Michał Warszycki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Michał Warszycki
Herb rodowy
Abdank herb Warszyców
Data śmierci

1697

Ród

Warszyccy herbu Abdank

Rodzice

Aleksander
Zofia z Walewskich

Małżeństwo

Helena z Warszyckich

Dzieci

Stanisław, Jerzy, Teresa, Teofila

Wojny i bitwy

Potop szwedzki, wojna polsko-rosyjska 1654-1667, bitwa pod Wiedniem (1683), bitwa pod Parkanami.

Administracja

wojewoda sandomierski, miecznik wielki koronny, miecznik łęczycki, starosta piotrkowski

Michał Warszycki herbu Abdank (zm. w 1697) – wojewoda sandomierski w latach 1693-1697, miecznik koronny w latach 1681-1693, miecznik łęczycki w latach 1661-1680, starosta piotrkowski w latach 1684-1697.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Urodził się w polskiej rodzinie szlacheckiej Warszyckich herbu Abdank, jako syn Aleksandra z Warszyc i Białej, podkomorzego sieradzkiego i Zofii z Walewskich. Podczas potopu szwedzkiego walczył z najeźdźcami, pod dowództwem Stefana Czarnieckiego. Był uczestnikiem walk z wojskami rosyjskimi i kozackimi w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa sieradzkiego w 1669 roku[1].

Podczas kampanii wiedeńskiej wystawił chorągiew husarską (135 koni), jako rotmistrz dowodził tą formacją w bitwie pod Wiedniem i bitwie pod Parkanami.

Poślubił swoją kuzynkę Helenę z Warszyckich, córkę kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego (ojciec Stanisława i ojciec Aleksadnra byli braćmi stryjecznymi[2]). Inicjatorem tego małżeństwa był Stanisław, który wobec bezdzietności syna Jana i córki Teresy postanowił dla podtrzymania rodu wydać córkę za kuzyna. Z tego związku urodziło się czworo dzieci:

 • Stanisław – miecznik koronny, starosta łęczycki
 • Jerzy – kasztelan łęczycki, wojewoda łęczycki, marszałek Trybunału Koronnego
 • Teresa – żona wojewody sieradzkiego Jana Odrowąża Pieniążka
 • Teofila – żona starosty wieluńskiego Jana Męcińskiego.

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa sieradzkiego i województwa krakowskiego[3][4], podpisał jego pacta conventa[5]. Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku[6].

Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
 2. Księgi grodzkie łęczyckie, Inskrypcje, sygn. 137, k. 113
 3. Oswald Pietruski: Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich. Lwów: 1845, s. 391.
 4. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
 5. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 29.
 6. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 248.
 7. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]