Przejdź do zawartości

Narodowy Fundusz Zdrowia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ
Logo
Logo NFZ
Ilustracja
Kompleks dawnych budynków SGGW przy ulicy Rakowieckiej 26/30 w Warszawie
Państwo

 Polska

Data utworzenia

2003

Prezes

Filip Nowak

Zastępca Prezesa

Marek Augustyn, Miłosz Anczakowski

Adres
ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”
Ziemia52°12′27,3″N 21°00′19,3″E/52,207583 21,005361
Strona internetowa

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa osoba prawna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1] oraz na podstawie nadanego statutu[2]. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

Geneza[edytuj | edytuj kod]

Stworzenie NFZ było częściową realizacją obietnic wyborczych SLD. Podobnie jak wiele innych partii politycznych, Sojusz deklarował w wyborach 2001 roku likwidację kas chorych. Proponował zastąpienie ich kilkoma funduszami zdrowia. Po wyborach zwyciężyła inna koncepcja, forsowana przez ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego – powołania jednej, scentralizowanej instytucji rządowej.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu latem 2002 roku i mimo sprzeciwu wielu środowisk został 23 stycznia 2003 roku uchwalony przez Sejm (ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia[3]).

7 stycznia 2004 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znaczna część przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest niezgodna z Konstytucją. Trybunał zakwestionował m.in. brak precyzji przepisów, brak gwarancji równego dostępu do świadczeń medycznych, iluzoryczność prawnych gwarancji opieki medycznej – brak precyzyjnego określenia co przysługuje ubezpieczonym, wyjęcie finansów funduszu spod kontroli parlamentu i ubezpieczonych, konfliktogenne uregulowanie przepisów określających relacje między prezesem NFZ a ministrem zdrowia. Sejm został zmuszony uchwalić nową ustawę w 2004 r.

Organizacja i zasady działania[edytuj | edytuj kod]

Głównymi organami NFZ są Rada i Prezes Funduszu, a także rady oddziałów wojewódzkich Funduszu i ich dyrektorzy. 10-osobową Radę Funduszu powołuje premier na 5-letnią kadencję. Prezesa Funduszu powołuje minister właściwy ds. zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu[4]. Struktura organizacyjna NFZ składa się z Centrali, Oddziałów Wojewódzkich oraz ich delegatur.

Oddziały Wojewódzkie działają w każdym województwie. Istnieją więc oddziały:

 • (01R) Dolnośląski,
 • (02R) Kujawsko-Pomorski,
 • (03R) Lubelski,
 • (04R) Lubuski,
 • (05R) Łódzki,
 • (06R) Małopolski,
 • (07R) Mazowiecki,
 • (08R) Opolski,
 • (09R) Podkarpacki,
 • (10R) Podlaski,
 • (11R) Pomorski,
 • (12R) Śląski,
 • (13R) Świętokrzyski,
 • (14R) Warmińsko-Mazurski,
 • (15R) Wielkopolski,
 • (16R) Zachodniopomorski.

Każdy z oddziałów ma przyporządkowany sobie nr oddziału (wymagany jest on np. na blankietach recept).

Do zadań NFZ należy przede wszystkim:

 • określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym
 • przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie,
 • finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe;
 • opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych;
 • wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych;
 • monitorowanie ordynacji lekarskich;
 • promocja zdrowia;
 • prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych;
 • prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia;
 • koordynacja i refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym w granicach Unii Europejskiej.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Najważniejszym dokumentem Narodowego Fundusz Zdrowia jest roczny plan finansowy[5].

W 2015 przychody NFZ wyniosły 69,8 mld zł, przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 5184 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5079 zł[6].

Osoby kierujące NFZ[edytuj | edytuj kod]

Prezesi

 Z tym tematem związana jest kategoria: Prezesi Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zastępca prezesa
Zastępca prezesa ds. mundurowych
Zastępca prezesa ds. operacyjnych
 • vacat
Zastępca prezesa ds. medycznych
 • vacat
Zastępca prezesa ds. finansowych
 • vacat
byli Zastępcy prezesa
byli Zastępcy prezesa ds. operacyjnych
byli Zastępcy prezesa ds. medycznych
 • Mirosław Manicki od maja 2003 do października 2003
 • Andrzej Majewski od października 2003 do marca 2004
 • Michał Kamiński od marca 2004 do?
 • Jacek Grabowski od do 16 lipca 2009
 • Maciej Dworski od 24 sierpnia 2009 do?
 • Marcin Pakulski od 16 września 2012 do 4 sierpnia 2014
 • Krzysztof Tuczapski od 4 sierpnia 2014 do 1 lutego 2016
 • Andrzej Jacyna od 1 lutego 2016 do 15 czerwca 2018
 • Bernard Waśko od 11 kwietnia 2019 do września 2022[15]
byli Zastępcy prezesa ds. finansowych
 • Marek Mazur
 • Dorota Puka
 • Wiesława Kłos od października 2012 do 18 sierpnia 2014
 • Julita Jaśkiewicz od 18 sierpnia 2014 do listopada 2015
 • Maciej Miłkowski od 15 lutego 2016 do 18 czerwca 2018
byli Zastępcy ds. służb mundurowych
 • Marek Lejk
 • Dariusz Wasilewski
 • Zbigniew Teter od 9 maja 2008 do marca 2016
 • Dariusz Tereszkowski-Kamiński od 27 czerwca 2018[13] do 4 grudnia 2019[16]

Pracownicy[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561).
 2. Zobacz M.P. z 2014 r. poz. 837, s. 7. Statut NFZ został nadany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 349).
 3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 45, poz. 391).
 4. Art. 102 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Zobacz: Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1256).
 6. Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2015 r. NFZ, s. 8, 26, 33 [dostęp 2017-06-03].
 7. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz do odwołania za błędy w eWUŚ. Zastąpi ją Marcin Pakulski.
 8. Prezes NFZ odwołany.
 9. Filip Nowak pełniącym obowiązki Prezesa NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków. [dostęp 2020-08-26].
 10. Narodowy Fundusz Zdrowia ma nowego wiceprezesa. nfz.gov.pl, 6 lutego 2024. [dostęp 2024-02-17].
 11. Jest nowy wiceprezes NFZ ds. służb mundurowych. nfz.gov.pl, 13 marca 2024. [dostęp 2024-03-17].
 12. Wiceprezes NFZ zrezygnowała. termedia.pl, 2024-05-10. [dostęp 2024-06-09].
 13. a b Władze NFZ / O NFZ / Narodowy Fundusz Zdrowia. www.nfz.gov.pl. [dostęp 2018-08-05].
 14. NFZ ma nowego wiceprezesa. nfz.gov.pl, 29 listopada 2019. [dostęp 2019-12-08].
 15. Bernard Waśko zrezygnował ze stanowiska zastępcy prezesa NFZ. rynekzdrowia.pl. [dostęp 2022-11-12].
 16. Zastępca prezesa NFZ ds. służb mundurowych odwołany. rynekzdrowia.pl, 4 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-08].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]