Muhadżirowie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Muhadżirowie (مهاجر) to arabskie słowo oznaczające emigrantów. Termin ten jest używany w stosunku do muzułmanów, którzy zmieniają miejsce pobytu, by móc swobodnie praktykować islam[1], powołując się na słowa Koranu:

Zaprawdę, kiedy aniołowie zabierają dusze tych, którzy sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość, mówią: „W jakim stanie byliście?” Oni powiedzą: „Byliśmy uciśnionymi na Ziemi.” Powiedzą: „Czy ziemia Boga nie była dość rozległa, żebyście mogli wędrować po niej?” Otóż dla tych Gehenna będzie miejscem schronienia. A jakże to nieszczęsne miejsce przybycia! (4:97)

Jako muhadżirów określano towarzyszy Mahometa, którzy uciekli z Mekki do Medyny, by uniknąć prześladowań ze strony pogańskich Kurajszytów. W grupie tej byli:

W czasach nowożytnych termin ten był używany w stosunku do muzułmanów z Kaukazu (Abchazów, Czerkiesów, Czeczenów i Lezginów) i Krymu (Tatarów), którzy uciekli do Turcji i krajów arabskich po podboju tych terenów przez Rosjan, obawiając się, że nowa władza zmusi ich do nawrócenia na chrześcijaństwo. Wielu z nich zajęło wysokie stanowiska w ruchu młodotureckim.

Mianem muhadżirów określano też muzułmanów emigrujących z Indii do Pakistanu.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Muhadżirowie, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-30].
  2. http://www.islamweb.net/ver2/archive/article.php?lang=E&id=40070
  3. Talhah bin 'Ubaydullah R, islam4theworld.com [dostęp 2007-02-28] [zarchiwizowane z adresu 2007-02-11] (ang.).
  4. Zbiór hadisów al-Buchariego 3:34:439
  5. Seventh Session, Wednesday Night, 29th Rajab 1345 A.H. | Peshawar Nights | Books on Islam and Muslims | Al-Islam.org, al-islam.org [dostęp 2017-11-25] (ang.).