Medal za Zasługi dla Policji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Medal za Zasługi dla Policji
Awers
Awers i rewers złotego i srebrnego medalu
Baretka
Baretka "ogólna"
Ustanowiono

7 czerwca 2001

Dewiza

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

Wielkość

∅ 37 mm

Powiązane

Odznaka „Zasłużony Policjant”

Medal za Zasługi dla Policji – polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medal ten przyznaje się również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw.

Zasady nadawania[edytuj | edytuj kod]

Medal posiada trzy stopnie:

 • I stopień – Złoty Medal za Zasługi dla Policji,
 • II stopień – Srebrny Medal za Zasługi dla Policji,
 • III stopień – Brązowy Medal za Zasługi dla Policji.

Medal zgodnie z ustawą może być nadany obywatelowi polskiemu zamieszkałemu w kraju, w tym policjantowi i pracownikowi Policji, który:

 • inicjował lub organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi,
 • swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnosił sprawność działań Policji,
 • swoją działalnością przyczynił się do rozwoju współpracy Policji z policjami innych państw.

Medal może być również nadany cudzoziemcowi lub obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza granicami kraju, który:

 • przyczynił się do rozwoju Policji lub podejmował działania skutkujące podniesieniem sprawności jej działania lub poziomu jej wyposażenia technicznego,
 • wykazał się osiągnięciami w dziedzinie współdziałania policji innych państw z Policją,
 • działał na rzecz Policji lub wspierał jej działania na forum międzynarodowym.

Medal nadawany jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji. Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę Medalu i legitymację potwierdzającą jego nadanie. Medal tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie tylko raz, a osobie raz wyróżnionej nie nadaje się dalszych Medali w stopniu niższym od posiadanego. Może być nadany również pośmiertnie. Medal jest przyznawany przede wszystkim osobom cywilnym oraz cywilnym pracownikom Policji, natomiast funkcjonariusze mundurowi otrzymują z reguły Odznakę „Zasłużony Policjant”.

Opis odznaki[edytuj | edytuj kod]

Odznaką medalu jest wieniec dębowy o średnicy 37 mm, wewnątrz którego znajduje się ośmioramienna gwiazda policyjna. Na awersie na gwieździe są umieszczone dwa skrzyżowane miecze, skierowane ostrzami w dół, z klingami koloru biało-czerwonego. W środku znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem jest umieszczona rozwinięta, granatowa wstęga z napisem: POLICJA. Wieniec dębowy oraz odwrotna strona medalu, są złocone, srebrzone albo patynowane na brązowo, w zależności od stopnia. Na odwrotnej stronie medalu jest umieszczony tłoczony napis w trzech wierszach: MEDAL / ZA ZASŁUGI / DLA POLICJI. Nad napisem oraz pod nim znajduje się liść dębu.

Odznaka medalu jest zawieszona na wstążce długości 70 mm i szerokości 40 mm. Przez środek wstążki przebiega pionowy czerwony pasek szerokości 15 mm. Po obu jego stronach znajdują się pionowe paskami, w kolejności od środka: granatowy szerokości 5 mm, biały szerokości 5 mm oraz na brzegu granatowy szerokości 2 mm. Identyczny układ barw miała wstążka Odznaki „Za zasługi w ochronie porządku publicznego”.

Baretka jest w kolorach wstążki, z tym, że dla I stopnia ma na czerwonym polu trzy wąskie białe pionowe paski, dla II stopnia – dwa paski, dla III stopnia – jeden pasek. Jednakże w praktyce wyższe stopnie odznaki zaznacza się przez nałożenie złotego lub srebrnego pionowego galonika, jak przy baretkach innych odznaczeń.

Baretki Medalu za Zasługi dla Policji
Baretka
ustawowa:
POL Złoty Medal Za Zasługi dla Policji BAR.svg
Medal Złoty
POL Srebrny Medal Za Zasługi dla Policji BAR.svg
Medal Srebrny
POL Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji BAR.svg
Medal Brązowy
Baretka
rzeczywista:
POL Złoty Medal Za Zasługi dla Policji (2) BAR.svg
Medal Złoty
POL Srebrny Medal Za Zasługi dla Policji (2) BAR.svg
Medal Srebrny
POL Medal Za Zasługi dla Policji BAR.svg
Medal Brązowy

Medal nosi się na lewej stronie piersi w kolejności za odznaczeniami państwowymi.

 Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Medalem za Zasługi dla Policji.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu medalu za Zasługi dla Policji (Dz.U. z 2001 r. nr 70, poz. 726)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2001 r. nr 90, poz. 1012)
 • Mundurowy savoir-vivre. gazeta.policja.pl. [dostęp 2017-01-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-04-24)].