Nasycone kwasy tłuszczowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Nasycone kwasy tłuszczowe to kwasy tłuszczowe niezawierające podwójnych wiązań w cząsteczce. W warunkach normalnych są zwykle białymi ciałami stałymi. Kwasy zawierające w łańcuchu więcej niż 10 atomów węgla są nierozpuszczalne w wodzie i są nielotne.

Przykładowe nasycone kwasy tłuszczowe
Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna Wzór półstrukturalny Oznaczenie Temperatura
topnienia [°C]
Kwas masłowy Kwas butanowy CH3(CH2)2COOH C4:0 -8
Kwas walerianowy Kwas pentanowy CH3(CH2)3COOH C5:0 -34,5
Kwas kapronowy Kwas heksanowy CH3(CH2)4COOH C6:0 -3
Kwas enantowy Kwas heptanowy CH3(CH2)5COOH C7:0 -7,5
Kwas kaprylowy Kwas oktanowy CH3(CH2)6COOH C8:0 16–17
Kwas pelargonowy Kwas nonanowy CH3(CH2)7COOH C9:0 12,5
Kwas kaprynowy Kwas dekanowy CH3(CH2)8COOH C10:0 31
Kwas undekanowy CH3(CH2)9COOH C11:0 28–31
Kwas laurynowy Kwas dodekanowy CH3(CH2)10COOH C12:0 44–46
Kwas tridekanowy CH3(CH2)11COOH C13:0 41-42
Kwas mirystynowy Kwas tetradekanowy CH3(CH2)12COOH C14:0 58,8
Kwas pentadekanowy CH3(CH2)13COOH C15:0 51–53
Kwas palmitynowy Kwas heksadekanowy CH3(CH2)14COOH C16:0 63–64
Kwas margarynowy Kwas heptadekanowy CH3(CH2)15COOH C17:0 59–61
Kwas stearynowy Kwas oktadekanowy CH3(CH2)16COOH C18:0 69,9
Kwas nonadekanowy CH3(CH2)17COOH C19:0 68–70
Kwas arachidowy Kwas eikozanowy CH3(CH2)18COOH C20:0 75,5
Kwas heneikozanowy CH3(CH2)19COOH C21:0 74–76
Kwas behenowy Kwas dokozanowy CH3(CH2)20COOH C22:0 74–78
Kwas trikozanowy CH3(CH2)21COOH C23:0
Kwas lignocerynowy Kwas tetrakozanowy CH3(CH2)22COOH C24:0 84,2
Kwas pentakozanowy CH3(CH2)23COOH C25:0
Kwas cerotynowy Kwas heksakozanowy CH3(CH2)24COOH C26:0 87,7
Kwas heptakozanowy CH3(CH2)25COOH C27:0
Kwas montanowy Kwas oktakozanowy CH3(CH2)26COOH C28:0 90,9
Kwas nonakozanowy CH3(CH2)27COOH C29:0
Kwas melisowy Kwas triakontanowy CH3(CH2)28COOH C30:0 93,6–93,9