Masa atomowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Masa atomowa (niepopr. ciężar atomowy) – masa atomu. Zwykle skrótowo określa się tak względną masę atomową.

Względna masa atomowa[edytuj]

Przez względną masę atomową rozumie się liczbę, określającą, ile razy masa jednego reprezentatywnego atomu danego pierwiastka chemicznego jest większa od 1/12 masy atomu izotopu 12C, przy czym pod pojęciem reprezentatywnego atomu rozumie się atom o średniej masie wyliczonej proporcjonalnie ze wszystkich stabilnych izotopów danego pierwiastka, ze względu na ich rozpowszechnienie na Ziemi.

Masa atomowa jest wyrażana w atomowych jednostkach masy [u].

Liczbowo jest równa iloczynowi masy pojedynczego atomu danego pierwiastka i liczby Avogadra

M_A = m_A  N_A \,\,\,[\operatorname {u}]

Można ją zapisać również wzorem

M_{A}=\frac{m_{A} [\operatorname{g}]}{1,66\cdot10^{-24}[\frac{\operatorname{g}}{\operatorname{u}}]}

gdzie:

MA – względna masa atomowa,
mAbezwzględna masa atomowa,
1,66·10−24 g – 1/12 masy jednego atomu węgla izotopu 12C.

Bezwzględna masa atomowa[edytuj]

Bezwzględna masa atomowa jest masą atomu, wyrażoną w jednostkach masy (np. kilogramach). Wygodniejsza w użyciu jest względna masa atomowa, dlatego to ona jest zazwyczaj podawana. Znając względną masę atomową, można obliczyć bezwzględną przez podzielenie przez liczbę Avogadra.

Zobacz też[edytuj]