Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Marszałek sejmu)
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Ilustracja
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Obecny Marszałek Sejmu
Obecny Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Szymon Hołownia
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

31 października 1548

Pierwszy Marszałek Sejmu

Jan Sierakowski

Obecny Marszałek Sejmu

Szymon Hołownia

Obecny od

13 listopada 2023

Siedziba

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Strona internetowa

Marszałek Sejmu – w Polsce poseł, będący najwyższym przedstawicielem izby niższej (Sejmu) polskiego parlamentu, stoi na straży praw i godności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kieruje jego pracami.

Wybór[edytuj | edytuj kod]

Wybierany jest spośród posłów na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Po złożeniu przez posłów ślubowania marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu. Kandydaturę zgłosić może grupa 15 posłów, a wyboru dokonuje się większością bezwzględną w głosowaniu imiennym. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, wówczas przeprowadza się kolejną turę głosowania, skreślając z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. Po wyborze marszałka dokonuje się wyboru jego zastępców – wicemarszałków.

W przypadku śmierci albo rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu jego obowiązki wynikające z regulaminu Sejmu sprawuje najstarszy wiekiem wicemarszałek Sejmu aż do chwili wyboru nowego marszałka.

Obowiązki[edytuj | edytuj kod]

Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej (w razie braku możliwości podjęcia przez niego obowiązków przechodzą one na ręce Marszałka Senatu),

Odwołanie[edytuj | edytuj kod]

Fotel Marszałka w Sali Posiedzeń Sejmu

Marszałek Sejmu może zostać odwołany na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów, w którym zostanie imiennie wskazany kandydat na jego następcę. Głosowanie odbywa się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i jest przeprowadzane w jednym głosowaniu. Jeżeli zostanie złożony więcej niż jeden wniosek o odwołanie, są one rozpatrywane łącznie, jednak poddanie ich pod głosowanie następuje oddzielnie według kolejności złożenia. W przypadku przyjęcia jednego z wniosków, pozostałe nie podlegają głosowaniu. Rozpatrzenie wniosku i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku[1].

Marszałek i wicemarszałkowie X kadencji[edytuj | edytuj kod]

Marszałek:

Wicemarszałkowie:

Laski marszałkowskie[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Laska marszałkowska (Polska).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]