Przejdź do zawartości

Naczynia połączone

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wypełnione cieczą naczynia połączone.
Zasada działania naczyń połączonych

Naczynia połączone – co najmniej dwa naczynia skonstruowane tak, że ciecz może swobodnie między nimi przepływać, na przykład przez połączenie znajdujące się w dnie każdego z nich.

W jednorodnym polu grawitacyjnym wlanie do któregokolwiek z naczyń połączonych jednolitej cieczy spowoduje, że jej poziom w każdym z naczyń ustali się na tej samej wysokości. Zjawisko to wykorzystuje się między innymi do konstrukcji poziomicy rurkowej, wieży ciśnień i wielu innych urządzeń hydrotechnicznych.

Po wypełnieniu poszczególnych naczyń niemieszającymi się cieczami o różnych gęstościach, poziomy cieczy ustalą się na różnych wysokościach, dążąc do równowagi ciśnień w miejscu połączenia. Im mniejsza gęstość cieczy w danym naczyniu, tym wyższy będzie jej poziom.

Można tu także zaobserwować zależność zwaną potocznie paradoksem hydrostatycznym, tzn. że ciśnienie na dnie każdego z naczyń jest takie samo dla tej samej wysokości słupa cieczy, niezależnie od ilości cieczy.