Nataniel (Bojkikew)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Nataniel
Натанаил
Neszo Stojanow Bojkikew
Нешо Стоянов Бойкикев
metropolita płowdiwski
Ilustracja
Kraj działania

Bułgaria

Data i miejsce urodzenia

26 października 1818 lub 1820
Kuczewiszte

Data i miejsce śmierci

18 września 1906
Płowdiw

Miejsce pochówku

teren soboru Zaśnięcia Matki Bożej, Płowdiw

metropolita płowdiwski
Okres sprawowania

1891–1906

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Egzarchat Bułgarski

Inkardynacja

metropolia płowdiwska

Śluby zakonne

27 czerwca 1839

Diakonat

20 listopada 1848

Prezbiterat

24 listopada 1848

Nominacja biskupia

1872

Chirotonia biskupia

24 września 1872

podpis

Nataniel, imię świeckie Neszo Stojanow Bojkikew[1][2][3], rzadziej spotykany wariant imienia – Nedialko, spotykany wariant patronimiku – Stankow[2] (ur. 26 października 1818 lub 1820 w Kuczewiszte, zm. 18 września 1906 w Płowdiwie) – biskup Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego pochodzący z Macedonii, działacz bułgarskiego odrodzenia narodowego, działacz polityczny i społeczny, pisarz religijny i tłumacz.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Lata nauki[edytuj | edytuj kod]

Znaczna część informacji o Natanielu pochodzi z jego „Autobiografii”, wydanej w 1909 r.[4].

Pochodził z rodziny chłopskiej z Kuczewiszte w regionie Skopje. Ukończył szkołę przycerkiewną przy monasterze Świętych Archaniołów Gabriela i Michała w Kuczewisztu, a w 1835 r. wyjechał na naukę do Samokowa do nauczyciela Nikoli Tondżorowa[5]. Tam nauczył się języków greckiego i cerkiewnosłowiańskiego. Później kontynuował naukę u Georgiego Samurkaszewa, nauczyciela z Prilepu. Następnie podjął decyzję o wstąpieniu do monasteru. Jego rodzina była temu przeciwna i w 1837 r. Neszo Bojkikew zaręczył się z chłopką z rodzinnej wsi, jednak jeszcze w tym samym roku bez wiedzy rodziny wyjechał na Athos i 27 czerwca 1839 r. został postrzyżony na mnicha, przyjmując imię Nataniel, w bułgarskim klasztorze Zografu[2]. Dzięki pomocy przełożonego klasztoru, archimandryty Anatola, uzyskał możliwość wyjazdu na naukę teologii w Rosji[6]. W 1839 r. został przyjęty do szkoły duchownej w Kiszyniowie. Latem 1840 r. udał się do Odessy, gdzie poznał bułgarskich działaczy oświatowych Zachariję Kniażeskiego i Wasila Apriłowa, za sprawą których włączył się w życie kulturalne Bułgarów w Rosji[2]. W 1843 r. brał udział w zgromadzeniu bułgarskich studentów przebywających w Odessie, podczas którego postanowiono aktywnie walczyć o restytucję niezależnej Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, oddzielenie jej od Patriarchatu Konstantynopolitańskiego[2].

