Przejdź do zawartości

Młodzieżowa rada miasta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Młodzieżowa rada miasta (MRM) – fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Może występować również jako organ doradczy dzielnicy, gminy, powiatu lub województwa[1].

Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, organizowanych najczęściej w szkołach na terenie danego okręgu. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Młodzieżowi radni to osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych, rzadziej uczniowie szkół podstawowych[2].

Pierwsza młodzieżowa rada została utworzona w Polsce w 1990 roku w Częstochowie. W 2001 roku, wraz z nowelizacją ustaw samorządowych, do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono art. 5b, formalnie zezwalający na utworzenie młodzieżowej rady gminy[3]. Młodzieżowe rady nie mają statusu organizacji pozarządowej, ani nie posiadają osobowości prawnej.

Rada Miasta (dzielnicy, gminy, powiatu lub województwa[1]) powołując młodzieżową radę, nadaje jej statut, który określa szczegółowe kompetencje i zasady działania oraz tryb wyboru radnych. Młodzieżowe rady mogą otrzymać formalne uprawnienie opiniowania uchwał rad gmin dotyczących młodzieży, a także inne kompetencje zbliżone do kompetencji komisji rad gmin.

Młodzieżowe rady są powołane w wielu miastach na terenie Polski. Warszawa[4], poza Młodzieżową Radą Miasta, posiada również młodzieżowe rady działające w ramach swoich dzielnic.

W 2021, z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka i Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, dokonano zmian legislacyjnych dotyczących roli młodzieżowych rad przy JST, m.in. ustawowo umocowano młodzieżowe rady na poziomie powiatów i województw, a także zagwarantowano katalog kompetencji tych ciał (m.in. w zakresie inicjowania procesu uchwałodawczego, opiniowania aktów prawnych i podejmowania własnych inicjatyw na rzecz młodzieży), ułatwiono proces ich powoływania, umożliwiono młodzieżowym radnym wpływ na kształt statutu rady oraz zagwarantowano obsługę młodzieżowych rad przez urzędy poszczególnych JST[5][6][7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b w przypadku województwa Młodzieżowy Sejmik powołuje Sejmik wojewódzki
  2. Statut Młodzieżowej Rady Miasta Płocka [online], Portal Integracyjny Płock [dostęp 2019-02-24].
  3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40).
  4. O nas, [w:] Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy [online], Urząd m.st. Warszawa [dostęp 2015-08-17] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-01].
  5. Ustawa o radach młodzieżowych. Piotr Mazurek: powstała w dialogu z samorządowcami i młodymi ludźmi. polskieradio.pl, 1 czerwca 2021. [dostęp 2021-07-24].
  6. Ustawa wzmacniająca młodzieżowe rady podpisana przez Prezydenta RP. gov.pl, 1 czerwca 2021. [dostęp 2021-07-24].
  7. Młodzieżowe rady gmin, powiatu i sejmiki województwa. infor.pl, 2 czerwca 2021. [dostęp 2021-07-24].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]