Lubiąż (jezioro)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Lubiąż
Lubniewice, Jezioro Lubniewickie
Ilustracja
Linia brzegowa jeziora Lubiąż widziana z powietrza
Położenie
Państwo

 Polska

Miejscowości nadbrzeżne

Lubniewice

Region

Pojezierze Łagowskie

Wysokość lustra

48,0 m n.p.m.

Wyspy

2

Morfometria
Powierzchnia

130,5–142,5 ha

Wymiary
• max długość
• max szerokość


3,25 km
0,85 km

Głębokość
• średnia
• maksymalna


4,6 m
12,8 m

Długość linii brzegowej

12400 m

Objętość

6075,1 tys. m³

Hydrologia
Klasa jakości wody

III (w roku 2020)

Rzeki zasilające

Lubniewka

Rzeki wypływające

Lubniewka

Rodzaj jeziora

rynnowe

Położenie na mapie Lubniewic
Mapa konturowa Lubniewic, po lewej znajduje się owalna plamka nieco zaostrzona i wystająca na lewo w swoim dolnym rogu z opisem „Lubiąż”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej znajduje się owalna plamka nieco zaostrzona i wystająca na lewo w swoim dolnym rogu z opisem „Lubiąż”
Położenie na mapie województwa lubuskiego
Mapa konturowa województwa lubuskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się owalna plamka nieco zaostrzona i wystająca na lewo w swoim dolnym rogu z opisem „Lubiąż”
Położenie na mapie powiatu sulęcińskiego
Mapa konturowa powiatu sulęcińskiego, po prawej nieco u góry znajduje się owalna plamka nieco zaostrzona i wystająca na lewo w swoim dolnym rogu z opisem „Lubiąż”
Położenie na mapie gminy Lubniewice
Mapa konturowa gminy Lubniewice, w centrum znajduje się owalna plamka nieco zaostrzona i wystająca na lewo w swoim dolnym rogu z opisem „Lubiąż”
Ziemia52°30′51″N 15°13′19″E/52,514167 15,221944

Lubiążjezioro w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Lubniewice, położone na Pojezierzu Łagowskim[1].

Położenie i opis[edytuj | edytuj kod]

Jezioro Lubiąż jest jednym z trzech jezior grupy lubniewickiej (pozostałe dwa to jezioro Lubniewsko i Krajnik). Akwen ma dobrze rozwiniętą linię brzegową, liczne zatoki i półwyspy, brzegi są wysokie i porośnięte lasami. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy, większa Księży Ostrów i mniejsza Wyspa Mała[2][3]. Nad jeziorem ulokowanych jest kilka ośrodków wczasowych i pól namiotowych z plażami. Wschodnia część zbiornika przylega do Lubniewic, wokół prowadzi szlak pieszy szlak turystyczny czerwony (12,5 km). Zachodnia część jeziora otoczona jest lasami. Przez jezioro przepływa rzeka Lubniewka, zapewniająca swobodną komunikację do jeziora Lubniewskiego[4]. Nad północno-wschodnim brzegiem jeziora znajduje się zespół pałacowy rodu von Waldow und Reitzenstein, nazywany przez obecnego właściciela Zamkiem Książąt Lubomirskich[5][6][7].

Hydronimia[edytuj | edytuj kod]

Jezioro pojawia się w źródłach w 1809 roku jako: Lubenz S., a następnie Libbenz S., Lübbens-See (1932, 1934)[8][9]. 11 lutego 1949 roku zatwierdzono administracyjnie nazwę Lubiąż[10]. Obecnie państwowy rejestr nazw geograficznych jako nazwę jeziora również podaje Lubiąż, jednocześnie wymieniając nazwę oboczną: Lubniewice[11].

