Michał Wszoła

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Michał Wszoła
Ilustracja
Miejsce urodzenia

Warszawa

Zawód, zajęcie

Lekarz

Profesor nauk medycznych
Specjalność: chirurgia, transplantologia, proktologia, gastrologia
Alma Mater

Akademia Medyczna w Warszawie

Doktorat

2005 – nauki medyczne

Habilitacja

2015 – nauki medyczne

Profesura

2023

Praca zawodowa
Firma biotechnologiczna

Polbionica Sp. z o.o.

Stanowisko

Prezes Zarządu

Okres zatrudn.

od 2019

OPP, Jednostka naukowa

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki

Stanowisko

Przewodniczący Rady Naukowej

Centrum Medyczne

Medispace Sp. z o.o.

Stanowisko

Dyrektor Medyczny

Strona internetowa

Michał Wszoła (ur. 16 kwietnia 1974 w Warszawie) – polski lekarz, chirurg ogólny, transplantolog, proktolog i gastrolog, prof. dr hab. nauk medycznych.

Pomysłodawca i współautor Bionicznej Trzustki. Przewodniczący Rady Konsorcjum Bionic oraz Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Autor nowej procedury medycznej – endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod błonę śluzową żołądka[1].

Wykształcenie i kariera zawodowa[edytuj | edytuj kod]

W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę I wydziału Lekarskiego na podstawie rozprawy: „Ocena częstości występowania przewlekłego zakażenia Chlamydia Pneumoniae u chorych dializowanych oczekujących na przeszczepienie nerki“.

W latach 2001-2007 odbył specjalizację z chirurgii ogólnej, a następnie w latach 2008-2010 specjalizację z transplantologii w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM.

W 2008 ukończył szkolenie z zakresu transplantacji wysp trzustkowych i trzustki w Mediolanie w San Rafaelle Ospedal.

W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Radę I Wydziału Lekarskiego na podstawie osiągnięcia naukowo – technicznego pt: „Ocena czynników wpływających na wczesne i odległe wyniki przeszczepienia nerki”.

W latach 2001-2016 pracownik w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2011-2016 Kierownik Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego[2].

Założyciel międzynarodowego portalu, multimedialnej platformy do wymiany wiedzy medycznej MEDtube Sp. Z o.o[3]. W latach 2013 -2016 Redaktor Naczelny kwartalnika MEDtube Science[2].

Współzałożyciel platformy multimedialnej medizzy.com[4].

Od wielu lat zajmuje się diagnostyką endoskopową przewodu pokarmowego, transplantolog przeszczepiający: trzustki, wyspy trzustkowe w leczeniu cukrzycy i przewlekłego zapalenia trzustki. Przeszczepiający nerki – pobrane zarówno od dawców zmarłych jak i w przypadku przeszczepień rodzinnych.  Brał udział w pierwszym przeszczepie wysp trzustkowych w Polsce (2008), pierwszym przeszczepie samej trzustki (2010) oraz w pierwszej wymianie par nerek pomiędzy dawcami-biorcami rodzinnymi (2015).

Z połączenia jego dwóch pasji – transplantologii i endoskopii powstała nowa metoda miniinwzyjnego leczenia powikłanej cukrzycy – endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka. W 2013 roku Michał Wszoła wykonał pierwszy tego typu zabieg na świecie.

Obecnie pracuje nad biodrukowaniem 3D bionicznej trzustki wraz z Fundacją Badań i Rozwoju Nauki, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Spółką MediSpace[5].

Od roku 2019 Prezes Zarządu Polbionica Sp. z o.o., start-upu biotechnologicznego produkującego biomateriały oraz urządzenia laboratoryjne. Celem firmy jest przeprowadzenie badania klinicznego z zastosowaniem 3D-biodrukowanej bionicznej trzustki u pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki i cukrzycą typu 1[6].

W 2023 roku uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych na podstawie wykazanego dorobku naukowego, aktywności zawodowej, naukowej i dydaktycznej[7].

