Maszyna do robót ziemnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Różne rodzaje maszyn do robót ziemnych
Koparko-ładowarka
Równiarka
Zagęszczarka płytowa

Maszyna do robót ziemnychmaszyna robocza, z reguły ciężka, służąca do urabiania gruntów różnej kategorii przez:

  • oddzielanie (odspajanie) warstwy gruntu zwanej urobkiem
  • usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwał
  • załadunek urobku
  • przesuwanie urobku
  • zasypywanie urobkiem
  • zagęszczanie urobku

Podział maszyn do robót ziemnych ze względu na sposób urabiania gruntu:

Podział ze względu na ciągłość ruchu:

  • maszyny jednonaczyniowe (ruch przerywany)
  • maszyny wielonaczyniowe (ruch ciągły)

Ze względu na rodzaj podwozia:

Ze względu na użycie ciągnika:

Odrębną kategorię maszyn stanowią koparki wielonaczyniowe odkrywkowe, sprzęt pomocniczy taki jak wywrotki terenowe (wozidła terenowe).

Maszyny ciągnikowe można również wyposażyć w osprzęt nie przeznaczony do robót ziemnych:

Przy pracach ziemnych w trudnych warunkach terenowych (podłoża o dużej zwięzłości lub zmarzliny), gdzie występują duże obciążenia przekraczające siłę uciągu stosuje się wspomaganie urabiania przez wprowadzenie dodatkowych czynników (sprzężone gazy, wibracje, prąd elektryczny). Metody takie noszą nazwę aktywnych układów urabiania.