Ministerstwo Przemysłu i Handlu (1991–1996)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Państwo

 Polska

Data utworzenia

28 czerwca 1991

Data likwidacji

8 sierpnia 1996

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Ministerstwo Przemysłu i Handlu – polskie ministerstwo istniejące w latach 1991–1996, powołane w celu kierowania gałęziami przemysłu i określania kierunków rozwoju handlu wewnętrznego. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Ustanowienie urzędu[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie ustawy z 1991 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu i Handlu ustanowiono nowy urząd w miejsce zniesionego urzędu Ministra Przemysłu i urzędu Ministra Rynku Wewnętrznego[1].

Ministrowie[edytuj | edytuj kod]

Zakres działania urzędu[edytuj | edytuj kod]

Do zadań urzędu Ministra Przemysłu i Handlu należało kształtowanie założeń i realizacja polityki państwa w zakresie przemysłu, handlu wewnętrznego i usług w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od formy własności.

Do zakresu działania Ministra Przemysłu i Handlu należało w szczególności:

 • nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych i określanie kierunków ich rozwoju, zwłaszcza w zakresie paliw płynnych, systemów elektroenergetycznych i systemu gazowniczego oraz tworzenie warunków do racjonalizacji zużycia energii i paliw,
 • tworzenie rezerw paliw, surowców i materiałów o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki oraz gospodarowanie tymi rezerwami,
 • wykonywanie, stosownie do kompetencji ustalonych w ustawie, zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Minister Przemysłu i Handlu reprezentował Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem pozostającym po likwidowanych przedsiębiorstwach państwowych i jednostkach badawczo-rozwojowych, dla których był organem założycielskim bądź nad którymi sprawował nadzór, w razie gdy nie zostało to powierzone innej państwowej jednostce organizacyjnej.

Nadanie statutu ministerstwu[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1995 r. nadano Ministerstwu Przemysłu i Handlu statut określający strukturę ministerstwa[2].

W skład Ministerstwa wchodziły następujące komórki organizacyjne:

 • Gabinet Ministra,
 • Departament Prawny i Legislacji,
 • Departament Strategii i Polityki Gospodarczej,
 • Departament Analiz i Prognoz,
 • Departament Współpracy z Zagranicą,
 • Departament Instrumentów Realizacyjnych,
 • Departament Zmian Strukturalnych i Własnościowych,
 • Departament Polityki Konsumenckiej,
 • Departament Sektorów Gospodarczych,
 • Departament Paliw i Energii,
 • Departament Spraw Obronnych,
 • Departament Nadzoru Założycielskiego i Własnościowego,
 • Departament Górnictwa Węgla Kamiennego,
 • Biuro Kadr i Szkolenia,
 • Biuro do Spraw Integracji z Unią Europejską,
 • Biuro Budżetu,
 • Biuro Prasowe.

Zniesienie urzędu[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie ustawy z 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej zniesiono urząd Ministra Przemysłu i Handlu[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o utworzeniu Urzędu Ministra Przemysłu i Handlu. Dz.U. z 1991 r. nr 66, poz. 286
 2. Rozporządzenie z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Dz.U. z 1995 r. nr 130, poz. 630
 3. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 497