W 1843 r. ukończył szkołę duchowną w Kiszyniowie i wstąpił do miejscowego seminarium duchownego. W 1845 r. uzyskał zgodę na przeniesienie do analogicznej szkoły w Odessie, którą ukończył w 1847 r. Święty Synod nie przyznał mu stypendium na dalszą naukę na Kijowskiej Akademii Duchownej, lecz mnich Nataniel mimo to zgłosił się na egzaminy wstępne na tę uczelnię, zdał je i został, dzięki wstawiennictwu metropolity kijowskiego Filareta, zaliczony w poczet studentów specjalną decyzją Synodu, pod nazwiskiem Stojanowicz[2]. Latem 1848 r. podróżował po Besarabii, rozpowszechniając wśród miejscowych Bułgarów swoje tłumaczenia literatury cerkiewnej. W Akkermanie został zatrzymany przez policję jako podejrzany o prowadzenie agitacji rewolucyjnej i trafił do aresztu w Odessie, skąd został zwolniony dzięki interwencji arcybiskupa chersońskiego i taurydzkiego Innocentego[2]. 20 listopada 1848 r. metropolita kijowski Filaret wyświęcił go na hierodiakona, zaś 24 listopada - na hieromnicha[2]. Jako student hieromnich Nataniel korespondował z bułgarskimi działaczami narodowymi z Imperium Osmańskiego oraz tłumaczył dla Kancelarii Cesarskiej w Petersburgu artykułu z bułgarskiego pisma Carigradski westnik dotyczące sytuacji na ziemiach bułgarskich. W 1852 r. ukończył Kijowską Akademię Duchowną ze stopniem kandydata teologii, na podstawie dysertacji, w której dowodził historycznych i kanonicznych podstaw dla niezależności Cerkwi bułgarskiej od Patriarchatu Konstantynopolitańskiego[2].

Podróże po Europie i działalność na rzecz bułgarskiego odrodzenia narodowego[edytuj | edytuj kod]

W 1852 r. odwiedził Ławrę Troicko-Siergijewską i Moskiewską Akademię Duchowną, spotkał się z metropolitą moskiewskim Filaretem, wziął udział w pogrzebie Nikołaja Gogola. W Petersburgu natomiast rozmawiał z metropolitą Nikanorem, rektorem Petersburskiej Akademii Duchownej archimandrytą Makarym, oberprokuratorem Świętego Synodu Nikołajem Protasowem oraz wysoko postawionymi przedstawicielami administracji państwowej. Podczas tej podróży zabiegał o pomoc rosyjską dla Bułgarów w procesie walki o odnowienie autokefalii Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego[2]. W tym samym roku był w Pradze, gdzie spotkał się Pavolem Šafárikiem i innymi slawistami[2]. Odbył następnie podróż do Wiednia, Budapesztu, do głównych centrów Serbskiego Kościoła Prawosławnego w Austrii (Sremski Karlovci i monastery na Fruškiej gorze), był w Belgradzie, Braile i Gałaczu[2]. W 1853 r. wrócił do macierzystego klasztoru Zografu, jednak już w 1854 r. wyjechał do jego placówki filialnej, monasteru Dobrovăţ. Jego przełożonym pozostawał do 1863 r., gdy władze Zjednoczonych Księstw Mołdawii i Wołoszczyzny ogłosiły sekularyzację majątków monasterskich. Wobec likwidacji klasztoru Nataniel zamieszkał w pobliżu Jass jako osoba prywatna, zajmując się przekładami i działając w miejscowej społeczności bułgarskiej[2]. W 1869 r. współtworzył w Braile Bułgarskie Towarzystwo Literackie[2].

Biskup[edytuj | edytuj kod]

W 1870 r. poparł powstanie Egzarchatu Bułgarskiego - struktury kościelnej niezależnej od Patriarchatu Konstantynopola. W 1872 r. otrzymał nominację na metropolitę ochrydzkiego w tej jurysdykcji. Chirotonię biskupią przyjął 24 września tegoż roku w cerkwi św. Szczepana w Konstantynopolu[2] z rąk egzarchy bułgarskiego Antyma[7][1], po czym oczekiwał pół roku na sułtański berat zezwalający mu na podjęcie działalności duszpasterskiej w Ochrydzie. Ostatecznie przybył do Ochrydy w kwietniu 1874 r., uroczyście witany przez tysiące wiernych słowiańskiego pochodzenia[2]. Przebywając w Konstantynopolu, stworzył kolejny traktat, w którym dowodził praw Cerkwi Bułgarskiej do całkowitej niezależności, powołując się na tradycję Arcybiskupstwa Ochrydzkiego[2].

W 1877 r., po wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej, sułtan zawezwał go do Konstantynopola, podejrzewając go o nielojalność[2].

