Mateusz Zyniew

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mateusz Zyniew – konsyliarz Rady Nieustającej w 1775 roku, konsyliarz powiatu wołkowyskiego w konfederacji generalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego konfederacji targowickiej w 1792 roku[1], starosta berżnicki.

Był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Członek konfederacji Adama Ponińskiego w 1773 roku[2]. Był posłem starodubowskim na Sejm Rozbiorowy 1773-1775, wszedł w skład delegacji wyłonionej pod naciskiem dyplomatów trzech państw rozbiorczych, mającej przeprowadzić rozbiór. 18 września 1773 roku podpisał traktaty cesji przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów ziem zagarniętych przez Rosję, Prusy i Austrię w I rozbiorze Polski[3]. Członek konfederacji Andrzeja Mokronowskiego w 1776 roku[4]. Jako poseł grodzieński na sejm grodzieński 1793 roku 22 lipca 1793 roku podpisał traktat cesji przez Rzeczpospolitą ziem zagarniętych przez Rosję w II rozbiorze Polski[5]. Członek konfederacji grodzieńskiej w 1793 roku[6].

Był Mistrzem Katedry lóż wolnomularskich Dobry Pasterz w 1777 roku i Gorliwy Litwin w 1780 roku.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Ryszard Chojecki, Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r., w: Kwartalnik Historyczny, LXXIX, nr 3, 1972, s. 561.
  • Stanisław Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. XIV, Kraków 1930, s. 407.
  • Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 123.
  • Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 87.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Korrespondent Warszawski Donoszący Wiadomości Kraiowe y Zagraniczne. 1792, no 64 + dod., s. 586.
  2. Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria Tertia post Dominicam Conductus Paschae videlicet, die vigesima Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio. [Inc. tekst pol.:] My Posłowie na Seym blisko następuiący [...], b.n.s.
  3. Volumina Legum t. VIII, Petersburg 1860, s. 20-48.
  4. Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 529.
  5. Volumina Legum t. X, Poznań 1952, s. 23.
  6. Korwin [Kossakowski] S., Trzeci Maj i Targowica, Kraków 1890, s. 223.