Maksymilian Przerębski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Maksymilian Przerębski
Herb
Przerembski Hrabia
Rodzina

Przerębscy herbu Nowina

Data urodzenia

1577

Data śmierci

1639

Ojciec

Jakub Przerębski

Matka

Anna Rozdrażewska

Żona

Anna Mohylanka
NN córka Jana Ostroroga (zm. 1622)
Elżbieta Zasławska

Dzieci

z Mohylanką: Zygmunt Karol
Piotr

Maksymilian Przerębski (Przerembski) (od 1637 hrabia) herbu Nowina (ur. w 1577 roku, zm. w 1639 roku) – marszałek sejmu zwyczajnego w Warszawie w 1613 roku[1], kasztelan sieradzki, wojewoda łęczycki, starosta piotrkowski, starosta śniatyński, sieradzki i mościcki w 1632 roku, starosta lityński w 1631 roku[2], referendarz koronny, dworzanin królewski, dyplomata.

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Syn Stanisława Jakuba (zm. 1607), kasztelana sieradzkiego. Matka Anna Rozdrażewska była córka Stanisława Rozdrażewskiego, kasztelana rogozińskiego.

Pięciokrotnie wchodził w związki małżeńskie. Pierwsza żona Anna Mohiła, córka Jeremiasza, hospodara mołdawskiego została matką Zygmunta Karola i Piotra. Druga była córką Jana Ostroroga (zm. 1622), wojewody poznańskiego. Trzecia, Elżbieta, córka Janusza Zasławskiego (zm. 1629), wojewody wołyńskiego, wdowa starosty mościckiego Jana Szczęsnego Herburta. Czwarta to córka Jana Ostroroga (zm. 1622), podczaszego koronnego.[potrzebny przypis]

Posiadłości ziemskie[edytuj | edytuj kod]

Posiadał liczne posiadłości ziemskie: Dąbrowa, Widawa, Pławno, Secymin i Uście.

Pełnione urzędy[edytuj | edytuj kod]

Poseł na sejm 1611 roku z województwa sieradzkiego, deputat sejmowy do komisji kurlandzkiej i do sprawy lenna pruskiego[3].

Poseł województwa sieradzkiego i ziemi wieluńskiej na sejm zwyczajny 1613 roku[4]. Zdobył wpływy na dworze królewskim będąc ochmistrzem Konstancji, żony króla Polski Zygmunta III Wazy i Cecylii, żony Władysława IV.

Był biegłym dyplomatą, posłował do Wiednia w 1621 roku z prośbą o udzielenie pomocy przeciw Turkom. Jako gorliwy katolik był poważnym kandydatem do objęcia urzędu podkanclerzego koronnego, jednak jego nastawienie wobec Jezuitów przekreśliło tę szansę.

Pełnił urząd kasztelana zawichojskiego od 1613 roku. W 1619 roku został mianowany kasztelanem radomskim. W latach 1619-1630 był kasztelanem sieradzkim. Deputat na Trybunał Skarbowy Koronny w 1620 roku[5].

Od 1624 do 1633 pełnił obowiązki referendarza koronnego. W czasie elekcji 1632 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[6]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa sieradzkiego w 1632 roku[7], podpisał jego pacta conventa[8]. W latach 1637-1639 sprawował urząd wojewody łęczyckiego. Był też wojewodą sieradzkim i starostą wiskim, medyckim i lityńskim oraz Piotrkowa, Śniatycze.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 146.
  2. Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 326.
  3. Janusz Byliński, Sejm z 1611 roku. W nowym opracowaniu., Wrocław 2016, s. 213.
  4. Janusz Byliński, Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984, s. 245.
  5. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 184.
  6. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, między Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 7.
  7. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
  8. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 16.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]