Morfometria[edytuj | edytuj kod]

Według danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego powierzchnia zwierciadła wody jeziora wynosi 130,5 ha[12], natomiast A. Choiński, poprzez planimetrowanie na mapach 1:50 000, określił wielkość jeziora na 142,5 ha[13]. Jeziorna jednolita część wód powierzchniowych ma powierzchnię 145 ha[14].

Średnia głębokość zbiornika wodnego to 4,6 m, a maksymalna – 12,8 m. Objętość jeziora wynosi 6075,1 tys. m³. Maksymalna długość jeziora to 3250 m, a szerokość 850 m. Długość linii brzegowej wynosi 12400 m[12].

Według Atlasu jezior Polski (red. J. Jańczak, 1996) lustro wody znajduje się na wysokości 48,0 m n.p.m.[12], natomiast według numerycznego modelu terenu udostępnionego przez Geoportal lustro wody znajduje się na wysokości 48,1 m n.p.m.[15]

Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski jezioro jest położone na terenie zlewni siódmego poziomu Bezpośrednia zlewnia jez. Lubiąż[16]. Identyfikator MPHP to 1896279[16]. Zlewnia bezpośrednia jeziora wynosi 58,0 km²[17].

Zagospodarowanie[edytuj | edytuj kod]

W systemie gospodarki wodnej jezioro tworzy jednolitą część wód o kodzie PLLW10911[16]. Administratorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – utworzył on obwód rybacki obejmujący wody tego zbiornika wodnego o nazwie: Obwód rybacki jeziora Lubiąż na rzece Lubna – Nr 2[18]. Gospodarkę rybacką na jeziorze prowadzi Gmina Lubniewice[19]. Ze względu na typologię rybacką jest to jezioro na pograniczu typu leszczowego i sandaczowego[5].

Zbiornik wodny pełni również funkcje rekreacyjne. Nad jeziorem, w jego wschodniej części, funkcjonuje kilka ośrodków wczasowych, posiadających dobrze zagospodarowane, piaszczyste plaże[5]. W 2022 roku znajdowało się tutaj jedno kąpielisko wyznaczone zgodnie z zasadami dyrektywy kąpieliskowejPrzystań Wodna ZSMP OW "Pod Basztą" w Lubniewicach[17]. W tym samym roku jakość wód tego kąpieliska oceniono jako doskonałą[20]. Nad jeziorem funkcjonują ponadto wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz obiekty gastronomiczne[5].

Czystość i ochrona środowiska[edytuj | edytuj kod]

Według danych z 1993 roku wody jeziora zostały zaliczone do III klasy czystości. Badania z 1998 roku wykazały poprawę jakości wód jeziora – spadły stężenia azotu mineralnego, azotu całkowitego i fosforu całkowitego w warstwie powierzchniowej. Wskaźnik przeźroczystości wód w obydwu badaniach był jednak niski i wynosił nieco ponad 1 metr. W badaniach z 2003 roku, wskaźniki uległy dalszej poprawie, w związku z czym jezioro zostało zakwalifikowane do II klasy czystości. Inspektorzy WIOŚ jako główną przyczynę poprawienia się czystości wód jeziora wskazywali fakt uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni jeziora poprzez budowę w 1993 roku, poniżej jeziora, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków[17].

Jezioro Lubiąż zostało zakwalifikowane jako podatne na degradujące wpływy zewnętrzne, w związku z czym zostało zaliczone do III kategorii podatności na degradację. Oznacza to, że jest to jezioro o słabych warunkach naturalnych. Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają niewielka głębokość średnia, niski wskaźnik stratyfikacji termicznej, duży procent wymiany wód w ciągu roku (240%) oraz duża powierzchnia zlewni bezpośredniej jeziora w porównaniu do jego objętości[17][21].

Badania z 2020 roku zaliczyły wody jeziora do wód o umiarkowanym stanie ekologicznym, co odpowiada III klasie jakości. Wskaźnikiem, który zadecydował o trzeciej klasie, był stan fitoplanktonu oraz ichtiofauny, podczas gdy stan makrozoobentosu, makrofitów oraz fitobentosu oceniono jako dobry. W tym samym roku stan chemiczny wód określono jako dobry, nie stwierdzając żadnego elementu przekraczającego normę. Przeźroczystość wód została określona na 1,4 metra[22].

