Nauczyciel stażysta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Nauczyciel stażysta – w polskim systemie awansu zawodowego nauczycieli jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, ale nieposiadająca innego stopnia tego awansu[1]. Następnym stopniem awansu zawodowego jest stopień nauczyciela kontraktowego.

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

 • Art. 9a – 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379)[2]
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393, z późn. zm.)[3]

Nabycie statusu nauczyciela stażysty[edytuj | edytuj kod]

Nauczycielem stażystą zostaje się od pierwszego dnia zatrudnienia w szkole, przy czym nauczyciele akademiccy z co najmniej trzyletnim stażem pracy w szkole wyższej i inne osoby z co najmniej pięcioletnim stażem pracy oraz legitymujące się znaczącym dorobkiem naukowym, z dniem zatrudnienia w szkole otrzymują wyższe stopnie awansu.

Obowiązki nauczyciela stażysty[edytuj | edytuj kod]

Nauczyciel stażysta w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 1. poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
  1. sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,
  2. przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
 2. uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej dwóch zajęć w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,
 3. prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,
 4. uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Awans zawodowy nauczycieli [w:] Magdalena Pyter, Adam Balicki, Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014 ​ISBN 978-83-255-6697-5​ s. 6-24.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 2. Dz.U. z 2014 r. poz. 191
 3. Dz.U. z 2013 r. poz. 393