Medal Księcia Mściwoja II

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Medal Księcia Mściwoja II
Awers
Awers
Rewers
Rewers
Ustanowiono

1996

Kruszec

srebro

Wydano

76

Równorzędne

Medal św. Wojciecha

Projektant

Wawrzyniec Samp

Medal Księcia Mściwoja II – honorowe wyróżnienie Rady Miasta Gdańska, nadawane za wybitne zasługi dla miasta w dziedzinach kultury, nauki, służby zdrowia, gospodarki oraz za podejmowanie pożytecznych inicjatyw. Po honorowym obywatelstwie miasta i obok Medalu św. Wojciecha jest najwyższym wyróżnieniem w Gdańsku. Ustanowiony został w 1996, a po raz pierwszy nadano go w 1997. Jest przyznawany przez dziesięcioosobową kapitułę powoływaną przez Radę na 4-letnią kadencję[1].

Medal został zaprojektowany przez gdańszczanina Wawrzyńca Sampa. Wykonany jest ze srebra i przedstawia na awersie głowę księcia Mściwoja II, a na rewersie gdańskie zabytki[2].

Laureaci medalu[3][edytuj | edytuj kod]

1997[edytuj | edytuj kod]

 • Wiesław Gruszkowski – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury i urbanistyki, bogaty dorobek zawodowy naukowo-badawczy i w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Hakan Hult – za działania, zaangażowanie i współpracę z Uniwersytetem Gdańskim
 • Janina Jarzynówna-Sobczak – pracę twórczą i wybitne osiągnięcia w dziedzinie baletu
 • Lech Kadłubowski – za prowadzenie odbudowy Gdańska, osiągnięcia w zakresie projektowania architektonicznego
 • Marek Kamiński – za rozsławienie Gdańska w świecie
 • Zbigniew Szymański – za twórczość literacką, w której stale obecny był Gdańsk
 • Hans Taake – za ogromne serce i chęć niesienia pomocy potrzebującym, za bezinteresowne zaangażowanie w sprawy młodzieży poparzonej w Hali Stoczni
 • Józefa Wnukowa – za wkład w wystrój Głównego Miasta, zaangażowanie w odrestaurowanie zabytkowych budowli, za całość pracy artystycznej
 • Brunon Zwarra – za zainteresowanie Gdańskiem i jego historią, za spisywanie dziejów Gdańska
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe – za działalność naukową; za rozpowszechnianie tradycji nauki gdańskiej
 • Politechnika Gdańska – za kształcenie na wysokim poziomie; za aktywne uczestnictwo w życiu miasta, pomoc kadry naukowej bądź w sferze konstrukcyjnej, badawczej, projektowej czy doradczej
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – za krzewienie kultury kaszubskiej

1998[edytuj | edytuj kod]

 • Wawrzyniec Samp – za cały dorobek pracy artystycznej upamiętniający ludzi i zdarzenia
 • Kazimierz Śramkiewicz – za cały dorobek pracy artystycznej
 • Rodzinny Dom Dziecka państwa Danuty i Janusza Pniewskich – za działalność godną podziwu i naśladowania, za serce dane potrzebującym tego dzieciom
 • Mirosława Narkiewicz – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii, za ogromną pracę włożoną w ratowanie ludziom życia, za wierność przysiędze Hipokratesa
 • Andrzej Hellmann – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie hematologii, za wypełnianie swojej powinności z pasją
 • Wanda Obniska – za wiedzę, miłość do muzyki, propagowanie gdańskich chórów oraz wspieranie ważnych wydarzeń muzycznych
 • Edmund Cieślak – za osiągnięcia naukowe, za miłość do Gdańska i utrwalanie jego dziejów
 • Alina Afanasjew i Jerzy Afanasjew – za wkład wniesiony do kultury Wybrzeża i dokonania w różnych dziedzinach sztuki, literatury i filmie
 • Maciej Krzyżanowski – za zaangażowanie na rzecz odbudowy Gdańska oraz za działalność naukowo-dydaktyczną