Jezioro w całości znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie[23].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Andrzej Richling i inni, Regionalna geografia fizyczna Polski : praca zbiorowa, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021, s. 177, ISBN 978-83-7986-381-5, OCLC 1288191487 [dostęp 2022-07-23].
 2. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych – nazwy obiektów fizjograficznych – format XLSX, Dane z państwowego rejestru nazw geograficznych – PRNG, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 1 stycznia 2023, identyfikator PRNG: 64466.
 3. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych – nazwy obiektów fizjograficznych – format XLSX, Dane z państwowego rejestru nazw geograficznych – PRNG, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 1 stycznia 2023, identyfikator PRNG: 76548.
 4. Leszek Klessa i inni, Życie jezior: praca zbiorowa, Krystyna Kamińska (red.), Przyroda Województwa Gorzowskiego, Gorzów Wielkopolski: Klub Działalności Podwodnej LOK [Ligi Obrony Kraju] "Marlin" : na zlec. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1996, s. 42–42, ISBN 978-83-905760-1-5 [dostęp 2023-08-17].
 5. a b c d Wojciech Zieleniewski, Szlak "Wodny Świat", "Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania", 2012, s. 40-41.
 6. Właściciel założenia pałacowo-zamkowego w Lubniewciach.
 7. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Lubniewice – „Stary Zamek” i „Nowy Zamek”, www.lwkz.pl [dostęp 2015-12-01].
 8. Koenigswalde, Meßtischblatt nr. 3457, 1:25 000, 1932
 9. Instytut Języka Polskiego PAN, Elektroniczny słownik hydronimów Polski – Lubiąż, eshp.ijp.pan.pl [dostęp 2023-08-18].
 10. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 lutego 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości. (M.P. z 1949 r. nr 17, poz. 225)
 11. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych – nazwy obiektów fizjograficznych – format XLSX, Dane z państwowego rejestru nazw geograficznych – PRNG, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 1 stycznia 2023, identyfikator PRNG: 70114.
 12. a b c Jerzy Jańczak (red.), Atlas jezior Polski, t. I, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 1996, s. 84–85, ISBN 83-86001-29-1.
 13. Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 521. ISBN 83-232-1732-7.
 14. Lubiąż. Karta charakterystyki jcwp, Hydroportal. Warstwa: Plany gospodarowania wodami.
 15. Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Geoportal krajowy. geoportal.gov.pl. [dostęp 2023-08-21].
 16. a b c Informatyczny System Osłony Kraju, Hydroportal [dostęp 2023-08-21].
 17. a b c d Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Lubiąż, zgora.pios.gov.pl [dostęp 2023-08-21] [zarchiwizowane z adresu 2023-08-21].
 18. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie”, Ujednolicony wykaz obwodów rybackich 2022, dane.gov.pl [dostęp 2023-08-21].
 19. Wykaz wód, PZW Okręg Gorzów Wielkopolski [dostęp 2022-08-21] [zarchiwizowane z adresu 2022-04-17].
 20. Główny Inspektorat Sanitarny”, ''Przystań Wodna ZSMP OW "Pod Basztą" w Lubniewicach'', Serwis Kąpieliskowy [dostęp 2023-08-21] (pol.).
 21. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Ocena podatności na degradację jeziora Lubiąż (1993 – 2003), zgora.pios.gov.pl [dostęp 2023-08-21] [zarchiwizowane z adresu 2023-08-21].
 22. Ocena stanu jednolitych części wód jezior w latach 2016–2021 na podstawie monitoringu – tabela, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska [dostęp 2023-08-21].
 23. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie, web.archive.org [dostęp 2023-08-21].