Mariusz Miąsko

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Dr Mariusz Miąsko

Mariusz Miąsko (ur. 19 października 1975 r. w Olkuszu) – polski prawnik, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego[1], współpracownik naukowy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, wykładowca akademicki, działacz podkomisji sejmowych oraz przedsiębiorca. Wieloletni ekspert prawny NSZZ RI „Solidarność”[2][3]. Jest autorem kilkuset publikacji oraz opracowań prawnych. Wielokrotny konsultant merytoryczny oraz autor ekspertyz dla Ministerstw oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współtwórca statutu oraz dokumentacji Akademii Kopernikańskiej[4][5]. Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, wynalazca.

Wykształcenie[edytuj | edytuj kod]

Uczęszczał do Szkoły podstawowej w Koryczanach (klasy I-III) oraz w Żarnowcu (klasy IV-VIII). Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Szkolnego[6]. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego. Obecnie w trakcie habilitacji.

Działalność naukowa i dydaktyczna[edytuj | edytuj kod]

Autor rozprawy doktorskiej „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna” (promotor: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, promotor pomocniczy: dr Marcin Wujczyk, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego). Wymiernym sutkiem zaprezentowania wyników dysertacji w Sądzie Najwyższym, była zmiana utrwalonego, blisko dwudziestoletniego orzecznictwa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Najwyższego w przedmiotowym zakresie[7][8].

Jest autorem propozycji nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach Unii Europejskiej[9]

Współpracownik naukowy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w zakresie działalności naukowo-badawczej w obszarze tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej. Autor raportu dotyczącego funkcjonowania struktur mafijnych i przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, skupionej przy niektórych międzynarodowych koncernach budowlanych lub międzynarodowych kartelach, wyłudzających środki przy inwestycjach związanych z realizacją budowy dróg i autostrad[10][11]

Współautor – lider zespołu realizującego analizy w zakresie ochrony i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i strategicznej dla funkcjonowania państwa polskiego (w szczególności w zakresie ochrony portów morskich oraz wybranej infrastruktury energetycznej).

Współautor treści Statutu, dokumentacji wewnątrzzakładowego prawa pracy oraz aktów organizacyjnych Akademii Kopernikańskiej[5].

Pomysłodawca i współtwórca nowego rodzaju umowy zatrudnieniowej (Umowa o Pomocy Przy Zbiorach), wprowadzonej do polskiego systemu prawnego poprzez nowelizację Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Rozdział 7a)[12].

Jest autorem poprawek błędów prawnych w m.in. w zakresie implementacji do polskiego systemu prawnego znowelizowanej umowy międzynarodowej AETR oraz poprawy błędnego tłumaczenia art. 9 Umowy AETR.

Jest również autorem ujednoliconego (wspólnie z Głównym Inspektoratem Pracy) stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy” oraz autorem ujednoliconego (wspólnie z niemieckim BAG) stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”.

Wykładowca oraz dydaktyk akademicki na Uczelni Nauk Społecznych oraz Akademii WSB (WSB University).

Działalność społeczna[edytuj | edytuj kod]

Dr Mariusz Miąsko od kilkunastu lat funkcjonuje jako Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego "Najlepsza Droga" w ramach którego podejmuje działania pro bono na rzecz polskiego transportu.

Jest autorem kilkudziesięciu interwencji, skutkujących zaprzestaniem nakładania na kierowców nielegalnych kar przez GITD za każdą bramownicę systemu viaTOLL w astronomicznym wymiarze od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy zł. W wyniku szeregu interwencji wskazujących na błędną interpretację Ministerstwa Infrastruktury oraz GITD (dwukrotnie u RPO, NIK, wielokrotnie GITD i Ministerstwie Transportu, w mediach m.in. „Rzeczpospolita”, „Polsat”, „TVN24”, RMF), wycofano się z mylnych interpretacji[13][14]. Problem miał skalę masową, ponieważ błędnie naliczone kary wymierzono wobec blisko 100 tysięcy kierowców. Interwencja pozwoliła uchronić wiele rodzin przed poważnymi skutkami finansowymi lub wręcz bankructwem.