1999[edytuj | edytuj kod]

 • Witold Andruszkiewicz – za zasługi w zakresie polityki ekonomicznej i gospodarczej, popularyzację wiedzy ekonomicznej, budowę Portu Północnego
 • Maria Bogucka – za wszechstronność naukową, za wkład w rozwój polskiej nauki historycznej, prace ukazujące XVI-VII-wieczny Gdańsk jako europejską metropolię jego przeszłości, rozwój produkcji rzemieślniczej, znaczenie grodu nadmotławskiego w handlu Polski z Zachodem
 • Edward Borowski – za osiągnięcia naukowe w dziedzinie racjonalnych modyfikacji i projektowania chemioterapeutyków ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków i za działalność społeczną
 • Teresa Ferenc – za bogatą twórczość i osiągnięcia w dziedzinie kultury
 • Zdzisław Kałędkiewicz – za bogatą twórczość artystyczną i literacką oraz wkład w dziedzinie kultury
 • Leon Lendzion – za zasługi dla Gdańska, szczególnie za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw
 • Regina Pawłowska – za wieloletnią pracę nad językiem polskim i piśmiennictwem, bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny, jak również działalność społeczną
 • Katarzyna Popowa-Zydroń – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury
 • Florian Skulski – za bogaty dorobek artystyczny, upowszechnianie sztuki śpiewu i rozsławianie imienia Gdańska w kraju i na świecie
 • Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – za podejmowanie społecznie pożytecznych inicjatyw, za dostrzeżenie dramatu człowieka, za pochylenie się nad ludźmi chorymi i żmudne działania nad ulżeniem ich doli
 • Izba Rzemieślnicza w Gdańsku – za kultywowanie bogatych tradycji gdańskiego rzemiosła, wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny Gdańska
 • Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis – za wszechstronność i wysoki poziom wykonawstwa, zasługi w dziedzinie muzyki chóralnej, bogaty dorobek artystyczny i fonograficzny

2000[edytuj | edytuj kod]

 • Alicja Boniuszko – za bogaty dorobek artystyczny, wybitne zasługi dla kultury polskiej, rozsławienie imienia Gdańska w kraju i na świecie
 • Stefan Cejrowski – za całokształt działań podejmowanych w dziedzinie kultury, w szczególności za pracę i zasługi na niwie artystycznej, rozsławienie imienia Gdańska w kraju i na świecie
 • Rainer von Scharpen – za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw, działania i postawę wobec potrzebujących gdańszczan; za długoletnią, pełną inicjatywę, bliską współpracę z Caritas, jak też instytucjami gdańskimi
 • Jan Skrodzki – za zasługi w obronie niepodległości ojczyzny, w walce o wolność Gdańska
 • Józef Wilczyński – za całokształt działań podejmowanych w dziedzinie kultury, rozsławienie imienia Gdańska w świecie
 • Zbigniew Żakiewicz – za wkład do kultury gdańskiej i ogólnopolskiej
 • Mariusz M. Żydowo – za wybitne zasługi dla Miasta Gdańska w rozwoju nauki
 • Wydawnictwo „Marpress” – za szczególny wkład w prezentację dorobku trójmiejskiego środowiska humanistycznego przez publikacje o dziejach i ludziach Gdańska

2001[edytuj | edytuj kod]

