Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Ilustracja
Siedziba ministerstwa przy
ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie
Państwo  Polska
Data utworzenia 3 stycznia 1918
17 listopada 2015
Siedziba Warszawa
Minister Elżbieta Rafalska
Sekretarz Stanu Stanisław Szwed
Krzysztof Michałkiewicz
Adres
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny[1]; od 2015 ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej jest Elżbieta Rafalska.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało utworzone 3 stycznia 1918 przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego jako Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy[2]; obecną nazwę ministerstwo nosi od 16 listopada 2015[3][4].

Historia zmian w ministerstwie[edytuj]

W latach 1987–1999 zadania z zakresu spraw zatrudnienia, świadczeń i ubezpieczeń społecznych wykonywało Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Po wprowadzeniu działów administracji rządowej jego miejsce w rządzie Jerzego Buzka zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 października 1999[5] Urząd obsługiwał ministra właściwego do spraw dwóch działów: praca i zabezpieczenie społeczne.

W 2003 rząd Leszka Millera postanowił połączyć Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Gospodarki. Nowy resort został utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2003[6] pod nazwą Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i obsługiwał następujące działy: gospodarka, praca, rozwój regionalny, turystyka i zabezpieczenie społeczne. W 2004 kolejnego przekształcenia dokonał rząd Marka Belki. Rozporządzeniami Rady Ministrów z 2 maja 2004[7][8] dotychczasowe Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej podzielono na dwa urzędy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy (gospodarka, praca, rozwój regionalny i turystyka) oraz Ministerstwo Polityki Społecznej (zabezpieczenie społeczne).

W 2005 rząd Kazimierza Marcinkiewicza przywrócił Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zostało ono utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 października 2005 r.[9] poprzez przekształcenie Ministerstwa Polityki Społecznej, do którego włączono część komórek organizacyjnych zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Odtworzony resort ponownie przejął sprawy obsługi dwóch działów: praca i zabezpieczenie społeczne. Od 2 marca 2007 do 25 czerwca 2007 i ponownie od 14 sierpnia 2007 urząd wykonywał również zadania związane z obsługą działu sprawy rodziny, który 9 września 2010 został przekształcony w dział rodzina.

W 2015 rząd Beaty Szydło dokonał zmiany nazwy ministerstwa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 grudnia 2015[10] (z mocą od 16 listopada 2015 r.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostało przemianowane na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (przekształcenie to nie było związane ze zmianą kompetencji resortu).

Zakres działania ministra[edytuj]

Dział praca obejmuje sprawy:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 • stosunków pracy i warunków pracy;
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych.

Dział rodzina obejmuje sprawy:

 • rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny;
 • rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych;
 • przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie;
 • uwarunkowań demograficznych w kraju;
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia;
 • współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
 • funduszy emerytalnych;
 • pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • kombatantów i osób represjonowanych;
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;
 • działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Struktura organizacyjna[edytuj]

Komórki organizacyjne ministerstwa[11]:

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
 • Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
 • Departament Funduszy
 • Departament Informatyki
 • Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 • Departament Polityki Rodzinnej
 • Departament Polityki Senioralnej
 • Departament Pomocy i Integracji Społecznej
 • Departament Pożytku Publicznego
 • Departament Prawa Pracy
 • Departament Prawny
 • Departament Rynku Pracy
 • Departament Ubezpieczeń Społecznych
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Budżetu i Finansów
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Kontroli
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Biuro Promocji i Mediów
 • Sekretariat Ministra
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego

Organy podległe ministrowi[12]:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi[13]:

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[13]:

Kierownictwo[edytuj]

Lista ministrów[edytuj]

Ministrowie pracy i polityki społecznej:

Ministrowie gospodarki, pracy i polityki społecznej:

 • Jerzy Hausner (SLD) od 7 stycznia 2003 do 2 maja 2004

Ministrowie gospodarki i pracy:

 • Jerzy Hausner (SLD) od 2 maja 2004 do 31 marca 2005
 • Jacek Piechota (SLD) od 31 marca 2005 do 31 października 2005

Ministrowie polityki społecznej:

Ministrowie pracy i polityki społecznej:

Ministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej:

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2015 poz. 1905).
 2. Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz.U. 1918 nr 1 poz. 1).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej (Dz.U. 2015 poz. 2056).
 4. Zarządzenie nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. 2015 poz. 1304).
 5. Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1015
 6. Dz.U. 2003 nr 1 poz. 2
 7. Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1115
 8. Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1116
 9. Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1881
 10. Dz.U. 2015 poz. 2056
 11. M.P. 2015 poz. 1304
 12. Dz.U. 2015 poz. 1905
 13. a b M.P. 2016 poz. 150

Linki zewnętrzne[edytuj]