Nagroda Klio

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nagroda KLIO – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne. Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej[1]. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej[2].

Jury nagrody[edytuj | edytuj kod]

Laureaci[edytuj | edytuj kod]

1995

 • Robert Bielecki (autorska I stopnia za książkę: Wielka Armia)
 • Andrzej Kunert (I stopnia za varsaviana: Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944 – kalendarium)

1996

 • Andrzej Paczkowski (autorska I stopnia za książkę: Pół wieku dziejów Polski: 1939-1989)
 • Zbigniew Mazur (I stopnia za monografię: Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych w latach 1945–1989)
 • Gabriela Zalewska (I stopnia za varsaviana: Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym)

1997

1998

 • Jacek Banaszkiewicz (autorska I stopnia za książkę: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka)
 • Magdalena Micińska (autorska II stopnia za książkę: Zdrada, córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914)
 • Elżbieta Kotlarska (autorska II stopnia za książkę: Proces czternastu)
 • Hubert Orłowski (I stopnia za monografię: Polnische Wirtschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce)
 • Maciej Janowski (II stopnia za monografię: Polska myśl liberalna do 1918 roku)
 • Aleksandra Leinwand (II stopnia za monografię: Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917-1922)
 • Israel Gutman (I stopnia za varsaviana: Walka bez cienia nadziei. Powstanie w getcie warszawskim)
 • Bolesław Taborski (II stopnia za varsaviana: Moje powstanie. Wtedy i teraz)

1999

 • Jerzy Kłoczowski (autorska I stopnia za książkę: Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza)
 • Wiktoria Śliwowska (autorska II stopnia za książkę: Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku
 • Michał Tymowski (autorska II stopnia za książkę: Państwa Afryki przedkolonialnej)
 • Eugeniusz Cezary Król (I stopnia za monografię: Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945)
 • Łukasz Chimiak (II stopnia za monografię: Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863-1915)
 • Jacek Tebinka (II stopnia za monografię: Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945)
 • Maria Kwiatkowska i Jacek Kwiatkowski (I stopnia za varsaviana: Historia Warszawy XVI-XX wieku)
 • Elżbieta Kowecka (II stopnia za varsaviana: Sprzedać! Kupić!)

2000

 • Krzysztof Kawalec (autorska I stopnia za książkę: Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939)
 • Andrzej Chwalba (autorska II stopnia za książkę: Historia Polski 1795-1918)
 • Jan Molenda (autorska III stopnia za książkę: Chłopi – Naród – Niepodległość)
 • Henryk Głębocki (I stopnia za monografię: Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej 1856-1866)
 • Grzegorz Hryciuk (II stopnia za monografię: Polacy we Lwowie 1939–1944)
 • Jolanta Żyndul (II stopnia za monografię: Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX w.)
 • Daniel Boćkowski (III stopnia za monografię: Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943)
 • Jerzy Kasprzycki (II stopnia za varsaviana: Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. I-V)
 • Janusz Marszalec (II stopnia za varsaviana: Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim)

2006[3]

 • Roman Michałowski (autorska I stopnia za książkę Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego)
 • Andrzej Buko (autorska II stopnia za książkę Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej)
 • Jerzy Zdrada (autorska III stopnia za książkę Historia Polski 1795–1947)
 • Wydawnictwo Kluszczyński (I stopnia za edycję książki Dzieje kresów)
 • Wydawnictwo Baobab (II stopnia za edycję książki Szeptane procesy)
 • ex aequo:
 • Grzegorz Motyka (I stopnia za monografię: Ukraińska partyzantka 1942–1945)
 • Jerzy Eisler (II stopnia za monografię: Polski rok 1968)
 • Eugeniusz Cezary Król (III stopnia za monografię: Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945)
 • Krzysztof Komorowski (I stopnia w kategorii Varsaviana za książkę Bitwa o Warszawę 44)
 • Andrzej Sowa i Krzysztof Cypelt (II stopnia w kategorii Varsaviana za dokument dźwiękowy 1944 – powstańcze epizody: autentyczne relacje powstańców)
 • Barbara Wachowicz (III stopnia w kategorii Varsaviana za książkę Wierna rzeka harcerstwa)

