Metoda nauczania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Metoda nauczania – celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów[1].

Dobór metod nauczania zależy od:

 • wieku uczniów;
 • treści nauczania;
 • kwalifikacji i doświadczenia nauczyciela;
 • czasu nauczania;
 • celów i zadań pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • organizacji i środków, których zamierza użyć nauczyciel.

Elementy metod nauczania[edytuj | edytuj kod]

Każda z metod nauczania zawiera dwa elementy:

 • przygotowanie materiału nauczania,
 • praca z uczniami.

Klasyfikacja metod nauczania[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na pojawianie się ciągle nowych metod, klasyfikacja nie jest ujednolicona.

Klasyfikacje według wybranych autorów opracowań pedagogicznych[edytuj | edytuj kod]

Podział Czesława Kupisiewicza z dodanymi metodami aktywizującymi:

 • metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką;
 • metody oparte na obserwacji i pomiarze: pokaz, pomiar;
 • metody oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych;
 • metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa itp.

Klasyfikacja metod oparta na koncepcji wielostronnego nauczania-uczenia się Wincentego Okonia[1]:

Klasyfikacja Tadeusza Nowackiego:

 • metody nauczania teoretycznego: wykład, pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wyjaśnienie;
 • metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż, inscenizacja.

Klasyfikacja K. Kruszewskiego:

 • metody słowne;
 • metody oglądowe;
 • metody praktyczne;
 • metody gier dydaktycznych.

Klasyfikacje K. Grzesika:

 • metody pisemne
 • metody praktyczne
 • metody teoretyczne
 • metody słowne
 • metody proste i złożone

Zmodyfikowany podział metod nauczania[edytuj | edytuj kod]

Podział stosowany obecnie w opracowaniach pedagogicznych.

 • Metody podające:
  • wykład informacyjny: służy do przekazywania informacji w sposób usystematyzowany;
  • pogadanka: rozmowa nauczyciela z uczniem w toku której nauczyciel przedstawia określone treści, stawia pytania a uczniowie odpowiadają;
  • opowiadanie: polega na przedstawieniu tematu o określonej akcji i w czasie; powinno być realizowane żywo i barwnie;
  • opis;
  • prelekcja;
  • anegdota;
  • odczyt;
  • objaśnienie lub wyjaśnienie.
 • Metody problemowe:
  • wykład problemowy;
  • wykład konwersatoryjny;
  • klasyczna metoda problemowa;
 • Metody aktywizujące:
  • metoda przypadków;
  • metoda sytuacyjna;
  • inscenizacja;
  • gry dydaktyczne:
   • symulacyjne;
   • decyzyjne;
   • psychologiczne;
  • seminarium;
  • dyskusja dydaktyczna:
 • Metody eksponujące:
  • film;
  • sztuka teatralna;
  • ekspozycja;
  • pokaz połączony z przeżyciem.
 • Metody programowane:
  • z użyciem komputera;
  • z użyciem maszyny dydaktycznej;
  • z użyciem podręcznika programowanego.
 • Metody praktyczne:

Funkcje metod nauczania[edytuj | edytuj kod]

Metody spełniają następujące funkcje:

 • służą zapoznaniu uczniów z nowym materiałem;
 • zapewniają utrwalenie zdobytej wiedzy;
 • umożliwiają kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b W. Okoń: Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN, 1992.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]