 • Krzysztof Babicki – za całokształt dokonań związanych z Gdańskiem jago kulturą, a w szczególności za pracę twórczą i wybitne osiągnięcia w dziedzinie reżyserii teatralnej i telewizyjnej
 • Henryk Gostomski – za całokształt dokonań związanych z Gdańskiem, jego kulturą oraz za zasługi w zakresie działalności artystycznej i pedagogicznej
 • Piotr Kowalik – za to, że poprzez swoje badania przyczynił się do upowszechnienia naukowej rangi Gdańska w zakresie gleboznawstwa i gospodarki wodnej
 • Bogusław Kreja – za całokształt dokonań położonych w dziedzinie i popularyzacji wiedzy o języku, za rozsławianie imienia Miasta Gdańska w kraju i na świecie
 • Jacek Starościak – za dokonania dla Miasta Gdańska, szczególnie za promowanie i rozsławianie imienia Miasta na świecie
 • Andrzej Zbierski – za całokształt wybitnych dokonań podejmowanych dla rozwoju naszego Miasta i regionu
 • Barbara Żurowska-Sutt – za dokonania związane z Gdańskiem, jego kulturą, szczególnie za wieloletnią działalność w zakresie edukacji muzycznej
 • Wydawnictwo „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska” – za dokonania dla Gdańska, szczególnie za wkład poznawczo-informacyjny i rozwojowy w gospodarkę morską

2002[edytuj | edytuj kod]

 • Józef Bachórz – za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań literatury polskiej i powszechnej
 • Elżbieta Bielicka-Sokolnicka – za zasługi dla Gdańska, za działalność pedagogiczną w zakresie upowszechniania kultury muzycznej w Gdańsku
 • Jerzy Krechowicz – za zasługi dla Gdańska, za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej
 • Stanisław Kwiatkowski – za zasługi dla Gdańska, za wieloletnią sumienną pracę w Stoczni Gdańskiej i szeroko zakrojoną działalność społeczną
 • Andrzej Perepeczko – za zasługi dla Gdańska, za bogaty dorobek w popularyzowaniu wiedzy o Polskiej obecności na morzach świata
 • Czesław Stoba – za zasługi dla Gdańska za wybitne osiągnięcia w chirurgii dziecięcej szczególnie w zakresie onkologii i urologii
 • Stanisław Rosiek – za zasługi dla Gdańska, za twórczość krytyczno-literacką i wysoki poziom wydawnictw
 • Janina Wieczerska – za zasługi dla Gdańska, za całokształt twórczości literackiej i krytyczno-literackiej
 • Bohdan Zalewski – za zasługi dla Gdańska, za całokształt długoletniej działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu
 • Redakcja „Rocznika Gdańskiego” – zasługi dla Gdańska, za wysoki poziom naukowy i upowszechnianie wiedzy o Gdańsku i Pomorzu
 • Ruch „Gaudium Vitae” – działalność w obronie życia, godności człowieka i za opiekę nad samotną matką
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – za krzewienie wiedzy naukowej i dbałość o estetykę wydawnictw

2003[edytuj | edytuj kod]

 • Ewa Barylewska-Szymańska – za zasługi dla Miasta Gdańska, za szczególne zaangażowanie w rewitalizację Domu Uphagena
 • Edward Breza – za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dorobek publikacyjny
 • Tadeusz Daniszewski – za zasługi dla Gdańska, za wieloletnią działalność w Towarzystwie Przyjaciół Gdańska na rzecz naszego Miasta
 • Renata Gleinert – za zasługi dla Gdańska a szczególnie za twórczość kompozytorską i upowszechnienie kultury muzycznej w Gdańsku
 • Jerzy Kołodziejski – za zasługi dla Gdańska, szczególnie za osiągnięcia naukowe w dziedzinie architektury i planowania przestrzennego
 • Maria Korzon – za zasługi dla Gdańska, a szczególnie za wybitne osiągnięcia w gastroenterologii i onkologii dziecięcej
 • Stanisław Wrycza – za zasługi dla Gdańska, szczególnie za osiągnięcia w dziedzinie informatyki ekonomicznej i aktywność naukową na arenie międzynarodowej
 • Wydawnictwo „Oskar” – za zasługi dla Gdańska, szczególnie za upowszechnianie wiedzy i wysoki poziom wydawnictw

