Niemiecka Nadwołżańska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen

Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья

Niemiecka Republika Nadwołżańska
Flaga
Godło
Flaga Godło
Położenie
Data powstania 1918
Data likwidacji 1941
Mapa

Niemiecka Nadwołżańska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka (niem. Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen, ros. Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья) – była utworzoną w Związku Radzieckim, w wyniku rewolucji październikowej, autonomią ze stolicą w nadwołżańskim porcie Engels (do 1931 roku Pokrowsk).

Powstanie Republiki[edytuj]

Tereny późniejszej Niemieckiej Nadwołżańskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej były terenem osadniczym przybyszów z Niemiec od XVIII w. Na skutek izolacji od głównego nurtu kultury niemieckiej i silnym wpływom rosyjskim, zamieszkujący nadwołżańskie tereny Niemcy wytworzyli własną kulturę i byli na drodze do wykształcenia się odrębnej narodowości – Niemców nadwołżańskich.

Po rewolucji część Niemców wyjechała z Rosji, natomiast wielu pozostałych przyłączyło się do ruchu rewolucyjnego. 19 października 1918 r. powstała na tych terenach pierwsza niesformalizowana forma niemieckiej autonomii.

Niemiecka Nadwołżańska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka została ustanowiona 6 stycznia 1924 roku.

Ludność i powierzchnia[edytuj]

Według danych z 1897 r., ludność terenu późniejszej Republiki liczyła niemal 1,8 mln mieszkańców. Na skutek działań wojennych, emigracji ludności oraz komunistycznych przesiedleń jak też głodu w latach 30., liczba ludności Niemieckiej Nadwołżańskiej ASRR systematycznie spadała do połowy lat 30., po czym zaczęła rosnąć. W 1939 r. kraj zamieszkiwało 606,5 tys. osób.

Powierzchnia Niemieckiej Nadwołżańskiej ASRR wynosiła ok. 28,2 tys km².

Likwidacja Republiki[edytuj]

Po ataku Niemiec na Związek Radziecki (Plan Barbarossa - 22 czerwca 1941 r.) w obawie przed aktami sabotażu ze strony Niemców Nadwołżańskich, Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wydało 28 sierpnia 1941 r. „Dekret o przesiedleniu Niemców Powołża”, na mocy którego Niemcy nadwołżańscy zesłani do Kazachstanu i na Syberię. Kolejny dekret z 9 września 1941 podzielił obszar "byłej" republiki między obwód saratowski i obwód stalingradzki RFSRR. W sensie prawnym Republika nie została jednak zlikwidowana.

Narodowości[edytuj]

Narodowości zamieszkujące republikę w 1939 r.
Narodowość Liczba  %
Niemcy 366 685 60,46%
Rosjanie 156 027 25,72%
Ukraińcy 58 248 9,6%
Kazachowie 8988 1,48%
Tatarzy 4074 0,67%
Mordwini 3048 0,5%
Białorusini 1636 0,27%
Chińczycy 1284 0,21%
Żydzi 1216 0,20%
pozostali 5326 0,5%
Razem 606 532 (100.00%)

Zobacz też[edytuj]