Mniejsze szkoły sokratyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mniejsze szkoły sokratyczne – szkoły filozofii greckiej założone przez uczniów Sokratesa (tzw. sokratyków mniejszych). Nazwa ta ma je odróżnić platonizmu i jego kontynuacji w postaci arystotelizmu, również czerpiących z nauk Sokratesa, lecz którym przypisuje się większe znaczenie. Sokratycy mniejsi zajmowali się głównie zagadnieniami etycznymi i logicznymi.

Główne kierunki:

Arystyp z Cyreny (V-IV w p.n.e.) - założyciel szkoły
Arete z Cyreny (IV w p.n.e.) (córka Arystypa)
Arystyp Młodszy (I poł. IV w p.n.e.) (syn Arete, wnuk założyciela szkoły)
Antypater z Cyreny (IV w p.n.e.) (uczeń Arystypa z Cyreny)
Paraibates z Cyreny
Arystoteles Cyrenaik (IV/III w p.n.e.)
Hegezjasz z Cyreny (IV/III w p.n.e.) i jego zwolennicy
Annikeris z Cyreny (IV/III w p.n.e.) i jego zwolennicy
Teodor z Cyreny (zwany Ateistą) (IV/III w p.n.e.)(uczeń Annikerisa) i jego zwolennicy
Euklides z Megary (V-IV w p.n.e.) - założyciel szkoły
Dioklides z Megary (uczeń Euklidesa)
Dionizjos z Chalcedonu
Ichtyas
Kleinomachos z Turioj
Eubulides z Miletu (IV w p.n.e.) - jeden z głównych przedstawicieli szkoły
Eufantos z Olintu
Mamnon
Aleksinos z Elidy (IV/III w p.n.e.)
Apollonios Kronos (nauczyciel Diodora Kronosa)
Diodor Kronos (IV w p.n.e.) - jeden z głównych przedstawicieli szkoły
Filon Dialektyk (uczeń Diodora)
Pantoides Dialektyk
Argeia (córka Diodora)
Teognis (córka Diodora)
Artemizja (córka Diodora)
Pantakleia (córka Diodora)
Pazikles z Teb (nauczyciel Stilpona)
Trazymach z Koryntu (nauczający Stilpona)
Stilpon (IV-III w p.n.e.) - jeden z głównych przedstawicieli szkoły
Filip Megarejczyk (uczeń Stilpona)
Simmias z Syrakuz (uczeń Stilpona)
Alkimos Retor (uczeń Stilpona)
Arystydes
Difilos z Bosforu (uczeń Stilpona)
Kleitarchos z Aleksandrii (uczeń Stilpona)
Metrodor Teoretyk (uczeń Stilpona)
Myrmeks (uczeń Stilpona)
Pajonejos Dialektyk
Timogoras z Geli
Brizon (V - IV w p.n.e.)
Poliksenos (uczeń Brizona)

Interesowali się etyką, twierdząc że filozofia jest lekarstwem na wszystkie ludzkie problemy.

Fedon z Elidy - założyciel szkoły w Elidze
Pleistanos z Elidy (następca Fedona)
Anchipylos z Elidy (uczeń Fedona)
Moschos z Elidy (uczeń Fedona)
Menedemos z Eretrii - przeniósł szkołę do Eretrei i nią kierował
Asklepiades z Fliuntu - przeniósł szkołę do Eretrei i nią kierował wraz z Menedemosem

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Wortal http://www.religieifilozofie.prv.pl
Władysław Tatarkiewicz "HISTORIA FILOZOFII",tom I - III, Warszawa, PWN, 1999.
Giovanni Reale "HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ",tom I - V, Lublin, RW KUL, 1999.