Przejdź do zawartości

Model Driven Architecture

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Model Driven Architecture, MDA – określenie z dziedziny inżynierii oprogramowania, określające zbiór metod porządkujących proces tworzenia systemów komputerowych opartych na budowie modeli i ich transformacji. Koncepcja MDA opracowana została przez grupę OMG.

Poziomy modelowania[edytuj | edytuj kod]

 • Meta-metamodel - MOF (Meta-Object Facility) określa sposób (standardy) modelowania oraz zarządzania modelami
 • Metamodel - wyrażone w UML klasy, ich atrybuty, powiązania i zależności, utrzymywane w hurtowniach danych o przedsięwzięciu - koncepcja common warehouse metamodel określa wymianę metamodeli między systemami
 • Model - wprowadzone na diagram abstrakcje rzeczywistych obiektów
 • Model implementacyjny (programy) – wyrażone w językach programowania
 • Dane - zapisy na temat obiektów rzeczywistych, wprowadzone podczas działania oprogramowania

Elementy konieczne według koncepcji MDA[edytuj | edytuj kod]

 • jednoznaczne zrozumienie stosowanych pojęć i określeń dziedzinowych - zdefiniowane np. w języku OWL
 • zrozumienie tematu na poziomie niezależnym od środków informatyki - CIM
 • modelowanie niezależne od platformy - PIM
 • wymiana metamodeli między platformami (mechanizm ich wymiany zapewnia MDI
 • możliwie automatyczne odwzorowanie (transformacje) z poziomu PIM do PSM (Platform Spec Model)
 • posługiwanie się jednoznacznymi, powtarzalnymi elementami projektowymi; np. wzorce projektowe