Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (ang.: International Development Association, IDA) - organizacja utworzona 24 września 1960 jako organ wspomagający Bank Światowy. Władze Banku są jednocześnie władzami Stowarzyszenia. Siedziba IDA mieści się w Waszyngtonie. Organizacja ma na celu pomoc najbiedniejszym krajom świata poprzez udzielanie im bardzo korzystnych pożyczek.

Członków IDA można podzielić na dwie grupy:

  • kraje o wysokim dochodzie narodowym, które nie korzystają z kredytów
  • kraje rozwijające się, które zaciągają kredyty

Z pomocy Stowarzyszenia mogą korzystać wyłącznie państwa, których dochód narodowy per capita jest mniejszy niż określone minimum w skali roku. W roku podatkowym 2008 wartość ta wynosi 1065 USD.

Duże zainteresowanie kredytami doprowadziło do utworzenia w 1982. dodatkowego funduszu, na którym są gromadzone wyodrębnione udziały państw członkowskich oraz specjalnego funduszu pomocy dla krajów saharyjskich w 1985.

Do kogo trafiają pożyczki:

Zaciągane kredyty nie są oprocentowane. Okres karencji, czyli odłożenia spłaty kredytu w czasie, wynosi 10 lat, a sam okres spłaty od 35 do 40 lat. Kredytobiorcy są zobowiązani do ponoszenia rocznie niewielkich opłat. Należą do nich opłata manipulacyjna w wysokości 0,75% i opłata dodatkowa – 0,5%. Opłaty te są przeznaczone na pokrycie działalności IDA.

Aby otrzymać kredyt, trzeba uzyskać aprobatę komitetu wyznaczonego przez IDA, który dokonuje oceny projektu. W skład komitetu wchodzi gubernator z danego państwa lub gubernator reprezentujący dane terytorium, które ubiega się o pomoc finansową oraz ludzie z personelu technicznego IDA. Stowarzyszenie wybiera głównie programy, których celem jest redukcja ubóstwa oraz poprawa jakości życia w krajach najmniej rozwiniętych.

Na rozwój jakich sektorów są przeznaczane pieniądze z IDA:

Dzięki pieniądzom z IDA udało się ostatnio na przykład zapewnić dostęp do energii elektrycznej 2,7 milionom mieszkańców terenów wiejskich w Wietnamie.

Od roku 1960 IDA przeznaczyła na pomoc najuboższym krajom w sumie 182 mld USD, z czego prawie 50% trafiło do Afryki.

Wszelkie dane zaczerpnięte z oficjalnej strony Stowarzyszenia.

Bibliografia[edytuj]