Model Mundella-Fleminga

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Model Mundella-Fleminga (zwany również modelem IS-LM-BP lub niemożliwej trójcy ang. impossible trinity) – model makroekonomiczny stworzony niezależnie przez Roberta Mundella i Marcusa Fleminga. Jest rozwinięciem modelu IS/LM o wpływ wymiany międzynarodowej na stan gospodarki. Model prezentuje zależność między kursem walutowym, stopą procentową i produkcją.

Za pomocą modelu jest możliwe prześledzenie wpływu narzędzi polityki fiskalnej, monetarnej i kursowej na zmiany dochodu narodowego i stóp procentowych w warunkach gospodarki otwartej. Zgodnie z założeniami modelu w warunkach sztywnego kursu waluty wpływ narzędzi monetarnych i fiskalnych na gospodarkę jest ograniczony.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, G. Vernasca: Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. ISBN 978-83-208-2097-3.