Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Godło
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz
Sekretarz stanu Jarosław Duda
Dyrektor generalny Iwona Zamojska
Data utworzenia 2005
Lokalizacja Warszawa
Adres ul. Nowogrodzka 1/3/5,
PL-00-513
http://www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) – ministerstwo powołała 31 października 2005 r. Rada Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza. Powstało ono na mocy rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów. MPiPS powstało w wyniku reorganizacji dotychczasowych Ministerstw Gospodarki i Pracy oraz Polityki Społecznej.

Działalność Ministerstwa[edytuj | edytuj kod]

Z dniem 31 października 2005 roku rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”.

W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej, „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i „sprawy rodziny”.

Dział praca obejmuje sprawy:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 • stosunków pracy i warunków pracy;
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;

Dział rodzina obejmuje sprawy:

 • rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny;
 • rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych;
 • przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie;
 • uwarunkowań demograficznych w kraju;
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia;
 • współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
 • funduszy emerytalnych;
 • pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • kombatantów i osób represjonowanych;
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;
 • działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 • Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Struktura organizacyjna Ministerstwa[edytuj | edytuj kod]

 • Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
 • Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
 • Departament Funduszy
 • Departament Informatyki
 • Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 • Departament Pomocy i Integracji Społecznej
 • Departament Pożytku Publicznego
 • Departament Prawa Pracy
 • Departament Rynku Pracy
 • Departament Polityki Rodzinnej
 • Departament Polityki Senioralnej
 • Departament Ubezpieczeń Społecznych
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Prawny
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Budżetu i Finansów
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Ministra
 • Biuro Promocji i Mediów
 • Biuro Kontroli
  • Stanowisko ds. Skarg i Wniosków
 • Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

Gmach Ministerstwa PiPS przy ul. Brackiej róg ul. Nowogrodzkiej

Lista Ministrów[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]