Nagrody i odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

 • 2019 kwiecień - Złoty Lider Ochrony Zdrowia 2019 w kategorii Innowacyjne Pomysły za projekt biodrukowanie 3D bionicznej trzustki[8]
 • 2018 październik - II Nagroda w konkursie Złoty Skalpel organizowanego przez Puls Medycyny[9]
 • 2016 styczeń – Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego[10]
 • 2013 listopad – Nagroda Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za rozwój programu przeszczepień żywych dawców nerki[11]
 • 2013 styczeń – I Nagroda firmy Gedeon Richter – „Z pasją ku przyszłości” za osiągnięcia naukowe
 • 2012 marzec – Medal Jubileuszowy 110-lecia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie „za zasługi dla Szpitala”[2]
 • 2011 kwiecień – Nagroda sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich za publikację pt.: „Transendoscopic islet transplantation to gastric submucosa of pigs with streptozotocine induced diabetes” w trakcie kongresu Sekcji Videochirurgii TCHP, Gdynia
 • 2010 styczeń – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za cykl prac o perfuzji pulsacyjnej narządów przed przeszczepieniem[12]
 • 2009 wrzesień – Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego[2]
 • 2009 czerwiec – Pierwsza nagroda towarzystwa RISET (Reprogramming Immune System toward Tolerance) przyznana w trakcie międzynarodowego zjazdu – Beta Cell Replacement in Diabetes w Nantes za pracę: Transendoscopic Islets Transplantation in pigs[13].
 • 2009 maj - Nagroda Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za pracę dotyczącą pierwszego w Polsce allogenicznego przeszczepienia wysp trzustkowych, IX Kongres PTT, Kraków[14]
 • 2008 lipiec – Nagroda Rektora WUM za pierwsze przeszczepienie wysp trzustkowych w Polsce[15]
 • 2008 czerwiec – Nagroda Zespołowa I-go stopnia Rektora WUM za cykl prac dotyczących perfuzji narządów[15]
 • 2008 czerwiec – order of distinguish za najlepszą pracę plakatową na American Transplant Congress w Montrealu
 • 2007 październik – najlepsza prezentacja plakatowa w trakcie kongresu ESOT w Pradze
 • 2007 październik - Nagroda Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za pracę dotyczącą odległych wyników przeszczepienia nerek od dawców zakażonych HCV – “Young Investigator Avard”, w trakcie kongresu ESOT w Pradze
 • 2007 maj – order of distinguish za najlepszą pracę plakatową na American Transplant Congress w San Francisco
 • 2002 listopad – Nagroda Rektora WUM za pracę “Six – Years Experience in Continuous Hypothermic Pulsatile Perfusion Kidney Preservation”
 • 2001 listopad – Nagroda – Belzer’s Award in Organ Preservation za pracę: “Viability Index – the new way to predict early renal graft function during Continuous Hypothermic Pulsatile Perfusion” podczas 6th Congress of the International Society for Organ Sharing, Nagoya
 • 2000 styczeń – złota odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego za działalność naukową
 • 1999 październik –Pierwsza nagroda za najlepszą prezentację ustną podczas the10th European Students Conference at the Charite – for students and young doctors w Berlinie
 • 1998 październik – Wyróżnienie za prezentację plakatową w trakcie Scientific Congress of Students and Young Doctors w Warszawie za pracę: „Próba modyfikacji płynu perfuzyjnego do przechowywania nerek przeszczepianych uszkodzonych niedokrwieniem”.

Członkostwo w towarzystwach naukowych[edytuj | edytuj kod]

 • Polskie Stowarzyszenie Bankowania Tkanek i Komórek (od 2011 jako członek założyciel),
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich (od 2007),
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (od 2003) ,
 • The Transplantation Society (od 2008),
 • International Pancreas & Islet Transplant Association (od 2008),
 • International Society for Organ Donation and Procurement (od 2010)[2].

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

Profesor Wszoła jest autorem i współautorem wielu prac naukowych (IF=104) m.in. z zakresu transplantologii wysp trzustkowych oraz biodrukowania 3D[16]. Jest również współtwórcą 6 zgłoszeń patentowych.

Artykuły naukowe[edytuj | edytuj kod]

 • M. Wszola, A. Berman, L. Gorski, A. Ostaszewska i inni. Endoscopic Islet Autotransplantation Into Gastric Submucosa-1000-Day Follow-up of Patients.. „Transplant Proc”. 50 (7), s. 2119-2123, Sep 2018. DOI: 10.1016/j.transproceed.2018.02.138. PMID: 30177121. 
 • M. Wszola, A. Berman, A. Ostaszewska, L. Gorski i inni. Islets Allotransplantation Into Gastric Submucosa in a Patient with Portal Hypertension: 4-year Follow-up.. „Transplant Proc”. 50 (6). s. 1910-1913. DOI: 10.1016/j.transproceed.2018.02.170. PMID: 30056927. 
 • M. Wszoła, A. Kwiatkowski, A. Berman, Ł. Górski i inni. [Islet transplantation as a treatment for complications of type I diabetes].. „Pol Merkur Lekarski”. 35 (207), s. 127-32, Sep 2013. PMID: 24224447. 
 • M. Wszola, A. Berman, M. Fabisiak, P. Domagala i inni. TransEndoscopic Gastric SubMucosa Islet Transplantation (eGSM-ITx) in pigs with streptozotocine induced diabetes - technical aspects of the procedure - preliminary report.. „Ann Transplant”. 14 (2). s. 45-50. PMID: 19487794. 
 • M. Wszola, A. Kwiatkowski, M. Latek, K. Ostrowski i inni. Long term medical and economical benefit of machine perfusion (MP) kidney storage in comparison to cold storage (CS).. „Ann Transplant”. 14 (2). s. 24-9. PMID: 19487790. 
 • A. Kwiatkowski, M. Wszola, M. Kosieradzki, R. Danielewicz i inni. Machine perfusion preservation improves renal allograft survival.. „Am J Transplant”. 7 (8), s. 1942-7, Aug 2007. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2007.01877.x. PMID: 17617857. .