2004[edytuj | edytuj kod]

 • Michał Grabowski – za zasługi dla Miasta Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dorobek publikacyjny
 • Tadeusz Pawlicki – za zasługi dla Miasta Gdańska, za wkład w kulturę Polską ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska
 • Marianna Sankiewicz – za zasługi dla Miasta Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej
 • Porozumienie Niepodległościowych Związków Kombatanckich – za zasługi dla Miasta Gdańska, za działania które zintegrowały środowiska kombatanckie

2005[edytuj | edytuj kod]

 • Lucjan Bokiniec – za popularyzację wiedzy o filmie, a także propagowanie i promowanie sztuki filmowej m.in. poprzez inicjatywę powołania Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Gdańsku oraz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • Stefan Duda – za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i sprzyjanie jego integracji
 • Robert Zaborski – za ogromne zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, skupianie ich na różnorodnych zajęciach resocjalizacyjnych i wychowawczych, a także za inicjatywę utworzenia Centrum Kultury Oliwskie Słoneczko
 • Józef Borzyszkowski – za wybitne osiągnięcia w badaniu i propagowaniu dziejów Gdańska i Pomorza, a szczególnie za powołanie Instytutu Kaszubskiego, społeczne przewodniczenie mu, a także za upowszechnianie wiedzy historycznej o Gdańsku w Polsce i Niemczech
 • Jerzy Gebert – za wybitne osiągnięcia w dziennikarstwie sportowym i szeroką działalność na rzecz rozwoju wybrzeżowego sportu, a także za liczne publikacje książkowe o tematyce sportowej
 • Orkiestra Vita Activa – za wybitne realizowanie programu aktywacji życiowej przez muzykę osób niepełnosprawnych

2006[edytuj | edytuj kod]

 • Stanisław Michalski – za wyróżniające się kreacje aktorskie i działania dla dobra gdańskiego teatru
 • Konrad Mielnik – za wyróżniającą się promocję gdańskiej muzyki poważnej i młodych wykonawców
 • Edmund Szczesiak – za wybitne osiągnięcia dziennikarskie szczególnie w dziedzinie reportażu podejmującego problematykę Kaszub, Pomorza i Gdańska, za przybliżanie dziejów najnowszych związanych z walka o wolność i demokrację
 • Dariusz Michalczewski – za efektywne łączenie sukcesów sportowych z działaniem dla dobra miasta
 • Fundacja „Pan Władek” – za wyróżniającą się aktywność w podejmowaniu publicznie pożytecznych inicjatyw, szczególnie za niesienie pomocy potrzebującym, a także za inspirowanie mieszkańców do współdziałania i rozbudzania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka

2007[edytuj | edytuj kod]

 • Edwin Rymarz – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji życia muzycznego w Gdańsku, bogaty dorobek kompozytorski i pedagogiczny, stałe podnoszenie poziomu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdańsku, zorganizowanie Mistrzowskich Kursów Fortepianowych (14 edycji) i Skrzypcowych (5 edycji), współorganizację Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis (7 edycji), cyklu letnich koncertów we współpracy z Urzędem Miejskim
 • Zbigniew Nowak – za wybitne zasługi i bogaty dorobek publikacyjny i edytorski w dziedzinie historii literatury i kultury dawnego Gdańska oraz księgoznawstwa, ważne publikacje o gdańskich drukarzach, wielki wkład w rozwój i doskonalenie działalności sławnej Biblioteki Gdańskiej (PAN), której przez 17 lat był dyrektorem, osiągnięcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim i organizacyjne w Gdańskim Towarzystwie Naukowym
 • Michał Targowski – za znakomitą działalność organizacyjną i świetną popularyzację przyrody poprzez pogadanki telewizyjne i publikacje, oraz za doprowadzenie do przyjęcie gdańskiego ZOO do Europejskiego (EAZA) i Światowego (WAZA) Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych
 • Henryka Dobosz-Kinaszewska – za zaangażowaną działalność publicystyczną i udział w strajkach sierpniowych, a także za zrealizowanie wartościowych filmów o ich uczestnikach i przywódcach
 • Gabriela Danielewicz – za krzewienie wiedzy historycznej o Gdańsku, Pomorzu i Polonii Gdańskiej poprzez popularne publikacje, także książkowe