Autor kilkudziesięciu interwencji do kluczowych instytucji państwowych, skutkujących zaprzestaniem przez GITD nielegalnego ważenia DMC wagami do ważenia osi[15]. Beneficjentami przedmiotowej interwencji jest kilkadziesiąt tysięcy polskich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz transportowych.

Autor skutecznie rozpatrzonej argumentacji przedstawionej w KPRM oraz Ministerstwie Rozwoju, pozwalającej ochronić około 4 tys. przedsiębiorstw polskiej branży wentylacyjnej i rekuperacyjnej przed upadłością w wyniku wprowadzenia do polskiego porządku prawnego uregulowań, dyskryminujących polskie przedsiębiorstwa[16][17]

Współautor we współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej aktualnie w Polsce konstrukcji prawnej emisji podstawowego dokumentu A1 odnoszącej się do delegowania przez polskich pracodawców około miliona pracowników rocznie do pracy w krajach UE[18].

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa w Transporcie Drogowym "Akademia Mocowania", którego jednym z głównych celów jest utrwalanie dobrych praktyk w zakresie mocowania ładunków.

Działalność zawodowa[edytuj | edytuj kod]

Współzałożyciel jednej z pierwszych kancelarii prawnych w Polsce ukierunkowanych na obsługę branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) - w kolejnych latach zakres działalności spółki znacznie się rozszerzył[19].

Jest współtwórcą, założycielem oraz redaktorem naczelnym portalu JazdaPrawna.pl - Nr Rej. Pr. 2913 (jednego z pierwszych i najbardziej znanych polskich portali poświęconych zagadnieniom branży TSL)[20].

Założyciel firmy programistycznej nagrodzonej przez IBM za jeden z najnowocześniejszych programów komputerowych w UE, służący do wyliczania wynagrodzeń kierowców oraz innych pracowników w kraju i w UE ); program jako jedyny w Polsce umożliwia rozliczanie czasu pracy oraz wynagrodzeń kierowców przy pomocy aplikacji webowej[21].

Założyciel firmy prawno-inżynieryjnej, specjalizującej się w realizacji unikalnych audytów organizacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, najczęściej największych krajowych i światowych koncernów w zakresie organizacji logistyki wewnątrzzakładowej, procesów przygotowawczych ładunków do załadunku i unieruchomienia ładunku w transporcie drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym. Firma realizuje także szkolenia w przedmiotowym zakresie zarówno dla przedstawicieli sektora prywatnego jak i dla państwowych instytucji i organów kontrolnych. Spółka jest właścicielem kilku wzorów przemysłowych autorskich oraz rewolucyjnych opracowań inżynieryjnych dla branży logistyczno-transportowej w zakresu normatywnego mocowania ładunków np.: unikalnego systemu pasów siatkowych, radykalnie obniżających koszty frachtu i szkodowość w transporcie)[22]

Nagrody i odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

 • nagroda dla VTS Project Sp. z o.o. - finalisty pierwszej polskiej edycji konkursu IBM SmartCamp[23]
 • wyróżnienie dla systemu LEXtrans24 jako Produktu Innowacyjnego w Logistyce i Transporcie[24]
 • I miejsce w Mistrzostwach Kung Fu (system Choy Lee Fut) w kategorii full contact + 80 kg
 • Hung Sing Gwoon – tytuł przyznawany przez Mistrza Chen Yong Fa
 • Krzyż Kawalerski „Orderu Świętego Stanisława” - za działalność społeczną, 2021

Życie prywatne[edytuj | edytuj kod]

Żonaty, ojciec dwójki dzieci (córka oraz syn).