2007

 • Bogusław Tadeusz Kopka (III stopnia w kategorii varsaviana za książkę Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa)

2008

 • Piotr M. Majewski (I stopnia w kategorii monografii naukowych dla książki „Niemcy sudeccy” 1848-1948: historia pewnego nacjonalizmu)
 • Piotr Kroll (II stopnia w kategorii monografii naukowych dla książki Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660)

2009

 • Eryk Krasucki (II stopnia w kategorii autorskiej: Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza – biografia polityczna)

2010

 • Grzegorz Krzywiec (I stopnia w kategorii autorskiej: Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego)[4]
 • Maciej Mycielski (I stopnia w kategorii monografii naukowej: Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815–1830)
 • Ryszard Wolański (III stopnia za varsaviana: Już nie zapomnisz mnie. Opowieść o Henryku Warsie)

2011

 • Anna Wolff-Powęska (I stopnia w kategorii autorskiej: Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010))
 • Katarzyna Marciniak (II stopnia w kategorii autorskiej: Mitologia grecka i rzymska)

2013

 • Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba, Armen Artwich, Monika Agopsowicz (I stopnia w kategorii varsaviana: Ormiańska Warszawa)
 • Patryk Pleskot (III stopnia w kategorii monografii naukowej: Kłopotliwa panna S. Postawy polityczne Zachodu wobec Solidarności na tle stosunków z PRL (1980–1989))

2014

 • Marcin Łukasz Majewski (II stopnia w kategorii autorskiej: Wołyń: komunizm, nacjonalizm, terroryzm. Wojewoda wołyński wobec ukraińskich organizacji terrorystycznych na Wołyniu 1928-1938)
 • Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński (II stopnia w kategorii varsaviana: 1768. Georges Louis le Rouge. Plan Warszawy dedykowany Stanisławowi Augustowi, Królowi Polskiemu Wielkiemu Księciu Litewskiemu, przez jego pokornego i uniżonego sługę Le Rouge'a)

2015

2016

 • Zbigniew Ogonowski (nagroda I stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych za książkę Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA)
 • Andrzej Nowak (nagroda II stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie)
 • Tadeusz Wolsza (nagroda II stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych za książkę „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Polskie Towarzystwo Historyczne)
 • w kategorii edytorskiej sześć równorzędnych wyróżnień: 1) Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za książkę Plakat wojskowy w zbiorach specjalnych CBW; 2) Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku za książkę Nowe zniewolenie. Obława Augustowska lipiec 1945; 3) Międzynarodowe Centrum Kultury za książkę Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy; 4) Narodowe Centrum Kultury za książkę Ludzie „Kultury” o sobie; 5) Wydawnictwo Arkady za książkę Dzieje Polski w obrazach; 6) Wydawnictwo BOSZ za książkę Zapomniana wojna 1914–1918. Front wschodni.
 • W kategorii varsaviana pięć równorzędnych nagród: 1) Agnieszka Cubała za książkę Sten pod pachą, bimber w szklance, dziewczyna i… Warszawa. Życie codzienne powstańczej Warszawy (Bellona SA); Aleksander Łupienko za książkę Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914 (Instytut Historii PAN); 3) Tadeusz Ruzikowski za książkę Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” Warszawa Niepokonana (Instytut Pamięci Narodowej); Magdalena Stopa za książkę Przed wojną i pałacem (Dom Spotkań z Historią); Hanna Węgrzynek za książkę Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie (Instytut Historii PAN, Centrum im. Anielewicza Instytut Historyczny UW).[5]

2018[6]

Kategoria autorska i monografii naukowych:

 • Nagroda I stopnia: Włodzimierz Mędrzecki, za książkę Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (Wydawnictwo Literackie)
 • Nagroda II stopnia: Anna Grześkowiak-Krwawicz, za książkę Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
 • Nagroda III stopnia: Maciej Górny, za książkę Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk).

Kategoria edytorska:

 • Muzeum Mazowieckie w Płocku, za książkę Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 • Wydawnictwo Akademickie DIALOG, za książkę Da Qin i Fulin. Obraz Zachodu w źródłach chińskich z I tysiąclecia n.e.
 • Ośrodek Karta, za serię Świadectwa XX wiek
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, za książkę Korespondencja Fryderyka Chopina
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, za książkę Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety.