Metropolita Nataniel negatywnie przyjął postanowienia pokoju berlińskiego, pozostawiające Macedonię poza granicami państwa bułgarskiego. Był jednym z organizatorów powstania zbrojnego w Kresnie i zbrojnej walki o przyłączenie Macedonii do Bułgarii[2]. Razem ze Stefanem Stambołowem i Dymitrem Georgiewem kierował komitetami, które zamierzały przerzucić do Macedonii oddziały (czety) z Bułgarii i wywołać masowe wystąpienie antytureckie. Początkowo jego działania miały poparcie komisarza carskiego kierującego tymczasową administracją Księstwa Bułgarskiego Aleksandra Dondukowa-Korsakowa, jednak ostatecznie Rosja zabroniła udzielania dalszego takiego wsparcia, w obawie o nowy wielki konflikt zbrojny na Bałkanach. Wobec nieuchronnej klęski powstańców w 1879 r. Nataniel nakazał im złożyć broń[2].

Nie mając możliwości powrotu do Ochrydy[2], w 1879 r. metropolita przyjął obowiązki zarządzającego eparchią łowecką w zastępstwie przebywającego w Konstantynopolu egzarchy bułgarskiego Józefa[1]. W 1891 r. został natomiast przeniesiony do eparchii płowdiwskiej, którą zarządzał do końca życia. Został pochowany na terenie soboru Zaśnięcia Matki Bożej w Płowdiwie[2].

Dorobek pisarski i tłumaczeniowy[edytuj | edytuj kod]

Jeszcze jako uczeń Georgiego Samurkaszewa przyszły metropolita razem z nim przetłumaczył na język bułgarski antysemicki traktat Înfruntarea jidovilor autorstwa mnicha Neofita, byłego rabina, który przeszedł na prawosławie i wstąpił do klasztoru Neamț[2]. W 1840 r. przełożył z języka rosyjskiego na bułgarski Krótki katechizm oraz Pouczenie biskupa dla nowowyświęconego kapłana metropolity moskiewskiego Filareta. Razem z Zachariją Kniażeskim przetłumaczył też zbiór pouczeń Zwierciadło chrześcijańskie[2]. Przebywając w Rosji, przetłumaczył również i wydał w 1853 r. w Pradze Ukazanie drogi do Królestwa Niebieskiego Innocentego (Wieniaminowa-Popowa) oraz pouczenia Tichona Zadońskiego[2]. W 1858 r. w Konstantynopolu wydał tłumaczenie żywotu św. Dymitra Basarbowskiego[2]. W 1864 r. ukazał się jego przekład Kratkogo objasnienija Bożestwiennoj Liturgii[2]. Jako A. Bogdan, N. Bogdan i Bogdan Bogomolec regularnie publikował w bułgarskiej prasie artykuły dotyczące bieżącego życia cerkiewnego. Spisał też swoją autobiografię, doprowadzoną do momentu powołania na katedrę płowdiwską, wydaną pośmiertnie[2].

Jego bratem był działacz rewolucyjny Złatan Bojkikew[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c Личен фонд - Охридски, Натанаил (Нешо Стоянов) [online], archiv.cl.bas.bg [dostęp 2023-04-10].
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac НАФАНАИЛ [online], www.pravenc.ru [dostęp 2023-04-11].
  3. Dimitar Bechev, Historical Dictionary of the Republic of Macedonia, Scarecrow Press, 13 kwietnia 2009, ISBN 978-0-8108-6295-1 [dostęp 2023-04-11] (ang.).
  4. Жизнеописание митрополита Охридско-Пловдивскаго Натанаила (Автобиографични бележки). „Сборник за народни умотворения наука и книжнина”. XXV, 1909. 
  5. Илия Галчев: Българското самосъзнание на населението в Македония през Възраждането. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2000, s. 97. ISBN 9540722462.
  6. Симеон Радев: Македония и Българското възраждане, Том І и ІІ. София: Издателство „Захарий Стоянов“, Фондация ВМРО, 2013, s. 67.
  7. Józef egzarcha Bułgarii: Дневник. София: Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1992, s. 55. ISBN 954-509-042-1.