2008[edytuj | edytuj kod]

 • Franciszek Duszeńko – za wybitny wkład w odbudowę Gdańska i osiągnięcia w dziedzinie rzeźby, zwłaszcza pomnikowej, oraz za wieloletnią pełną pasji działalność pedagogiczną
 • Tadeusz Fiszbach – za odwagę, dzięki której zdobył sobie trwałe miejsce w historii jako jeden ze współtwórców odzyskania wolności po latach zniewolenia przez system komunistyczny
 • Czesław Skonka – za wytrwałą wieloletnią promocję wartości narodowych w Stowarzyszeniu Mazurka Dąbrowskiego i popularyzację historii i piękna Ziemi Gdańskiej
 • Piotr Soyka – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie remontów i budowy statków, a szczególnie za kierowanie rozwojem Stoczni „Remontowa S.A.”, która osiągnęła trwałą pozycję w pierwszej dziesiątce stoczni remontowych świata
 • Barbara Szczepuła-Ponikowska – za wybitną działalność publicystyczną i autorską oraz odwagę, z jaką porusza trudne tematy z przeszłości Gdańska oraz takt, z jakim je omawia
 • Bohdan Szermer – za długoletnią działalność dla rozwoju Gdańska w dziedzinie urbanistyki i komunikacji, autorstwo i współautorstwo książek, które do dziś są podstawą wiedzy w tej dziedzinie, oraz za wnikliwą i konstruktywną analizę przedsięwzięć i planów

2009[edytuj | edytuj kod]

 • Zbigniew Canowiecki – za wyróżniającą się działalność na polu gdańskiej przedsiębiorczości oraz za wspomaganie akcji charytatywnych
 • Zbigniew Kosycarz i Maciej Kosycarz – za całokształt dorobku fotograficznego, który stał się niezwykle cenną – także artystycznie dokumentacją odbudowy i rozwoju naszego miasta
 • Roman Nowosielski – za bezinteresowną i niezachwianą walkę o naprawienie krzywd wyrządzonych przez władze komunistyczne mieszkańcom Gdańska i Pomorza
 • Marian Parusiński – za niezwykłą aktywność w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, a szczególnie za promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży
 • Grzegorz Pellowski – za rozwijanie i upowszechnianie najpiękniejszych tradycji dawnego gdańskiego piekarnictwa oraz bezinteresowne zaangażowanie w sprawie edukacji młodzieży
 • Zbigniew Strzelczyk – za wybitny wkład w promowanie Gdańska jako światowej stolicy bursztynu
 • Gdańska Fundacja Innowcji Społecznej – za działalność na rzecz potrzebujących, w tym tworzenie domów dziecka, pozyskiwanie wolontariuszy i szeroko rozumianą edukację młodzieży

2010[edytuj | edytuj kod]

 • Mariusz Drapikowski – za wybitną twórczość rzeźbiarską i promowanie Gdańska, jako Światowej Stolicy Bursztynu
 • Stefan Chwin – za wysokie walory dzieł literackich, mocno osadzonych w klimacie Gdańska
 • Maria Pąchalska – za zasługi położone w rozwoju neuropsychologii w dziedzinie organizacji badań diagnostycznych i terapeutycznych w kraju i za granicą
 • Andrzej Rybicki – za doprowadzenie do wydania reprintu „Narratio Prima”, pierwszego zwiastuna teorii Kopernika, wydanego w Gdańsku w 1540 r.
 • Krzysztof Sperski – za całokształt działalności pedagogicznej i wieloletnią wybitną działalność koncertową na polu muzyki kameralnej
 • Leopold Taraszkiewicz – za wybitne osiągnięcia w tworzeniu współczesnej architektury sakralnej
 • Zbigniew Walczak – za działalność w Gdańskiej Filii Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Mariackiej, dzięki której stała się ponadlokalnym ośrodkiem gdańskiej kultury
 • Jolanta Wierzba – za stworzenie systemu opieki nad dziećmi z wadami wrodzonymi i założenie organizacji pomocy dla małych pacjentów

