Narodowy Fundusz Zdrowia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ
Logo
Logo NFZ
ilustracja
Państwo  Polska
Data utworzenia 2003
Prezes Filip Nowak (p.o.)
Zastępca Prezesa Bernard Waśko
Adres
ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”
Ziemia52°12′27,3″N 21°00′19,3″E/52,207583 21,005361
Strona internetowa

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa osoba prawna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1] oraz na podstawie nadanego statutu[2]. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

Geneza[edytuj | edytuj kod]

Stworzenie NFZ było częściową realizacją obietnic wyborczych SLD. Podobnie jak wiele innych partii politycznych, Sojusz deklarował w wyborach 2001 roku likwidację kas chorych. Proponował zastąpienie ich kilkoma funduszami zdrowia. Po wyborach zwyciężyła inna koncepcja, forsowana przez ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego – powołania jednej, scentralizowanej instytucji rządowej.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu latem 2002 roku i mimo sprzeciwu wielu środowisk został 23 stycznia 2003 roku uchwalony przez Sejm (ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia[3]).

7 stycznia 2004 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znaczna część przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest niezgodna z Konstytucją. Trybunał zakwestionował m.in. brak precyzji przepisów, brak gwarancji równego dostępu do świadczeń medycznych, iluzoryczność prawnych gwarancji opieki medycznej – brak precyzyjnego określenia co przysługuje ubezpieczonym, wyjęcie finansów funduszu spod kontroli parlamentu i ubezpieczonych, konfliktogenne uregulowanie przepisów określających relacje między prezesem NFZ a ministrem zdrowia. Sejm został zmuszony uchwalić nową ustawę w 2004 r.

Organizacja i zasady działania[edytuj | edytuj kod]

Głównymi organami NFZ są Rada i Prezes Funduszu, a także rady oddziałów wojewódzkich Funduszu i ich dyrektorzy. 10-osobową Radę Funduszu powołuje premier na 5-letnią kadencję. Prezesa Funduszu powołuje minister właściwy ds. zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu[4]. Struktura organizacyjna NFZ składa się z Centrali, Oddziałów Wojewódzkich oraz ich delegatur.

Oddziały Wojewódzkie działają w każdym województwie. Istnieją więc oddziały:

 • (01R) Dolnośląski,
 • (02R) Kujawsko-Pomorski,
 • (03R) Lubelski,
 • (04R) Lubuski,
 • (05R) Łódzki,
 • (06R) Małopolski,
 • (07R) Mazowiecki,
 • (08R) Opolski,
 • (09R) Podkarpacki,
 • (10R) Podlaski,
 • (11R) Pomorski,
 • (12R) Śląski,
 • (13R) Świętokrzyski,
 • (14R) Warmińsko-Mazurski,
 • (15R) Wielkopolski,
 • (16R) Zachodniopomorski.

Każdy z oddziałów ma przyporządkowany sobie nr oddziału (wymagany jest on np. na blankietach recept).

Do zadań NFZ należy przede wszystkim:

 • określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym
 • przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie,
 • finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe;
 • opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych;
 • wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych;
 • monitorowanie ordynacji lekarskich;
 • promocja zdrowia;
 • prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych;
 • prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia;
 • koordynacja i refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym w granicach Unii Europejskiej.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Najważniejszym dokumentem Narodowego Fundusz Zdrowia jest roczny plan finansowy[5].

W 2015 przychody NFZ wyniosły 69,8 mld zł, przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 5184 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5079 zł[6].

Osoby kierujące NFZ[edytuj | edytuj kod]

Prezesi

Zastępca prezesa ds. medycznych
Zastępca prezesa ds. finansowych
 • vacat
Zastępca prezesa ds. mundurowych
 • vacat
Zastępca prezesa ds. operacyjnych
 • vacat
byli Zastępcy prezesa ds. operacyjnych
byli Zastępcy prezesa ds. medycznych
 • Mirosław Manicki od maja 2003 do października 2003
 • Andrzej Majewski od października 2003 do marca 2004
 • Michał Kamiński od marca 2004 do?
 • Jacek Grabowski od do 16 lipca 2009
 • Maciej Dworski od 24 sierpnia 2009 do?
 • Marcin Pakulski od 16 września 2012 do 4 sierpnia 2014
 • Krzysztof Tuczapski od 4 sierpnia 2014 do 1 lutego 2016
 • Andrzej Jacyna od 1 lutego 2016 do 15 czerwca 2018
byli Zastępcy prezesa ds. finansowych
 • Marek Mazur
 • Dorota Puka
 • Wiesława Kłos od października 2012 do 18 sierpnia 2014
 • Julita Jaśkiewicz od 18 sierpnia 2014 do listopada 2015
 • Maciej Miłkowski od 15 lutego 2016 do 18 czerwca 2018
byli Zastępcy ds. służb mundurowych

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285).
 2. Zobacz M.P. z 2014 r. poz. 837, s. 7. Statut NFZ został nadany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1992).
 3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 45, poz. 391).
 4. Art. 102 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Zobacz: Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1256).
 6. Łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 1.01-31.12.2015 r. NFZ, s. 8, 26, 33 [dostęp 2017-06-03].
 7. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz do odwołania za błędy w eWUŚ. Zastąpi ją Marcin Pakulski.
 8. Prezes NFZ odwołany.
 9. Filip Nowak pełniącym obowiązki Prezesa NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków. [dostęp 2020-08-26].
 10. a b Władze NFZ / O NFZ / Narodowy Fundusz Zdrowia. www.nfz.gov.pl. [dostęp 2018-08-05].
 11. NFZ ma nowego wiceprezesa. nfz.gov.pl, 29 listopada 2019. [dostęp 2019-12-08].
 12. Zastępca prezesa NFZ ds. służb mundurowych odwołany. rynekzdrowia.pl, 4 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-08].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]