Przejdź do zawartości

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Państwo

 Polska

Data utworzenia

20 grudnia 1989

Data likwidacji

26 października 1999

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – polskie ministerstwo istniejące w latach 1989–1997, powołane z zadaniem kierowania i organizowania całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem środowiskiem, zasobami naturalnymi i leśnictwem. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Utworzenie urzędu[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie ustawy z 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ustanowiono nowy urząd[1].

Ministrowie[edytuj | edytuj kod]

Zakres działania urzędu[edytuj | edytuj kod]

Do zakresu działania urzędu należały sprawy:

 • ochrony i kształtowania środowiska, w tym środowiska morskiego oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów,
 • ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz ochrony gatunków prawem  chronionych, lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,
 • gospodarki zasobami naturalnymi,
 • gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,
 • lasów, gospodarki leśnej, ochrony gatunków leśnych i zadrzewień,
 • meteorologii i hydrologii oraz geologii.

Szczególne zadanie ministra[edytuj | edytuj kod]

Minister  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wykonywał swoje zadania w szczególności przez:

 • opracowywanie założeń polityki państwa w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa,
 • udział w planowaniu społeczno-gospodarczym i finansowym,
 • tworzenie warunków ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i technicznych ochrony środowiska, gospodarki zasobami naturalnymi i leśnictwa,
 • tworzenie warunków dla rozwoju współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z zagranicą, w tym również inicjowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony środowiska,
 • ustalanie zasad ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej a także zasobami kopalin przy prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej, badawczej a ponadto zasad wprowadzania nowych technik i technologii.

Minister   Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wykonywał zadania naczelnego organu administracji państwowej w zakresie geologii przy pomocy Głównego Geologa Kraju.

Zniesienie urzędu[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie ustawy z 1997 r. o działach administracji rządowej zniesiono Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa[2].


Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dz.U. z 1989 r. nr 73, poz. 433
 2. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943