2011[edytuj | edytuj kod]

 • Grzegorz Grzelak – za wieloletnie owocne tworzenie podstaw i wcielanie w życie idei samorządności lokalnej
 • Brunon Synak – za wybitne osiągnięcia w badaniach nad kaszubszczyzną i szerzenie idei regionalizmu, jako czynnika rozwoju całego kraju
 • Jakub Szadaj – za aktywne działanie na rzecz współpracy wyznawców różnych religii, w tym dla międzyreligijnego dialogu „Asyż w Gdańsku”, a także dla ocalenia pamięci o kulturze i historii Żydów gdańskich
 • Wiesław Szajda – za promocję polskiej przedsiębiorczości i niezwykle efektywną działalność charytatywną
 • Władysław Zajewski – za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie historii, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska w epoce napoleońskiej
 • Video Studio Gdańsk – za wieloletnią wybitną działalność w dziedzinie produkcji filmów i materiałów multimedialnych promujących Gdańsk i region gdański

2012[edytuj | edytuj kod]

 • Bohdan Sienkiewicz – za stworzenie i prowadzenie przez 26 lat niezwykle cennego programu „Latający Holender”, promującego sprawy morza, oraz za organizację akcji letnich i rejsów dla młodych miłośników morza, w wyniku czego powstało Bractwo Żelaznej Szekli i zbudowano barkentynę „Pogoria
 • Tadeusz Skutnik – za całokształt pracy twórczej – felietony, recenzje, oraz antologie poezji i opracowaną wspólnie z Andrzejem Drzycimskim książkę „Gdańsk, Sierpień ’80 – zapis rozmów”
 • Jan Zarębski – za działalność w okresie „Solidarności”, za wybitne sukcesy zawodowe i działalność charytatywną, a także za takt i zdolności koncyliacyjne, jakimi się wyróżniał sprawując funkcję marszałka województwa pomorskiego
 • Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” – za wyjątkowe zaangażowanie w sprawy Gdańska, zwłaszcza w ochronę i pomnażanie historycznego piękna, pielęgnowanie i popularyzowanie dawnych tradycji, upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych, a także za efektywne pobudzanie aktywności mieszkańców Gdańska, m.in. w przygotowywaniu wyborów do Rad Dzielnic

2013[edytuj | edytuj kod]

 • Jan Szomburg – za niezwykle owocną działalność w dziedzinie ekonomii, w tym za założenie i wydajne (efektywne) kierowanie gdańskim Instytutem Badania Gospodarki Rynkowej, a także za organizację Kongresów Obywatelskich
 • Stanisław Pestka – za całokształt działalności publicystycznej i literackiej, w tym popularnonaukowej, a także za wielki wkład w rozwój języka i ruchu kaszubskiego
 • Waldemar Tłokiński – za wybitny wkład w rozwój gerontologii i działalność na rzecz zdrowia publicznego oraz komunikacji międzyludzkiej
 • Ewa Kowalska – za wyróżniające się dziennikarstwo, pobudzające aktywność społeczną, w szczególności za nowatorskie formy propagowania spraw miasta w założonym przez nią iBedekerze
 • Jerzy Detko – za całokształt działalności sportowej i artystycznej promującej Gdańsk
 • Zygfryd Korpalski – za wyróżniającą się twórczość rzeźbiarską, w tym pomnikową, propagującą wartości historyczne i patriotyczne
 • Andrzej Ubertowski – za wieloletnią owocną działalność zawodową i społeczną dla rozwoju gospodarczego Gdańska i Pomorza

