Masa atomowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Masa atomowa – masa atomu, w atomowych jednostkach masy [u]. Zwykle skrótowo określa się tak względną masę atomową.

Względna masa atomowa[edytuj | edytuj kod]

Przez względną masę atomową rozumie się liczbę, określającą, ile razy masa jednego reprezentatywnego atomu danego pierwiastka chemicznego jest większa od 1/12 masy atomu izotopu 12C, przy czym pod pojęciem reprezentatywnego atomu rozumie się atom o średniej masie wyliczonej proporcjonalnie ze wszystkich stabilnych izotopów danego pierwiastka, ze względu na ich rozpowszechnienie na Ziemi.

Masa atomowa jest wyrażana w atomowych jednostkach masy [u].

Liczbowo jest równa iloczynowi masy pojedynczego atomu danego pierwiastka i liczby Avogadra

Można ją zapisać również wzorem

gdzie:

– względna masa atomowa,
bezwzględna masa atomowa,
g – 1/12 masy jednego atomu węgla izotopu 12C.

Bezwzględna masa atomowa[edytuj | edytuj kod]

Bezwzględna masa atomowa jest masą atomu, wyrażoną w jednostkach masy (np. kilogramach). Wygodniejsza w użyciu jest względna masa atomowa, dlatego to ona jest zazwyczaj podawana. Znając względną masę atomową, można obliczyć bezwzględną przez podzielenie przez liczbę Avogadra, tj. przez .

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]