.com.pk [dostęp 2016-12-07].
 11. K.Michalska, A.Pazera, M.Bizukojć, INNOWACJE DLA BRANŻY MLECZARSKIEJ – BIOGAZOWNIE PRZYZAKŁADOWE, „ResearchGate”, 2013 [dostęp 2016-12-07].1 stycznia
 12. PODSIADŁO Ł., KRZYŚKO-ŁUPICKA T., Techniki bioremediacji substancji ropopochodnych i metody oceny ich efektywności (pdf), Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2013, tom 16, Nr 4, 459–476.
 13. Batch processing - Aikan, aikantechnology.com [dostęp 2016-12-07] [zarchiwizowane z adresu 2012-02-06].
 14. O2Compost, Aerated Static Piles (ASP), www.o2compost.com [dostęp 2016-12-08].
 15. On-farm composting methods, www.fao.org [dostęp 2016-12-08].