Przejdź do zawartości

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów (ang. The International Association of Prosecutors, IAP) – pierwsze i jedyne stowarzyszenie prokuratorów o zasięgu światowym.

Pozarządowa i apolityczna organizacja założona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1995 w Wiedniu, zrzesza ponad 200 tys. prokuratorów z ponad 120 państw. Członkami stowarzyszenia mogą zostać osoby które wykonują lub wykonywały funkcje oskarżycielskie, a także organizacje zrzeszające osoby wykonujące przed sądami te funkcje oraz urzędy i organizacje działające na rzecz zapobiegania przestępczości.

Stowarzyszenie opracowało w 1999 Standardy Zawodowej Odpowiedzialności, Podstawowych Obowiązków i Praw Prokuratorów (ang. Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors), swoisty kodeks postępowania prokuratorów w życiu zawodowym i prywatnym.

Cele[edytuj | edytuj kod]

Głównym powodem powstania stowarzyszenia był gwałtowny wzrost międzynarodowej przestępczości, w tym przemytu narkotyków, prania brudnych pieniędzy i oszustw.

Celami stowarzyszenia są:

[edytuj | edytuj kod]

Logo stowarzyszenia składa się z dwóch głównych elementów: niebieskiego globu ziemskiego z białą siatką kartograficzną oraz umieszczonej na nim postaci Temidy w białych szatach, trzymającej w prawej dłoni wagę, a w lewej miecz[1]. Niebieska kolorystyka globu nawiązuje do kolorystyki flagi Organizacji Narodów Zjednoczonych (symbol jedności). Centralnym obiektem jest postać bogini sprawiedliwości, co wskazuje czym powinni się kierować prokuratorzy w wykonywaniu swoich zadań. Sam glob natomiast symbolizuje zasadę praworządności, prymat zasady rządów prawa na całym świecie oraz podkreśla międzynarodowy charakter organizacji. Kolisty kształt loga jest symbolem jedności i ma przypominać o tym, że współpraca między prokuratorami funkcjonującymi we wszystkich systemach prawa jest najskuteczniejszym narzędziem do walki z międzynarodową przestępczością. Miecz trzymany w lewej dłoni Temidy obrazuje rolę jaką pełnią prokuratorzy w obronie interesów społeczeństwa.

Władze[edytuj | edytuj kod]

Władzami stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie (ang. General Meeting)
  • Komitet Wykonawczy (ang. Executive Committee)
  • Radca Generalny (ang. General Counsel)
  • Prezes (ang. President) i sześciu Wiceprezesów (ang. Vice-Presidents)
  • Sekretarz Generalny (ang. Secretary-General)
  • Senat (ang. Senate)
  • Komitet ds. Konfliktów (ang. Conflict Committee)

Obecnie Prezesem jest francuski prokurator François Falletti.

Konferencje[edytuj | edytuj kod]

IAP organizuje roczne konferencje (ang. Annual Conferences) poświęcone wybranej tematyce:

Współpraca[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma rządowymi i pozarządowymi organizacjami, m.in. z Radą Europy, Organizacją Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, Eurojust i Eurojustice.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Wzór loga IAP wraz z opisem (ang. • fr.)>