Medal im. Wiktora Godlewskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Medal im. Wiktora Godlewskiego – nagroda przyznawana za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Ma służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim oraz promować działania na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na terenie Mazowsza i Podlasia.

Medal ustanowiono w 1992 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, rodzinnej miejscowości Wiktora Godlewskiego. Był to wyraz czci i przywiązania miejscowego społeczeństwa do postaci tego przyrodnika, który stąd pochodził i w tej okolicy jest pochowany. Pomysł i ustanowienie medalu, oraz dwudziestoletnia realizacja tej inicjatywy, są zasługą dyrektora wyżej wymienionego Ośrodka – Romana Świerżewskiego. Wręczanie Medali odbywa się podczas sesji naukowych z programem krzewiącym wśród miejscowego społeczeństwa wiedzę sozologiczną, przyrodniczą, historyczną i edukacyjną.

Medale przyznawane są corocznie. W roku 1992 odbyły się dwie sesje: pierwsza w nawiązaniu do 160 rocznicy urodzin Wiktora Godlewskiego i druga połączona z wręczeniem medali jego imienia. Kapitułę Medalu powołuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Jej siedzibą jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach.

Do tej pory medale otrzymali:

1992 Stanisława Chyl za działalność muzealną i popularyzatorską związaną z W. Godlewskim i przyrodą Podlasia
Andrzej Drycz za badania nad awifauną bagien biebrzańskich i działania na rzecz ustanowienia tam parku narodowego
Wiesław Nowicki za działalność w społecznym ruchu ochrony przyrody, zwłaszcza na rzecz ochrony przyrody Wisły
Aleksander Sokołowski za badania roślinności regionu podlaskiego
1995 Gabriel Brzęk za popularyzację w swoich książkach wiedzy o Wiktorze Godlewskim
Fundacja „Pronatura” za popularyzację wiedzy przyrodniczej szczególnie organizowanie wystaw
Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków za badania nad awifauną regionu i działalność dla jej ochrony
1996 Czesław Łaszek za wybitne zasługi dla ochrony przyrody Mazowsza i Podlasia
Antoni Kuczyński za prace naukowe nt. dziejów polskich badaczy przyrody na Syberii
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku za propagowanie ochrony przyrody w leśnictwie Podlasia
1997 Andrzej Czerwiński za badania nad lasami północno-wschodniej Polski
Józef Sobiecki za popularyzację krajoznawstwa i przyrody regionu podlaskiego
Ludwik Tomiałojć za badania nad awifauną Puszczy Białowieskiej
1998 Zbigniew Kotański za opracowanie nowatorskiej, warstwowej mapy geologicznej Polski
Andrzej Mirski za twórczość TV poświęconą przyrodzie oraz za stworzenie i wprowadzanie w życie koncepcji mini-rezerwatów
Krystyna Rogaczewska za twórczość poświęconą przyrodzie, zaangażowanie w organizacjach ochrony przyrody i Fundacji „Panda” oraz za wieloletnie społeczne prowadzenie „domowego” azylu dla ptaków
Nadleśnictwo Bielsk za zalesienie wschodniego Podlasia
1999 Kazimierz Uszyński za upowszechnianie myśli przyrodniczej patrona ks. K. Kluka w działalności placówki
Iwona Drozdowska za osiągnięcia w edukacji ekologicznej młodzieży
Jerzy Pawlikowski za czynną ochronę przyrody na Mazurach
2000 Andrzej Szujecki za opracowanie i wdrożenie modelu proekologicznej, wieloletniej gospodarki leśnej
Jolanta Hebda za działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej
Adam Wajrak za popularyzowanie wiedzy o przyrodzie
2001 Bolesław Szostakowicz za badania i popularyzację wiedzy o polskich przyrodnikach zesłańcach na Syberii
Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny za działania na rzecz ochrony fauny w regionie mazowiecko – podlaskim
Adam Wołk za popularyzację przyrody i studia nad historią nauk przyrodniczych
Wiktor Wołkow za fotografie przyrodnicze
