Muzułmanin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Muzułmanie)
Modlitwa muzułmanów (salat) w Kairze (mal. J.-L. Gérôme, 1865)

Muzułmanin – wyznawca islamu, jednej z największych religii światowych. Islam, który powstał w VII wieku n.e. na Półwyspie Arabskim, opiera się na nauczaniach proroka Mahometa, uważanego przez muzułmanów za ostatniego proroka w szeregu proroków monoteistycznych, począwszy od Adama.

Etymologia[edytuj | edytuj kod]

Termin „muzułmanin” pochodzi od arabskiego słowa ‏مسلم (muslim), co oznacza „ten, który poddaje się [woli Boga]”. To pojęcie odzwierciedla centralny aspekt wiary muzułmańskiej, którym jest całkowite poddanie się woli Boga (Allaha), uznawanego za jedynego twórcę i suwerena wszechświata[1].

W języku arabskim, słowo „Islam” oznacza „poddanie się” lub „uległość” i wywodzi się z tego samego korzenia co „muslim”, co podkreśla zasadniczą zasadę tej religii. Praktyka islamu zakłada, że muzułmanie żyją w harmonii z nakazami Boga, przestrzegając zasad i praktyk opisanych w Koranie oraz sunnie (tradycji proroka Mahometa)[2].

Wierzenia[edytuj | edytuj kod]

Podstawą wiary muzułmańskiej jest wiara w jednego Boga, Allaha, oraz w objawienia przekazane przez proroka Mahometa, które zostały zebrane w Koranie, świętej księdze islamu. Pięć filarów islamu – wyznanie wiary (szahada), modlitwa (salat), jałmużna (zakat), post w miesiącu Ramadan (sawm) i pielgrzymka do Mekki (hajj) – stanowi podstawę praktyk religijnych muzułmanina[3].

Kultura i Społeczność[edytuj | edytuj kod]

Wpływ Kulturowy[edytuj | edytuj kod]

Muzułmanie przyczynili się do rozwoju wielu aspektów życia kulturalnego, w tym sztuki, architektury, muzyki, literatury, a także nauki i filozofii. W krajach islamskich rozwijały się unikatowe formy sztuki, w tym kaligrafia, ornamentyka i architektura meczetów, które stały się znaczącymi elementami dziedzictwa kulturowego[4][5].

Różnorodność Etniczna[edytuj | edytuj kod]

Społeczności muzułmańskie są różnorodne i obejmują różne grupy etniczne i narodowości, od Arabów na Bliskim Wschodzie, przez Persów w Iranie, Turków w Anatolii, ludności w Azji Południowej, takich jak Pakistańczycy i Hindusi, aż po Malajów w Azji Południowo-Wschodniej i mniejszości muzułmańskie w Europie i Ameryce[6].

Tradycje i Praktyki[edytuj | edytuj kod]

Mimo różnorodności, istnieją wspólne praktyki i tradycje, które łączą muzułmanów, takie jak modlitwy, święta religijne, takie jak Ramadan i Eid, oraz praktyki związane z jedzeniem, jak przestrzeganie zasad halalu. Te wspólne praktyki wzmacniają poczucie wspólnoty i tożsamości wśród muzułmanów na całym świecie[7].

Wkład w Naukę i Edukację[edytuj | edytuj kod]

Muzułmanie mieli znaczący wkład w rozwój nauk ścisłych, medycyny, matematyki i astronomii w średniowieczu. Ośrodki naukowe, takie jak Bagdad, Kordoba czy Samarkanda, były światowymi centrami wiedzy. Dziedzictwo intelektualne muzułmańskich uczonych, jak Al-Chwarizmi czy Ibn Sina (Awicenna), ma trwały wpływ na współczesną naukę[8].

Muzułmanie a Islamiści[edytuj | edytuj kod]

Ważne jest rozróżnienie między muzułmaninem a islamistą. Islamista odnosi się do zwolennika islamizmu, doktryny politycznej, która może zawierać różne interpretacje i zastosowania zasad islamu w kontekście politycznym i społecznym. Islamizm nie jest synonimem islamu jako religii, a większość muzułmanów nie identyfikuje się z ekstremistycznymi lub radykalnymi odmianami islamizmu. Większość muzułmanów praktykuje swoją wiarę w sposób, który jest zgodny z pokojowym współistnieniem i szacunkiem dla różnorodności kulturowej i religijnej. Błędne utożsamianie muzułmanów z ekstremistycznymi postawami może prowadzić do nieporozumień i dyskryminacji[9][10].

Współczesność i Wyzwania[edytuj | edytuj kod]

Współcześni muzułmanie angażują się w różne aspekty życia społecznego, kulturalnego, naukowego i politycznego. Ich wkład w rozwój globalnych społeczności jest znaczący, a dialog międzyreligijny i międzykulturowy odgrywa ważną rolę w promowaniu wzajemnego zrozumienia i pokoju[11].

Muzułmanie stoją również przed wyzwaniami, takimi jak konfrontacja ze stereotypami i nieporozumieniami dotyczącymi ich wiary. Wielu z nich angażuje się w działania edukacyjne i społeczne, mające na celu promowanie prawdziwego obrazu islamu i jego praktyk[12].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. muslim | Etymology of muslim by etymonline [online], www.etymonline.com [dostęp 2023-11-23] (ang.).
 2. Islam | Religion, Beliefs, Practices, & Facts | Britannica [online], www.britannica.com, 1 listopada 2023 [dostęp 2023-11-23] (ang.).
 3. Understanding Islam | Religious Studies Center [online], rsc.byu.edu [dostęp 2023-11-23].
 4. Kalpana Jain, Islam’s deep traditions of art and science have had a global influence [online], The Conversation, 30 sierpnia 2021 [dostęp 2023-11-23] (ang.).
 5. Amanda Hannoosh Steinberg, Research Guides: Guide to Research in Islamic Art and Architecture: Islamic Art & Architecture: Research Tools & Surveys [online], guides.library.harvard.edu [dostęp 2023-11-23] (ang.).
 6. Islam And Science [online], academic.oup.com [dostęp 2023-11-23].
 7. Ian Parker Heath, Islamic Art and the Museum. Approaches to Art and Archaeology of the Muslim World in the Twenty-First Century, „Material Religion”, 12 (2), 2016, s. 246–247, DOI10.1080/17432200.2016.1172773, ISSN 1743-2200 [dostęp 2023-11-23] (ang.).
 8. Farkhonda Hassan, Islamic Women in Science, „Science”, 290 (5489), 2000, s. 55–56, DOI10.1126/science.290.5489.55, ISSN 0036-8075 [dostęp 2023-11-23] (ang.).
 9. Islam and Islamism: A Primer for Teachers and Students – Foreign Policy Research Institute [online], www.fpri.org [dostęp 2023-11-23] (ang.).
 10. Islamism, Salafism, and jihadism: A primer [online], Brookings [dostęp 2023-11-23] (ang.).
 11. Pew Research Center, The World’s Muslims: Religion, Politics and Society [online], Pew Research Center’s Religion & Public Life Project, 30 kwietnia 2013 [dostęp 2023-11-23] (ang.).
 12. OUPblog Editor, Contemporary Muslims and the challenge of modernity [online], OUPblog, 17 lipca 2015 [dostęp 2023-11-23] (ang.).