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • Adolf Sokół – jeden z polskich losów, współautor
 • Glosa do uchwały SN z dnia 12 czerwca 2014 r, II PZP 1/14, Warszawa, 2014[25]
 • Czas pracy kierowców niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę” w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2014 r.” str. 167 2014 r.),
 • Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15,
 • Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach Unii Europejskiej w czasopiśmie naukowym Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, 2017[9]
 • Analiza metodologii powstawania przestępstw ekonomicznych w sektorze zamówień publicznych na przykładzie inwestycji drogowych i energetycznych”, Warszawa, 2019[10]
 • Andrzej Świątkowski Autobiografia Niekontrowersyjna, autor przedmowy, Kraków, 2020[26]
 • Analiza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne) w wydawnictwie akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” tom 25 nr 2 str. 145-160, 2018
 • Audiobook „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych”
 • Audiobook „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców zawodowych”

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Doktoraty - przewody doktorskie zakończone - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Jagielloński, wpia.uj.edu.pl [dostęp 2023-04-13].
 2. Mariusz Miąsko, Interwencja NSZZ RI "Solidarność" u Ministra Środowiska, NSZZ RI "Solidarność", 11 maja 2019 [dostęp 2023-04-13] (pol.).
 3. Mariusz Miąsko, Interwencja NSZZ RI "Solidarność" w KPRM, NSZZ RI "Solidarność", 11 maja 2019 [dostęp 2023-04-13] (pol.).
 4. Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX, OpenLEX [dostęp 2023-04-13] (pol.).
 5. a b Adriana Kominowska, Kancelaria Prawna Viggen współautorem Statutu największej jednostki naukowej w Polsce, Jazdaprawna.pl, 22 lutego 2023 [dostęp 2023-04-13] (pol.).
 6. Jubileusz 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, lo1olkusz.edu.pl [dostęp 2023-04-13].
 7. Mariusz Miąsko, Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego - analiza jurydyczna, 19 czerwca 2017 [dostęp 2023-04-14].
 8. trucks, Doktorat na UJ: „brak obowiązku wypłaty ryczałtów noclegowych” | Porady prawne | Ciężarowe, Trucks&Machines [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 9. a b https://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Rocznik%20AiP%202017%20z%20spec/miasko.pdf
 10. a b https://www.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/IWS_Mi%C4%85sko-M._Analiza-metodologii-powstawania-przest%C4%99pstw-ekonomicznych.pdf
 11. Dr Mariusz Miąsko: niebywałe jak my Polacy potrafimy sami sprzedawać nasze dobra narodowe - Polskie Radio 24 - polskieradio24.pl, polskieradio24.pl [dostęp 2023-04-13] (pol.).
 12. NSZZ RI "Solidarność" opracowało wzór umowy o pomocy przy zbiorach, www.sadyogrody.pl [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 13. viaToll: wielokrotne karanie kierowców ciężarówek po nowemu, Rzeczpospolita [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 14. Mariusz Miąsko, MT o zmianie przepisów dotyczących nakładania kar za viaTOLL, Jazdaprawna.pl, 27 października 2014 [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 15. Inspekcja Transportu Drogowego waży ciężarówki z naruszeniem prawa, Rzeczpospolita [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 16. Redakcja, Zespół KPV w walce o prawa branży wentylacyjnej, Jazdaprawna.pl, 28 marca 2019 [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 17. Adriana Kominowska, Stowarzyszenie "Ekologiczny Budynek" z podziękowaniami dla dr Mariusza Miąsko i Kancelarii Prawnej Viggen, Jazdaprawna.pl, 9 maja 2022 [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 18. Redakcja, A1 dla pracowników spoza Unii łatwiejsze do uzyskania – ogromny sukces środowiska TSL, Jazdaprawna.pl, 5 maja 2018 [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 19. Kancelaria Prawna Viggen - Chronimy polskich przedsiębiorców, Kancelaria Prawna Viggen [dostęp 2023-04-13] (pol.).
 20. Jazdaprawna.pl - Transportowy portal prawny, Jazdaprawna.pl [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 21. Oprogramowanie VTS Project, VTS Project [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 22. Logistic Technologics – Kolejna witryna oparta na WordPressie [dostęp 2023-04-13] (pol.).
 23. Nagrody i współpraca, VTS Project [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 24. Mariusz Miąsko, Dla każdego, Kancelaria Prawna Viggen, 4 sierpnia 2018 [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 25. Internetowa baza tekstów prawnych OpenLEX, OpenLEX [dostęp 2023-04-14] (pol.).
 26. https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/86232_skrot.pdf