Maksymilian Przerębski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Herb Nowina

Maksymilian Przerębski (Przerembski) (od 1637 hrabia) herbu Nowina (ur. w 1577 roku, zm. w 1639 roku), kasztelan sieradzki, wojewoda łęczycki, starosta piotrkowski, starosta śniatyński, sieradzki i mościcki w 1632 roku, starosta lityński w 1631 roku[1], referendarz koronny, dworzanin królewski, dyplomata.

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Syn Stanisława Jakuba (zm. 1607), kasztelana sieradzkiego. Matka Anna Rozdrażewska była córka Stanisława Rozdrażewskiego, kasztelana rogozińskiego.

Pięciokrotnie wchodził w związki małżeńskie. Pierwsza żona Anna Mohiła, córka Jeremiasza, hospodara mołdawskiego została matką Marianny Prądzyńskiej, Zygmunta Karola, Jerzego, Konstantego, Piotra i Samuela . Druga była córką Jana Ostroróga (zm. 1622), wojewody poznańskiego. Trzecia, córka Janusza Zasławskiego (zm. 1629), wojewody wołyńskiego. Czwarta to córka Jana Ostroróga (zm. 1582), podczaszego koronnego.

Posiadłości ziemskie[edytuj | edytuj kod]

Posiadał liczne posiadłości ziemskie: Dąbrowa, Widawa, Pławno, Secymin i Ujście.

Pełnione urzędy[edytuj | edytuj kod]

Poseł na sejm 1611 roku z województwa sieradzkiego, deputat sejmowy do komisji kurlandzkiej i do sprawy lenna pruskiego[2].

Od 1616 roku poseł na sejm. Zdobył wpływy na dworze królewskim będąc ochmistrzem Konstancji, żony króla Polski Zygmunta III Wazy i Cecylii, żony Władysława IV. Był biegłym dyplomatą, posłował do Wiednia w 1621 roku z prośbą o udzielenie pomocy przeciw Turkom. Jako gorliwy katolik był poważnym kandydatem do objęcia urzędu podkanclerzego koronnego, jednak jego nastawienie wobec Jezuitów przekreśliło tę szansę.

Pełnił urząd kasztelana zawichojskiego od 1613 roku. W 1619 roku został mianowany kasztelanem radomskim. W latach 1619-1630 był kasztelanem sieradzkim. Deputat na Trybunał Skarbowy Koronny w 1620 roku[3].

Od 1624 do 1633 pełnił obowiązki referendarza koronnego. W czasie elekcji 1632 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[4]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa sieradzkiego w 1632 roku[5]. W latach (1637-1639) sprawował urząd wojewody łęczyckiego. Był też wojewodą sieradzkim i starostą wiskim, medyckim i lityńskim oraz Piotrkowa, Śniatycze.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 326.
  2. Janusz Byliński, Sejm z 1611 roku. W nowym opracowaniu., Wrocław 2016, s. 213.
  3. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 184.
  4. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, między Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 7.
  5. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]