Patenty[edytuj | edytuj kod]

 1. Polbionica Sp. z o.o., "DETERGENT-FREE DECELLULARIZED EXTRACELLULAR MATRIX PREPARATION METHOD AND BIOINKS FOR 3D PRINTING", wynalazca: Michał Wszoła i inni, patent WO 2021014359, 28 stycznia 2021 (ang.).
 2. Polbionica Sp. z o.o., "A SYSTEM FOR STORING OR CULTIVATING OF AN ORGAN OR TISSUE MODEL AND USES THEREOF", wynalazca: Michał Wszoła i inni, patent WO 2022137164, 30 czerwca 2022 (ang.).
 3. Polbionica Sp. z o.o., A SYSTEM FOR CONNECTING A BIONIC ORGAN TO A VASCULAR GRAFT AND A METHOD OF CONNECTING A BIONIC ORGAN TO A VASCULAR GRAFT, wynalazca: Michał Wszoła i inni, patent WO 2023277714, 5 stycznia 2023 (ang.).
 4. Polbionica Sp. z o.o., A MEDIUM FOR STORING ISOLATED PANCREATIC ISLETS AND A METHOD FOR STORING ISOLATED PANCREATIC ISLETS, wynalazca: Michał Wszoła i inni, patent WO 2023277715, 5 stycznia 2023 (ang.).
 5. Polbionica Sp. z o.o., A METHOD FOR MANUFACTURING A PERFUSABLE THREE-DIMENSIONAL TISSUE MODEL WITH 3D BIOPRINTING TECHNOLOGY, AND A TISSUE MODEL PRODUCED WITH THIS METHOD, wynalazca: Michał Wszoła i inni, patent WO 2023177315, 21 września 2023 (ang.).
 6. Polbionica Sp. z o.o., A REINFORCING AND SEALING CONSTRUCTION FOR A BIOPRINTED TISSUE MODEL, AND A METHOD FOR ASSEMBLING THE REINFORCING AND SEALING CONSTRUCTION, wynalazca: Michał Wszoła i inni, patent WO 2023177315, 21 września 2023 (ang.).

Przyznane patenty[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Bolesław Rutkowski, Ocena osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego oraz dorobku naukowo badawczego i działalności dydaktyczno-organizacyjnej dr n med. Michała Wszoły - adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 23 lipca 2014.
 2. a b c d e Prof. dr hab. n. med. Lech Gieroka, Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz cyklu prac pod zbiorczym tytułem "Ocena czynników wpływających na wczesne i odległe wyniki przeszczepiania nerek" w postępowaniu o nadanie dr n. med. Michałowi Wszoła stopnia naukowego doktora habilitowanego., 9 sierpnia 2014.
 3. Młody polski chirurg założył medyczny YouTube i... wielki sukces!, „gazetapl” [dostęp 2018-11-02] (pol.).
 4. Persons with significant control [online], beta.companieshouse.gov.uk [dostęp 2018-11-02] (ang.).
 5. dr hab. med. Michał Wszoła – Fundacja BIRN [online], fundacjabirn.pl [dostęp 2018-10-30] (pol.).
 6. Polbionica | O nas [online], Polbionica Sp. z o.o. [dostęp 2023-10-25] (pol.).
 7. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie nadania tytułu profesora [online], isap.sejm.gov.pl, 28 września 2023 [dostęp 2023-10-25].
 8. Kim są Liderzy Ochrony Zdrowia 2019? - Wiadomości - OSOZ [online], www.osoz.pl [dostęp 2019-08-20].
 9. Znamy laureatów konkursu Złoty Skalpel 2018!, „pulsmedycyny.pl” [dostęp 2018-10-30] (pol.).
 10. dr hab. n. med. Michał Wszoła - Przeczytaj opinie i umów wizytę [online], ZnanyLekarz [dostęp 2018-10-30] (pol.).
 11. SELF.pl | www.mediaself.pl | mediaSELF Sp. z o.o., PTT - PTT - Lekarze - Towarzystwo - Historia [online], p-t-t.org [dostęp 2018-11-02].
 12. Zespół ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów, Nominacje do Nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2008.
 13. Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski, Recenzja osiągnięć dr. n. med. Michała Wszoły w związku z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, 11 sierpnia 2014.
 14. SELF.pl | www.mediaself.pl | mediaSELF Sp. z o.o., Wersja do druku: PTT - PTT - Lekarze - Towarzystwo - Historia [online], p-t-t.org [dostęp 2018-11-05].
 15. a b Nagrody Jego Magnificencji Rektora [online], doczz.pl [dostęp 2018-11-02].
 16. Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz. Ocena dorobku naukowego, osiągnięć dydaktycznych, i organizacyjnych w oparciu o przesłany autoreferat poszerzony o wykaz literatury dr hab. n. med. Michała Wszoły w związku ze wszczęciem postepowania o nadanie tytułu profesora nauk medycznych, 02 marca 2023. (pol.) https://radon.nauka.gov.pl/dane/profil/9aeaca96-187b-4119-b8d0-567a6a3aafc9

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]