Grzegorz Godlewski za popularyzację i wdrażanie zrównoważonej gospodarki leśnej
2002 Joanna Wierzbicka za dokumentowanie i popularyzację Bagien Biebrzańskich
Simona Kossak za działania dla zachowania różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej
2003 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków za działania na rzecz ochrony ptaków
Andrzej Zalewski za promocję kultury ekologicznej w radio
Mieczysław Siewko za odtwarzanie środowiska przyrodniczego Wzgórz Sokólskich
2004 Tomasz Borecki za dorobek naukowy rozwoju leśnictwa polskiego
Franciszek Kobryńczuk za dorobek naukowy i literacki w dziedzinie ochrony przyrody
Komitet Ochrony Orłów za osiągnięcia w czynnej ochronie ptaków drapieżnych
Krystian Matysek za twórczość filmową poświęconą przyrodzie
2005 Leszek Jerzak za dokonania na rzecz poznania i ochrony przyrody regionu lubuskiego
Józef Partyka za animację działalności naukowej obejmującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w obrębie parków narodowych wyżyny krakowsko-częstochowskiej
Ryszard Kowalski za wybitne osiągnięcia w kształceniu nauczycieli w zakresie ochrony przyrody
Elżbieta Strucka za popularyzację wiedzy przyrodniczej na antenie Polskiego Radia
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów za działalność naukową obejmującą dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Ziemi Łomżyńskiej
2006 Władysława Dybowska za ocalenie i upowszechnianie dorobku naukowego polskich zesłańców na Syberii
Klub Przyrodników ze Świebodzina za wszechstronną działalność na rzecz ochrony przyrody
Nadleśnictwo Drygały za retencję wodną i odtwarzanie podmokłych siedlisk na terenie lasów Drygalskich
2007 Zofia Brzozowska za ratowanie zwierząt
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za działania na rzecz ochrony regionu Wielkich Jezior Mazurskich
Janina Kawałczewska za animację ochrony środowiska przyrodniczego regionu płockiego
Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot za działalność edukacyjną na rzecz ochrony przyrody
2008 Wiesława Borek za wieloletnie działania na rzecz ochrony Sadów Żoliborskich
Grażyna Hodun za szerokie działania na rzecz popularyzacji ochrony przyrody
Nadleśnictwo Łomża za przywrócenie funkcji przyrodniczo-leśnej terenom byłego poligonu Czerwony Bór
Zespół: dr Kazimierz Baliński, mgr Olga Teresa Lipińska, inż. mgr Jerzy Protekta i Zbigniew Woźniak działający w ramach Ligi Ochrony Przyrody na rzecz ochrony Skarpy warszawskiej w rejonie parku „Arkadia” za działania na rzecz ochrony Skarpy Warszawskiej
2010 Nadleśnictwo Krynki za opracowanie i wdrożenie „Zintegrowanego systemu kształtowania i ochrony środowiska naturalnego”
Jerzy Bauer za działania na rzecz edukacji przyrodniczej młodzieży
Jacek Sokołowski za aktywną pracę dydaktyczną i wychowawczą w dziedzinie ochrony przyrody
Artur Tabor za wybitną działalność artystyczną w dziedzinie fotografii przyrodniczej oraz edukację młodzieży
2011 Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za 50-letnią działalność na rzecz dziedzictwa historycznego polskiego rolnictwa i kultury wsi
Nadleśnictwo Supraśl za ochronę dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego Puszczy Knyszyńskiej
2012 Mieczysław Bagiński za całokształt pracy na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie za twórczy wkład w ochronę dziedzictwa przyrodniczego Polski
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie za pracę i działania na rzecz ochrony przyrody i edukację w tej dziedzinie
Roman Świerżewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach za przywrócenie pamięci postaci Wiktora Godlewskiego – patrioty i przyrodnika
2013 Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży za działalność edukacyjną na rzecz ochrony przyrody