Niweleta drogi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niweleta drogi – linia łącząca poszczególne punkty wysokości robót ziemnych oraz wysokości nawierzchni zawarta na przekroju podłużnym drogi. Wyróżniamy dwa rodzaje niwelety drogi:

 • niweleta wpisana w teren – niweleta, która zakłada położenie nawierzchni bezpośrednio na terenie, bez wykonywania jakichkolwiek robót ziemnych
 • niweleta tnąca – niweleta, która zakłada wykonywanie robót ziemnych w postaci wyrównywania terenu, usuwania zbędnego materiału ziemnego i uzupełnianie materiału ziemnego w miejscach, gdzie brakuje go pod planowanym przebiegiem nawierzchni drogi

Niweleta drogowa zawiera:

 • poziom porównawczy
 • rzędne niwelety
 • rzędne terenu
 • rodzaj projektowanej nawierzchni
 • przekroje podłużne przez rowy drogowe
 • wielkości pochyleń podłużnych niwelety oraz elementy konstrukcyjne łuków pionowych
 • kierunki trasy drogi
 • kilometry i hektometry drogi
 • wyniki badań gruntu na trasie, zależnie od zmian gruntów podłoża (badania te wykonuje się w odległościach od 100 do 300 m od siebie)
 • granice uprawy rolnej
 • oznaczenie miejsc obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, przepusty)
 • oznaczenie przejazdów kolejowych, skrzyżowań z innymi drogami, zjazdy z drogi
 • oznaczenia reperów i znaków wysokościowych

Na przekroju podłużnym drogi linię terenu zaznacza się jako linię cienką, a niweletę drogi zaznacza się linią grubą.