2014[edytuj | edytuj kod]

 • Andrzej Dębiec – za niestrudzone propagowanie wielkich tradycji morskich Gdańska w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez organizowanie imprez żeglarskich i prowadzenie szerokiej działalności edukacyjno-kulturalnej w Klubie Morza „Zejman” poprzez stałe projekty i imprezy cykliczne w spichlerzu „Steffen” na Wyspie Spichrzów
 • Joanna Muszkowska-Penson – za wieloletnią pracę i osiągnięcia w dziedzinie medycyny, w wyniku których stała się niekwestionowanym autorytetem, nauczycielem i wychowawcą całych pokoleń studentów i lekarzy, a także za odwagę i siłę moralną wykazaną w obozie Ravensbrück i w czasach stanu wojennego, kiedy zapewniała opiekę medyczną uczestnikom strajków w Stoczni Gdańskiej i działaczom opozycji demokratycznej
 • Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Pomerania” – za wybitny wkład w rozwój gerontologii i działalność na rzecz zdrowia publicznego oraz komunikacji międzyludzkiej
 • Stowarzyszenie SUM (Społeczny Urząd Miejski) – za pobudzanie obywatelskiej aktywności mieszkańców poprzez mądre i sprawne organizowanie wydarzeń publicznych (Parada Niepodległości, Misterium Męki Pańskiej, Orszak Trzech Króli), budujących wspólnotę gdańszczan wokół uniwersalnych wartości, promujących nasze miasto w Polsce i za granicą

2015[edytuj | edytuj kod]

 • Olga Krzyżanowska – za wieloletnią wybitną działalność w „Solidarności”, Sejmie i Senacie RP, w której wyróżniała się prawością i dbałością o dobro Polski i Gdańska, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i polityki społecznej
 • Włodzimierz Łajming – za całokształt działalności artystycznej, pedagogicznej i społecznej, w tym za stworzenie w latach studenckich nowatorskiego, dziś zapomnianego teatrzyku Co To
 • Robert Pepliński i Elżbieta Szczodrowska-Peplińska – za wyróżniające się dzieła sztuki i wystrój wnętrz gdańskich kościołów, m.in. kościoła św. Brygidy, a także za elementy pomnika i placu Solidarności

2019[edytuj | edytuj kod]

2022[edytuj | edytuj kod]

 • Janusz Czerwiński – za osiągnięcia naukowe, trenerskie i organizacyjne w sporcie w kraju i na arenie międzynarodowej
 • Anna Strzałkowska – za budowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy w zakresie budowania polityk miejskich, zwłaszcza w zakresie działań na rzecz praw człowieka i równego traktowania
 • Andrzej Szydłowski – za promocję Gdańska w Polsce i na świecie poprzez organizowanie inicjatyw typu „Święto Chleba w Gdańsku” lub „Światowy Dzień Chleba”, za działalność charytatywną i wspieranie sportowych drużyn młodzieżowych
 • Aleksander Ślusarz – za zasługi dla gdańskiego i polskiego dziedzictwa historycznego, w tym za ocalenie Wartowni Nr 1 na Wesperplatte przed zniszczeniem, poprzez opracowanie nowatorskiej techniki przesunięcia obiektu

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. MEDAL KSIĘCIA MŚCIWOJA II – Encyklopedia Gdańska, gdansk.gedanopedia.pl [dostęp 2023-02-27].
 2. Medal Księcia Mściwoja II i św. Wojciecha. gdansk.pl. [dostęp 2014-05-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-18)].
 3. Laureaci Medalu Księcia Mściwoja II na stronach Urzędu Miejskiego w Gdańsku. [dostęp 2014-05-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-02)].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]