Maska podsieci

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Maska sieci)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Maska podsieci, maska adresu (ang. subnetwork mask, address mask) – liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta.

Pola adresu, dla których w masce znajduje się bit 1, należą do adresu sieci, a pozostałe do adresu komputera. Po wykonaniu iloczynu bitowego maski i adresu IP komputera otrzymujemy adres IP całej sieci, do której należy ten komputer.

Model adresowania w oparciu o maski adresów wprowadzono w odpowiedzi na niewystarczający, sztywny podział adresów na klasy A, B i C. Pozwala on w elastyczny sposób dowolnie dzielić duże sieci (zwłaszcza te o ograniczonej puli adresów IP) na mniejsze podsieci.

Maska adresu jest liczbą o długości adresu (32 bity dla IPv4 lub 128 bitów dla IPv6), składającą się z ciągu bitów o wartości 1, po których następuje ciąg zer, podawaną najczęściej w postaci czterech liczb 8-bitowych (zapisanych dziesiętnie) oddzielonych kropkami (na przykład 255.255.255.224). Wartość maski musi być znana wszystkim routerom i komputerom znajdującym się w danej podsieci. W wyniku porównywania maski adresu (np. 255.255.255.0) z konkretnym adresem IP (np. 192.180.5.22) router otrzymuje informację o tym, która część identyfikuje podsieć (w tym przypadku 192.180.5), a która dane urządzenie (.22).

Często można spotkać się ze skróconym zapisem maski, polegającym na podaniu liczby bitów mających wartość 1. Najczęściej spotykany jest zapis, w którym podawany jest adres sieci, a następnie po oddzielającym ukośniku skrócony zapis maski. Dla powyższego przykładu byłoby to: 192.180.5.0/24. Zapis ten jest także zapisem stosowanym w IPv6 (nie stosuje się tutaj pełnego zapisu maski).

Maska podsieci jest 32-bitowa; jedynki oznaczają prefiks, zera –sufiks.

Przykład[edytuj]

adres = 128.10.2.3 = 10000000 00001010 00000010 00000011

maska = 255.255.0.0 = 11111111 11111111 00000000 00000000

Przeliczanie masek[edytuj]

Liczba dostępnych adresów hostów jest o 2 mniejsza (zarezerwowane są adres sieci i broadcast) od unikalnych liczb określonych maską:

CIDR Maska Liczba dostępnych adresów hostów
/1 128.0.0.0 2147483646
/2 192.0.0.0 1073741822
/3 224.0.0.0 536870910
/4 240.0.0.0 268435454
/5 248.0.0.0 134217726
/6 252.0.0.0 67108862
/7 254.0.0.0 33554430
/8 255.0.0.0 16777214
/9 255.128.0.0 8388606
/10 255.192.0.0 4194302
/11 255.224.0.0 2097150
/12 255.240.0.0 1048574
/13 255.248.0.0 524286
/14 255.252.0.0 262142
/15 255.254.0.0 131070
/16 255.255.0.0 65534
/17 255.255.128.0 32766
/18 255.255.192.0 16382
/19 255.255.224.0 8190
/20 255.255.240.0 4094
/21 255.255.248.0 2046
/22 255.255.252.0 1022
/23 255.255.254.0 510
/24 255.255.255.0 254
/25 255.255.255.128 126
/26 255.255.255.192 62
/27 255.255.255.224 30
/28 255.255.255.240 14
/29 255.255.255.248 6
/30 255.255.255.252 2