Kategoria varsaviana:

 • Nagroda I stopnia: Jacek Leociak, za książkę Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (Dom Spotkań z Historią)
 • Nagroda II stopnia: Grzegorz Mika, za książkę Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury (Skarpa Warszawska)
 • Nagroda III stopnia: Piotr Wierzbicki, za książkę Podchmielona historia Warszawy (Skarpa Warszawska)

2019[7]

Kategoria autorska i monografii naukowych:

Uwaga: przyznano dwie nagrody II stopnia.

 • Nagroda I stopnia: Piotr Głuszkowski za książkę Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna (Wydawnictwo Universitas)
 • Nagroda II stopnia: Piotr M. Majewski za książkę Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
 • Nagroda II stopnia: Alicja Urbanik-Kopeć za książkę Anioł w domu, mrówka w fabryce (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)

Kategoria edytorska:

 • Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich za książkę Ormiańska Polska (autorzy: Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba)
 • Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę Straszny dwór, czyli sarmackie korzenie niepodległej (autor: Jacek Kowalski)
 • Skarpa Warszawska za książkę Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego za serię COMUNICARE – Historia i Kultura
 • Wydawnictwo Austeria, za książkę Chasydyzm. Atlas historyczny (autorzy: Marcin Wodziński, Waldemar Spallek)
 • Fundacja Pasaże Pamięci za książkę Sen o teatrze (autor: Justyna Biernat)

Kategoria varsaviana:

 • Nagroda I stopnia: Adam Dylewski za książkę Ruda, córka Cwiego. Historia Żydów na warszawskiej Pradze (Wydawnictwo Czarne)
 • Nagroda II stopnia: Andrzej Zawistowski za książkę Stacja plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w. (Trzecia Strona)
 • Nagroda III stopnia: Agnieszka Witkowska-Krych za książkę Mniej Strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem (Wydawnictwo Akademickie DIALOG)

2020[8]

Kategoria autorska:

 • Nagroda I stopnia: Marta Grzywacz za książkę Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld (Wydawnictwo WAB)
 • Nagroda II stopnia: Andrzej Mencwel za książkę Przedwiośnie czy potop. Nowe krytyki postaw polskich (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
 • Nagroda III stopnia: Wojciech Bonowicz za książkę Tischner.Biografia (Wydawnictwo Znak)

Kategoria monografia naukowa:

 • Nagroda I stopnia: Włodzimierz Karol Pessel za książkę Czerwono-biali i biało-czerwoni. Problemy sąsiedztwa kulturowego (Fundacja Duży Format i Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Nagroda II stopnia: Ryszard Szawłowski za książkę Rafał Lemkin. Biografia intelektualna (Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Nagroda III stopnia: Jacek Witold Wołoszyn za książkę Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie)

Kategoria edytorska:

 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za książkę Dziennik, TOM 1, Wspomnienia z dzieciństwa, Dziennik 1808-1830 oraz Dziennik, TOM 2, Dziennik 1831-1866 (autor: Atanazy Raczyński, z języków francuskiego i niemieckiego przełożyli oraz opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel)
 • Ośrodek Karta za książkę Wojna o wolność 1920. TOM 2, Bitwa Warszawska (wybór i opracowanie: Agnieszka Knyt)
 • Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za książkę Chełmska 21. 70 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (autorzy: prof. Małgorzata Hendrykowska, dr Anna Wróblewska, Marcin Zawiśliński)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za książkę Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, TOM 1, 2, 3 (wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo Jedność za książkę Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372 r.) (redakcja Krzysztof Bracha)
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za serię książek Hodegetrie krakowskie, 5 tomów (praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej)
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za książkę Portret w dawnej Polsce (autor prof. Jan K. Ostrowski

Kategoria varsaviana:

 • Nagroda I stopnia: Jarosław Zieliński za książkę Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu. (Wydawnictwo EKBIN)
 • Nagroda II stopnia: Joanna Rolińska za książkę Lato 1920 (Bellona)
 • Nagroda III stopnia: Janusz Dziano i Danuta Koper za książkę Ech, Panie Wiech! (Magia Słowa)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]