NOTAM

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

NOTAM (z ang. NOtice To AirMen) – wydawana na żądanie zwięzła depesza telekomunikacyjna Kierownictwa Lotów (ATM) (ang. Air Traffic Management) rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje (nt. ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie), których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi. Treść depeszy NOTAM powinna być zrozumiała bez potrzeby odwoływania się do innego dokumentu. NOTAM należy sporządzać i rozsyłać bezzwłocznie, każdorazowo gdy podane w nim informacje: mają charakter krótkotrwały; dotyczą zmian o szczególnym znaczeniu operacyjnym wprowadzanych na stałe; opisują czasowe zmiany o charakterze długotrwałym, które można opublikować w formie krótkiej informacji bez dużej ilości tekstu i grafiki[1][2]. W Polsce wymianą depesz NOTAM zajmuje się Służba Informacji Lotniczej, która jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) znajduje się w Warszawie w siedzibie PAŻP posiada adres AFS: EPWWYNYX.

Podział[edytuj]

Depesze NOTAM dzielą się na klasy i serie.

Podział na klasy[edytuj]

Ten podział już nie obowiązuje, ale jest jeszcze wykorzystywany przez niektóre państwa:

 • Klasa I przesyłana siecią AFTN, zawiera tylko tekst. Ujmuje dane które aktualizują informacje znajdujące się w AIP czy w Suplementach o tymczasowej ważności. Ze względu na chwilowy charakter informacji okres ważności wynosi od kilku godzin do kilkunastu dni. Najczęściej wykorzystywane do informowania o awariach urządzeń lotniskowych, radionawigacyjnych czy chwilowym ograniczeniu w wykorzystywaniu stref typu D.
 • Klasa II rozpowszechniana jak AIP, może zawierać poza tekstem elementy graficzne. Obejmuje istotne dane nieopublikowane w AIP lub sprzeczne z informacjami tam zawartymi, tylko jeżeli ich trwałość jest odpowiednio duża. Klasa II została zastąpiona przez ICAO Suplementem do AIP.

Podział na serie[edytuj]

Oficjalna definicja wydana przez ICAO wskazuje cztery serie:

 • Seria A przeznaczona do przekazywania informacji przydatnych dla średnio i dalekodystansowych lotów międzynarodowych
 • Seria B przeznaczona do przekazywania informacji o wszystkich lotniskach, heliportach i procedurach dostępnych dla lotów międzynarodowych
 • Seria C przeznaczona do przekazywania informacji o lotach innych niż międzynarodowe
 • Seria S – SNOWTAM przeznaczona do przekazywania informacji o śniegu, lodzie, błocie pośniegowym i wodzie zalegającej na nawierzchni lotniska lub heliportu

SNOWTAM jest to NOTAM oddzielnej serii zawiadamiający, przy użyciu specjalnego formularza, o zaistnieniu lub usunięciu warunków niebezpiecznych w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, spowodowanych przez śnieg, lód, topniejący śnieg lub związaną ze śniegiem stojącą wodę.

ASHTAM jest to NOTAM informujący o stanie aktywności wulkanu, gdy zmiana jego aktywności ma lub będzie miała znaczenie operacyjne. Informacja ta jest podawana za pomocą kodu barw określającego poziom alarmu wulkanicznego.

BIRDTAM jest to NOTAM informujący załogę statku powietrznego o aktywności ptaków w rejonie lotniska i na trasie przelotu

Podział ten nie jest przestrzegany.

Typy NOTAM[edytuj]

 • NOTAMN = NOTAM nowy (ang. NOTAM New) – zawierający nowe informację
 • NOTAMR = NOTAM zastępujący (ang. NOTAM Replace) – informacja zastępująca już wcześniej opublikowaną
 • NOTAMC = NOTAM kasujący (ang. NOTAM Cancel) – kasuje opublikowaną wcześniej informację

Pola depeszy NOTAM[edytuj]

Z wyjątkiem depesz SNOWTAM i ASHTAM, treść każdego NOTAM powinna zawierać informację w kolejności przedstawionej w dodatku 6 załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym[1].

 • Pole Q) – Potrzebne do komputerowego przetwarzania NOTAM w formacie „System notam” i tylko w nim występuje.
 • Pole A) – Lokalizacja (lotnisko zgodnie z kodem lotniska ICAO lub FIR).
 • Pole B) – Początek obowiązywania informacji.
 • Pole C) – Koniec obowiązywania informacji.
 • Pole D) – Okresy czasu obowiązywania informacji.
 • Pole E) – Treść depeszy (tylko gdy jest to potrzebne).
 • Pole F) – Wysokość od której obowiązuje informacja (tylko w ostrzeżeniach nawigacyjnych).
 • Pole G) – Wysokość do której obowiązuje informacja (tylko w ostrzeżeniach nawigacyjnych).

Przykład depeszy NOTAM[edytuj]

A6603/11 NOTAMN
Q) EPWW/QWHLW/IV/M /AW/000/014/5216N02100E002
A) EPWA B) 1111162030 C) 1111162045
E) FIREWORKS DISPLAY PSN:
521620N 0205953E (WGS-84) – WARSZAWA
ORGANIZER PHONE: +48 612 345 678.
F) GND G) 400M AMSL

Depesza serii A o numerze 6603 w roku 2011, zawiera nowe informacje. Dane dotyczą lotniska Chopina w Warszawie. Dnia 16 listopada 2011 roku między godziną 2030 UTC a godziną 2045 UTC odbędą się pokazy fajerwerków. Numer telefonu do organizatora to +48 612 345 678. Obszar na którym pokazy będą odbywane to 521620N 0205953E (WGS-84) w Warszawie. Ograniczenie obowiązuje od poziomu ziemi do 400 metrów nad poziomem morza.

Przypisy

Bibliografia[edytuj]

 • Lech Szutowski: Poradnik pilota samolotowego. Poznań: Avia-Test, 2007. ISBN 978-83-919779-4-1.
 • Załącznik nr 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. „Służby informacji lotniczej”, wydanie piętnaste, lipiec 2016 r.
 • Fellner R., Jafernik H., Prawo i procedury lotnicze, Gliwice 2014.