Mikołaj Firlej (1588–1636)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy marszałka Trybunału Głównego Koronnego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Mikołaj Firlej herbu Lewart (ur. w 1588 roku – zm. 1 września 1636 roku[1]) – wojewoda sandomierski od 1633, kasztelan wojnicki od 1618 i biecki od 1615, starosta lubelski od 1614, kazimierski od 1596, marszałek Trybunału Głównego Koronnego lubelskiego w 1616 roku[2], dworzanin królewski.

Syn wojewody krakowskiego Mikołaja i Elżbiety Ligęzianki. Na jego uroczystych chrzcinach obecni byli m.in. król Zygmunt III Waza i królowa Anna Jagiellonka.

Przez 12 lat przebywał na studiach w Niemczech, Anglii, Włoszech, Hiszpanii i Francji. Studiował w kolegium jezuickim w Lublinie w 1597 roku, w Paryżu w 1605 roku, w Padwie w 1607 roku i Bolonii w 1607 roku[3].

W 1618, 1620[4], 1626[5], i 1629 roku[6] był deputatem Senatu na Trybunał Skarbowy Koronny[7].

Był zadeklarowanym zwolennikiem Habsburgów. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa krakowskiego w 1632 roku[8]. Bliski współpracownik króla Władysława IV Wazy. W 1635 roku został wyznaczony senatorem rezydentem[9].

Poseł na sejm 1611 roku z województwa krakowskiego, deputat do sprawy brandenburskiej[10]. Poseł na sejm w 1633 roku[11].

Z małżeństwa z Reginą Oleśnicką miał synów: Zbigniewa, Henryka, Stanisława (zmarł w dzieciństwie[12]), Jana i Andrzeja oraz trzy córki (Elżbieta, Katarzyna, Anna[12]). Po śmierci pierwszej żony po raz drugi ożenił się z Marią Mohyłówną, wdową wojewody bracławskiego Stefana Potockiego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 124.
 2. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 129.
 3. Marcin Broniarczyk, Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV, w: Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 2 (2012), s. 276.
 4. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 184.
 5. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 237.
 6. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 293.
 7. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 157.
 8. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., s. A.
 9. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 425.
 10. Janusz Byliński, Sejm z 1611 roku. W nowym opracowaniu., Wrocław 2016, s. 218-219.
 11. Agnieszka Sidorowska, Lubelska reprezentacja sejmowa za panowania Władysława IV, próba analizy pochodzenia społecznego karier, w: Res Historica, z. 7, 1999, s. 50.
 12. a b Stanisław Józef Duńczewski, O familii Lubiczów Strzemeskich [w:] Herbarz Wielu Domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego, T. 2. 1757, s. 46

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Kazimierz Lepszy, Firlej Mikołaj (1588–1636) [w:] Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności 1948, t. VII/1, zeszyt 31, s. 15.